Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019
06/05/2019 | 816 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 400/TB-ĐHKT&QTKD-TVSV

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06  tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019 của trường ĐH Kinh tế & QTKD; Căn cứ Kế hoạch số 269/KH-ĐHKT&QTKD-TVSV ngày 8/4/2019 về việc tổ chức “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019”. Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên - Trường ĐH Kinh tế & QTKD thông báo tổ chức chương trình như sau:

Thời gian: Ngày 14/5/2019

Địa điểm: Khu giảng đường - Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Sinh viên đăng ký ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng bằng cách ấn Ctrl+click vào tên đơn vị muốn ứng tuyển và điền đầy đủ thông tin theo mẫu.

 

TT

Tên công ty/ doanh nghiệp

TT

Tên công ty/ doanh nghiệp

1

Công ty JapFa Comfeed

9

Công ty CP Dịch vụ du lịch Tam đảo

2

Công ty Truyền thông Kim Cương

10

Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thái Nguyên (PTI)

3

Công ty Địa ốc 5 Sao

11

Công ty bảo hiểm BSH Thái Nguyên

4

Công ty CP tập đoàn Tiến Bộ

12

Công ty CP Ô tô Trường Hải

5

Công ty CP Phát triển Phương Đức

13

Ngân hàng Maritime Bank

6

Công ty Purchasing Minh Châu

14

Công ty CP Nông sản & Thực phẩm sạch Tây Bắc.

7

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TẾ ASEAN

15

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BCD

8

Việt Nam Airlines

 

 

 

Thông tin chi tiết về số lượng, vị trí tuyển dụng và thời gian phỏng vấn của các doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm thông báo này.

Đề nghị các khoa chuyên môn đăng tải thông tin chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019” trên các kênh truyền thông của Khoa và thông báo tới giảng viên, cố vấn học tập và toàn thể sinh viên năm cuối của Khoa được biết và tham dự chương trình.

Các thông tin khác liên hệ: Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ SV, Phòng 106 – Nhà hiệu bộ. Điện thoại: 02083.841.161. DĐ: 0982.308.882 (đ/c Sơn).

Danh sách các đơn vị tuyển dụng khác sẽ tiếp tục được cập nhật trên website: http://www.tueba.edu.vn

và trên Fanpage: www.facebook.com/trungtamtuvansinhvien.tueba/

Nơi nhận:

  - BGH (b/c);

  - Các khoa (p/h, t/h);

  - Đăng website ;

  - Lưu VT, TVSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GĐ TRUNG TÂM TƯ VẤN & HTSV

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Minh Hoàng