Mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
18/03/2020 | 737 lượt xem

TR­ƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

VIỆN NCKT XANH

Số:  01 /TB-VNCKTX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18  tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính

(hạng II) tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh  thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo về việc tuyển sinh lớp “Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)” do Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức như sau:

1. Đối tượng: Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), có một trong các điều kiện sau:

a. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).

b. Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

2. Chương trình bồi dưỡng: Thực hiện theo Quyết định 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thời gian:

- Thời gian học: Học vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

- Nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 18 tháng 3 năm 2020.

6. Học phí: 2.500.000 đồng -  2.700.000 đồng/học viên (Tùy theo quy mô lớp).

- Dự kiến khai giảng: Tháng 4 năm 2020 (lịch cụ thể tùy theo tình hình dịch bệnh Covid 19).

4. Địa điểm mở lớp: Tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên.

5. Chứng chỉ: Do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp.

7. Hồ sơ đăng ký:

- Đơn đăng ký theo mẫu (kèm theo Thông báo);

- Giấy khai sinh (Bản sao);

- Bằng cấp cao nhất (Bản sao công chứng);

- 01 ảnh 4x6 (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau của ảnh).

8. Thông tin liên hệ:

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh (Phòng 505, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh).

- Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại: 0915213777 (Đ/c Trường).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các đơn vị (để t/h);

- Các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ;

- Học viên có nhu cầu;

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu: VT, HCTC.

VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Quang Hợp