Thông báo Chương trình học hè năm 2017 tại trường Đại học Phùng Giáp, Đài Loan
15/03/2017 | 360 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 234/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Chương trình học hè năm 2017 tại trường Đại học Phùng Giáp, Đài Loan

Trường Đại học Phùng Giáp (tên tiếng Anh: Feng Chia University) thông tin tới các đơn vị và cá nhân quan tâm về khóa học hè năm 2017 diễn ra trong 4 tuần tại Đài Loan. Sinh viên không chỉ tham gia các khóa học bằng tiếng Anh có thời lượng 3 tín chỉ mà còn tham dự các lớp học Tiếng Hoa căn bản và văn hóa Trung Hoa với thời lượng 1 tín chỉ. Thông qua khóa học, sinh viên có cơ hội giao lưu với sinh viên trên toàn thế giới.

Thông tin cụ thể về khóa học như sau:

1.      Sinh viên chọn một trong hai chủ đề: Văn hóa Trung Hoa hoặc Thương hiệu và Đổi mới.

2.      Thời gian học: từ 04 – 29/07/2017

3.      Chi phí khóa học:

a.      Học phí và lưu trú (không bao gồm tiền ăn): 20.700.000 đồng
b.      Học Tiếng Hoa và nghệ thuật: 2.300.000 đồng
c.      Hành trình văn hóa Trung Hoa 3 ngày 2 đêm: 4.600.000 đồng
d.      Dịch vụ đón tại sân bay: 575.000 đồng

4.      Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký theo mẫu trực tuyến và bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng). Xem thêm thông tin tại http://www.oia.fcu.edu.tw/main.php

5.      Thời hạn đăng ký: 15/05/2017.

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai rộng rãi cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

Xem thêm thông tin về chương trình tại địa chỉ http://www.oia.fcu.edu.tw/main.php hoặc liên hệ đ/c Phạm Như Cường - Phòng KH-CN & HTQT – ĐT 02803 647 683; Email htqt.tueba@tueba.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu VT, HTQT;
- Đăng tải Website

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-CN&HTQT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Văn Quang