Thông báo V/v bảo vệ luận án Tiến sĩ NCS Đỗ Đình Mỹ
23/03/2020 | 820 lượt xem

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

     TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THÔNG BÁO

V/v họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Đỗ Đình Mỹ Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410.

Người hướng dẫn khoa học:

            1. PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh,

            2. TS. Lê Tố Hoa – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.   

Thời gian: 14 giờ 00’, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.