Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (Các chi nhánh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang)
18/04/2017 | 922 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 398/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng nhân viên của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank

(Các chi nhánh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang)

 

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, căn cứ công văn và thông tin tuyển dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank tại các chi nhánh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên đã tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp và những cá nhân có nhu cầu biết và tham gia chương trình tuyển dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank trong năm 2017.

Mọi thông tin về chương trình tuyển dụng của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank, các bạn sinh viên có thể xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Các ứng viên có nhu cầu tham gia phỏng vấn có thể liên hệ đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại các chi nhánh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang.

Các ứng viên cũng có thể nộp hồ sơ tại Văn phòng Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên – Trường ĐH Kinh tế và QTKD, phòng 106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967 (gặp thầy Thái). Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn(t/b);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SV

 

(đã ký)

 

Trần Lương Đức