Lịch tuần 28
06/07/2019 | 895 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 08/07/2019 ĐẾN NGÀY 14/07/2019
(Tuần thứ 28)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/7/2019  8h00 P. họp B Nghiệm thu cấp cơ sở
đề tài KH&CN cấp
Đại học năm 2017: "Tăng cường liên kết trong sản xuất, tiêu thụ chè giữa các hộ nông dân trồng chè ở
tỉnh Thái Nguyên"
Mã số: ĐH2017-TN08-12
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Quyết Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
9h30 P. họp B Nghiệm thu cấp cơ sở
đề tài KH&CN cấp
Đại học năm 2017: "Phân tích tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Liên Minh châu Âu (EU)"
Mã số: ĐH2017-TN08-07
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
16h00 P.họp A Lễ bế giảng khoá 6 (đợt 2) chương trình đào tạo tiếng Việt thương mại cấp chứng nhận cho Lưu học sinh Trung Quốc Đại biểu mời;
đ/c Trần Nhuận Kiên;  các lưu học sinh
 Trung Quốc
Đ/c Kiên Trung tâm HTQT
về ĐT & DH
Thứ 3 09/7/2019            
Thứ 4 10/7/2019 13h30 P.họp A Tổ chức cho Sinh viên thi tuyển chương trình thực tập tại Singapore vòng 2
(nhóm 1)
Trung tâm HTQT về ĐT&DH; Công ty TNHH Đào tạo và
Cung ứng nhân lực PAI; Sinh viên thi tuyển
Đ/c Vũ Trung tâm HTQT
về ĐT & DH
Thứ 5 11/7/2019            
Thứ 6 12/7/2019 7h30 (cả ngày) GĐ GK2 Tổ chức bảo vệ luận văn
thạc sĩ đợt 1/2019
Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
13h30 P.họp A Tổ chức cho Sinh viên thi tuyển chương trình thực tập tại Singapore vòng 2
 (nhóm 2)
Trung tâm HTQT về ĐT&DH; Công ty TNHH Đào tạo và
Cung ứng nhân lực PAI; Sinh viên thi tuyển
Đ/c Vũ Trung tâm HTQT
về ĐT & DH
Thứ 7 13/7/2019            
Chủ nhật 14/7/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 08/7/2019 ĐẾN NGÀY 14/7/2019
(Tuần thứ 28)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/7/2019             
Thứ 3 09/7/2019            
Thứ 4 10/7/2019            
Thứ 5 11/7/2019            
Thứ 6  12/7/2019            
Thứ 7 13/7/2019             
Chủ nhật 14/7/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh