THÔNG BÁO V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2018
29/08/2018 | 5033 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 898/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2018

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 6/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc công nhận tốt nghiệp Đại học chính quy.

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy các lớp K11 (niên khóa 2014-2018) và sinh viên K7, K8, K9, K10 xét tốt nghiệp bổ sung đợt tháng 7/2018. Cụ thể như sau:

1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1.1. Thời gian tổ chức:        7h00-10h30

    + Thứ 5, ngày 6/9/2018 (Gồm Khoa: Kế toán, Marketing – TM&DL, Luật Kinh tế)

    + Thứ 6, ngày 7/9/2018 (Gồm Khoa: Kinh tế, QTKD, Ngân hàng - Tài chính)

1.2. Địa điểm tổ chức:         Phòng 101 – Giảng đường GK1

1.3. Thành phần tham dự:

    - Đại diện Ban giám hiệu;

    - Đại diện lãnh đạo phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo;

    - Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn và giảng viên;

    - Toàn thể sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2018 và gia đình, người thân (nếu có).

2. THỦ TỤC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP       

- Sinh viên có mặt tại hội trường trước 7h30 để làm thủ tục đăng ký với BTC, nhận lễ phục và mặc sẵn ngồi theo vị trí được BTC sắp xếp. Đúng 8h00 BTC sẽ chốt danh sách sinh viên đăng ký, sinh viên đến muộn sẽ không được lên lễ đài nhận bằng.

- Sau khi kết thúc buổi lễ, sinh viên trả lễ phục cho BTC, sinh viên làm mất hoặc hư hỏng lễ phục phải bồi thường cho Nhà trường.

- Khi nhận bằng tốt nghiệp gốc sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMTND, giấy xác nhận của thư viện.

3. NHỮNG LƯU Ý KHÁC

- Sinh viên mặc các trang phục không phù hợp, không nghiêm túc hoặc mặc các loại áo cử nhân không đúng theo mẫu của Nhà trường sẽ không được vào trong khu vực Lễ đài.

- Trường hợp nhận bằng tốt nghiệp thay phải có ủy quyền. Hồ sơ ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp gồm:

+ CMTND của người ủy quyền (Bản sao công chứng)

+ CMTND của người được ủy quyền (Bản sao công chứng)

+ Giấy ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương.

Nhà trường trân trọng thông báo!

        Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- BCN các Khoa (t/h);                                       

- Các SV tốt nghiệp T7/2018(t/h);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, CTSV.                                                                        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS Trần Quang Huy