Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp với Unilever Việt Nam”
20/04/2017 | 498 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 421/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Chương trình “Định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp với Unilever Việt Nam”

Để tạo điều kiện cho sinh viên của Nhà trường có cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp; căn cứ các công và thông in về chương trình hướng nghiệp của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, cũng như nhu cầu về cung ứng việc làm cho sinh viên cuối khóa; Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên tổ chức Chương trình “Định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp với Unilever Việt Nam” cho các sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên Khoá 10 sắp tốt nghiệp và các cá nhân quan tâm.

Thời gian tổ chức: 07h30, Thứ 4, ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Phòng 101 - Giảng đường GK1.

Tới tham gia chương trình các em sinh viên sẽ được nghe thông tin về nhu cầu tuyển dụng Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam trong năm 2017, sẽ được tham gia các trò chơi hỏi đáp nhanh và nhận những phần quà có giá trị của Công ty, đồng thời Công ty sẽ trực tiếp tư vấn về các kỹ năng mềm cần thiết cho các bạn sinh viên để sau khi tốt nghiệp ngoài kiến thức chuyên môn sẽ có thêm nhiều kỹ năng nghề đáp ứng cho công việc v.v... Phần cuối chương trình Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam sẽ tiến hành tuyển dụng trực tiếp (phỏng vấn, làm bài test) đối với các ứng viên tham dự chương trình.

Mọi thông tin chi tiết về cách thức đăng ký tham gia chương trình xin liên hệ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV, P.106 nhà hiệu bộ, ĐT: 02803 841161, DĐ: 0976588967, gặp đ/c Thái.

Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Các khoa chuyên môn (p/h);
- Các Câu lạc bộ (tham gia);
- SV các lớp K10 (tham gia);
- Website Nhà trường (đăng tải);
- Niêm yết các bảng tin;
- Lưu VT; TVSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TƯ VẤN & HỖ TRỢ SV

 

(đã ký)

 

Trần Lương Đức