KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018
30/11/2018 | 455 lượt xem

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

BCH TRƯỜNG  ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  05/KH-HSV

 

 

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp” năm 2018

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống HSSV và thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019), chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

- Góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên.

- Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên.

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi thu hút được đông đảo sinh viên trong toàn trường hưởng ứng, tham gia.

- Công tác tổ chức chu đáo, đảm bảo phát huy các hoạt động kết nối, hỗ trợ sinh viên trong quá trình triển khai cuộc thi.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên đang học tập tại trường ĐH Kinh tế và QTKD Đại học Thái Nguyên. Đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 thành viên).

- Yêu cầu các Liên chi hội đăng ký ý tưởng theo chỉ tiêu phân bổ dưới đây:

STT

Tên đơn vị

Số lượng ý tưởng

  1.  

Khoa Quản lý – Luật Kinh tế

10

  1.  

Khoa Kế toán

28

  1.  

Khoa Kinh tế

10

  1.  

Khoa Marketing, Thương mại&Du lịch

07

  1.  

Khoa Ngân hàng – Tài chính

07

  1.  

Khoa Quản trị kinh doanh

13

 

 - Khuyến khích các nhóm ý tưởng khác (có thể không cùng khoa, cùng khóa, cùng lớp…) thuộc trường ĐH Kinh tế và QTKD tham gia cuộc thi.

III. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Lĩnh vực dự thi: Không giới hạn lĩnh vực dự thi

2. Các vòng thi:

Cuộc thi gồm có 2 vòng thi, cụ thể như sau:

2.1. Vòng Sơ khảo

- Thời gian: Từ ngày 30/11/2018 – 19/12/2018

- Hình thức thi:

+ Nộp bài dự thi online, tác giả, nhóm tác giả gửi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp dự thi (theo mẫu phiếu đăng ký ý tưởng khởi nghiệp) qua địa chỉ email:

uommamytuongkinhdoanhtssc@gmail.com.

Bản cứng các ý tưởng  gửi về: Văn phòng hội sinh viên, phòng 513 – Nhà hiệu bộ trường ĐH Kinh tế và QTKD.

+ Ban Tổ chức thẩm định, công bố kết quả các ý tưởng được tham gia vòng chung khảo vào ngày 14/12/2018.

2.2. Vòng Chung khảo

- Thời gian: Dự kiến 04/01/2019

- Địa điểm thi: Giảng đường 101-GK1.

- Hình thức thi: Tại vòng chung khảo các ý tưởng được chọn phải gửi hồ sơ trình bày ý tưởng theo Thể lệ cuộc thi cho Ban tổ chức trước ngày 25/12/2018. Tác giả, nhóm tác giả trình bày trước hội đồng giám khảo về ý tưởng tối đa 05 phút, trả lời câu hỏi của Hội đồng giám khảo tối đa 03 phút.

- Số lượng bài dự thi được chọn: Tổng số sáng kiến, ý tưởng tham gia vòng chung khảo là 10.

- Các hoạt động hỗ trợ:  tổ chức các buổi đào tạo, trao đổi với các doanh nhân, nhà khởi nghiệp thành công; giải đáp các thắc mắc liên quan đến cuộc thi và các vấn đề liên quan khởi nghiệp.

IV. GIẢI THƯỞNG

- 01 Giải Nhất bao gồm: Giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế và QTKD + tiền thưởng trị giá 500.000đ + phần quà của Nhà tài trợ.

- 02 Giải Nhì, mỗi giải bao gồm: Giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế và QTKD + Tiền thưởng trị giá 400.000đ + phần quà của Nhà tài trợ.

- 03 Giải Ba, mỗi giải bao gồm: Giấy khen của Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế và QTKD + Tiền thưởng trị giá 300.000đ + phần quà của Nhà tài trợ.

- 01 Giải tập thể (giành cho chi hội có nhiều ý tưởng đăng ký tham gia chương trình): 300.000đ

Ngoài ra, các ý tưởng tham dự vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức giới thiệu với các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ, tư vấn triển khai thực tế đề tài phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế và QTKD

- Chỉ đạo CLB Sinh viên TUEBA khởi nghiệp xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi hội trực thuộc tham gia cuộc thi.

- Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ban cố vấn, các nhà tài trợ để hỗ trợ Cuộc thi.

2. Các liên chi hội, chi hội trực thuộc

- Tuyên truyền rộng rãi nội dung của cuộc thi tới sinh viên.

- Mỗi chi hội đăng ký tối thiểu 2 ý tưởng.

 Nơi nhận:                           

- ĐU,BGH (để b/c)

- Đoàn Thanh niên (để b/c)

- Các LCH, CH (để t/h)

- Đăng tải Website

- Lưu VP HSV

 

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Đồng Đức Duy