Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương.
07/09/2018 | 390 lượt xem

Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Thu Hương Tên đề tài luận án: “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Thái Nguyên đối với người lao động”.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; mã số: 9340410              

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

                                               2. TS. Phạm Quốc Chính - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

         Thời gian: 14 giờ 30’, ngày 24 tháng 9 năm 2018

          Địa điểm: Phòng B - Tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.