THÔNG BÁO V/v thực hiện chương trình “Sunsilk - Phát quà tặng cùng sinh viên”
18/09/2018 | 891 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 993/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng  9 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chương trình “Sunsilk - Phát quà tặng cùng sinh viên”

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ Thư ngỏ của Công ty TNHH Tiếp thị Tiêu điểm về việc hỗ trợ thực hiện chương trình “SunSilk - Phát quà tặng cùng sinh viên”, Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo cho sinh viên nữ của Khoa về nội dung chương trình như sau:

1. Đối tượng được tặng quà: Sinh viên nữ toàn trường.

2. Thời gian: Ngày 24 và 25/9/2018. (Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).

3. Địa điểm: Sảnh tầng 1, Giảng đường GK1

Ghi chú: Mang theo thẻ sinh viên khi đế nhận quà.

Các thông tin khác liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên để được biết thêm chi tiết. ĐT: 0208.384.116; 0982.308.882 (đ/c Sơn).

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các khoa (t/h);

- Đăng website;

- Lưu VT, TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

GĐ TRUNG TÂM TV & HỖ TRỢ SV

 

 Trần Lương Đức