Hội nghị phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
03/04/2017 | 467 lượt xem

Hội nghị phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Báo cáo viên Đỗ Anh Tài phổ biến của Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 29/3/2017, BCH Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Trần Chí Thiện – Bí thư Đảng ủy Nhà trường – Viện Trưởng Viện Kinh tế xanh; TS. Trần Quang Huy - Hiệu Trưởng Nhà trường; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên Đỗ Anh Tài - Ủy viên BCH Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã truyền đạt nội dung chủ yếu của Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Báo cáo viên Trần Quang Huy phổ biến nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe báo cáo viên Trần Quang Huy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên - Hiệu trưởng Nhà trường phổ biến nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng chí Trần Chí Thiện phổ biến nội dung Nghị quyết số 08-NQ/TW

Cuối cùng, báo cáo viên Trần Chí Thiện - Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã phổ biến nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhận thấy việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung cơ bản và vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV