THÔNG BÁO Học bổng của Ngân hàng SHINHAN năm 2018
31/10/2018 | 998 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1168/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  30 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Học bổng của Ngân hàng SHINHAN năm 2018

Căn cứ vào công văn về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng Shinhan năm 2018 “SHINHAN INSPIRING YOUNG TALENT 2018”. Nhà trường thông báo như sau:

Mức học bổng: 32,000,000 đồng/suất/năm học cuối

Bao gồm: Học phí, chi phí sinh hoạt và tham gia các hoạt động khác tại ngân hàng SHINHAN

Các cơ hội khác:

- Thực tập tại các vị trí trong ngân hàng

- Tuyển dụng chính thức và hưởng đầy đủ các phúc lợi sau khi tốt nghiệp

-  Tham gia các hoạt động đa dạng tại ngân hàng như Shinhan Olympic, Shinhan Global Ambassador, Global  Young force... và các hoạt động đào tạo/ các hoạt động thường niên khác.

Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy hoàn thành NĂM 3 (sinh viên K12) đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Luật.

Tiêu chí:

- Kết quả học tập trung bình (GPA) 3 năm trên 7.5 (thang điểm 10) hoặc 3.0 (thang điểm 4)

- Phẩm chất đạo đức tốt, có hoài bão nghề nghiệp, và gắn bó phát triển trong ngành ngân hàng

- Ưu tiên những sinh viên có kỹ năng sáng tạo, định hướng, tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm

- Có trình độ tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp tốt

Hồ sơ đăng ký học bổng bao gồm: (Vui lòng xếp theo thứ tự, có thể đính kèm 1 bản scan tất cả các hồ sơ):

- Đơn xin học bổng/Scholarship Application Form: theo mẫu ngân hàng SHINHAN, tải từ website:https://shinhancareer.com/scholarship

- Bảng điểm học tập 3 năm có xác nhận của trường

- Bài tiểu luận bằng tiếng Anh theo chủ đề định sẵn trong Đơn xin học bổng

- Các chứng chỉ khác (nếu có)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 06/11/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, văn phòng đại diện miền Bắc, tầng 38 Keang Nam Land Mark Tower (E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

 

Liên lạc khi cần/nộp hồ sơ phía Bắc: 

-  Người liên hệ: NGUYỄN THỊ BÌNH 

-  Email: nguyenthibinh@shinhan.com

-  Điện thoại: 024-32263325

Nơi nhận:

- Các khoa (t/b)

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

T/L  HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

Th.S Trần Lương Đức