Chương trình hướng tới kỉ niệm 15 năm thành lập trường
18/09/2019 | 1857 lượt xem

Hoạt động

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

I.CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM

Các hoạt động

3/10/2019

Từ 14h00

Hội trại – 15 năm xây dựng và phát triển

Trường ĐHKT&QTKD

(Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên)

Từ 19h30

Đêm giao lưu văn nghệ: Những thế hệ tự hào

Trường ĐHKT&QTKD (Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên)

Lễ chính

4/10/2019

8h00-10h30

KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐHKT&QTKD

Trường ĐHKT&QTKD (Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên)

8h00 – 9h00

Đón tiếp đại biểu

9h00-9h30

Văn nghệ chào mừng

9h30-10h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phóng sự 15 năm xây dựng và trưởng thành

Diễn văn kỷ niệm

Lãnh đạo cấp trên phát biểu chúc mừng

Trao bằng tiến sĩ danh dự cho giảng viên quốc tế

Tặng hoa chúc mừng

Khen thưởng

Bế mạc, chụp ảnh

II.CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI NGHỊ - HỘI THẢO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Hội thảo quốc tế

3/10/2019

7h30-8h30

Đăng ký

Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

(Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên)

8h30-9h00

Khai mạc phiên tổng thể

9h30-11h30

Phiên tổng thể với chủ đề: “Phát triển bền vững và vai trò của các trường đại học trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư

11h30-13h30

Nghỉ trưa

13h30-17h00

Tiểu ban số 1, chủ đề: Phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế, môi trường và du lịch”

Tiểu ban số 2, chủ đề: “Chia sẻ những kinh nghiệm thành công, các mô hình và các chính sách tiêu biểu đã và đang thực hiện, đóng góp cho định hướng chính sách và giải pháp trong việc phát triển bền vững ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Tiểu ban số 3, chủ đề: Phát triển bền vững giáo dục đại học và vai trò của các trường đại học trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững”