Thông báo nghỉ học sáng 10/9/2019
10/09/2019 | 1828 lượt xem

Trường Đại Học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh THÔNG BÁO: Do điều kiện thời tiết, sáng 10/9/2019 toàn trường nghỉ học. Buổi chiều các hoạt động diễn ra bình thường.