Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu
22/04/2016 | 3262 lượt xem
SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA NHÀ TRƯỜNG
 
SỨ MẠNG
 
Nhà Trường có sứ mạng là Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ. 
 
TẦM NHÌN
 
Đến  năm 2030, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là trường Đại học định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín, thương hiệu và chất lượng cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến tới xây dựng đại học định hướng nghiên cứu.

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung của Trường ĐHKT&QTKD được khẳng định trong Kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2010 – 2015, định hướng 2020 là “Xây dựng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên thành một trường đại học thuộc nhóm những trường hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; tạo được giá trị niềm tin cho người học, người sử dụng lao động và các đối tác” và chi tiết hóa với 08 mục tiêu cụ thể:

(1) Xây dựng bộ máy tổ chức quản lý phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường với phương châm phát triển bộ máy gọn nhẹ và hiệu quả;

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, vững về chuyên môn và mạnh về nghiệp vụ;

(3) Phát triển hệ thống đào tạo đa dạng về cấp đào tạo và hình thức đào tạo;

(4) Đẩy mạnh hoạt động NCKH và CGCN;

(5) Đẩy mạnh HTQT, coi đây là chìa khóa để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu;

(6) Coi trọng và đẩy mạnh công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo;

(7) Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chodạy, học và nghiên cứu;

(8) Huy động đủ các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường