THÔNG BÁO Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2018
12/01/2019 | 676 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:45/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2018

          Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc “hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC  ngày 29/10/2015 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2018 với các nội dung sau:

I. Nội dung khám

- Khám nội và tư vấn

- Xét nghiệm sinh hóa máu: Glucoza, chức năng gan (GOT, GPT), mỡ máu (Choleterol, Triglycerit), chức năng thận (Ure, Creatinin), A.uric máu.

- Xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu 18TS.

- Xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu 10TS.

- Siêu âm tuyến giáp

- Siêu âm tổng quát ổ bụng (gan, thận, lách, hạch, phần phụ…)

- Chụp X quang tim phổi.

Nhà trường thanh toán các nội dung khám trên, cán bộ, viên chức có nhu cầu làm thêm các dịch vụ khác đăng ký khám và thanh toán trực tiếp với cơ sở y tế khám sức khoẻ.

II. Lịch khám và địa điểm khám sức khỏe

1. Lịch lấy máu làm xét nghiệm

Thời gian: Thứ 3, ngày 15 tháng 01 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30

Địa điểm: Trạm y tế Nhà trường.

2. Lịch khám sức khỏe

+ Thứ 4, ngày 16  tháng 01 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Hành chính - Tổ chức.

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế.

- Khoa Quản lý - Luật kinh tế.

- Khoa Kế toán.

- Khoa Quản trị Kinh doanh.

- Viện Nghiên cứu Kinh tế xanh.

- Trung tâm Hợp tác Quốc tế về đào tạo và du học.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Thứ 5, ngày 17 tháng 01 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Phòng Công tác học sinh sinh viên.

- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Phòng Quản trị - Phục vụ.

- Khoa Khoa học cơ bản.

- Khoa Ngân hàng - Tài chính.

- Phòng Thanh tra Pháp chế.

+ Thứ 6, ngày 18 tháng 01 năm 2019. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

- Khoa Marketing Thương mại và Du lịch.

- Phòng Đào tạo.

- Khoa Kinh tế.

- Trung tâm Thông tin Thư viện.

- Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

3. Địa điểm khám sức khỏe

Phòng khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên, Khu đô thị Hồ Xương Rồng, Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên (có sơ đồ kèm theo).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo, chỉ đạo cho cán bộ, viên chức tham gia khám sức khoẻ, đúng thời gian và đạt 100% quân số.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Quang Huy