THÔNG BÁO V/v tổ chức chương trình "Tuổi Trẻ TUEBA Hiến Máu Nhân Đạo "
04/11/2016 | 12921 lượt xem

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
BCH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 03 /TB-HSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 03 tháng11 năm 2016


THÔNG BÁO
V/v tổ chức chương trình "Tuổi Trẻ TUEBA Hiến Máu Nhân Đạo "

Kính gửi:
- BCH các Liên Chi hội;
- BCH các Chi hội;
- Các Câu lạc bộ;
- Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 – 2017;

Chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016);

Chào mừng Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 – 2020;

Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế tình nguyện 5/12/2016;

Nhằm đáp ứng nhu cầu máu cấp thiết trong bệnh viện những ngày đầu mùa đông,

Ban Chấp hành Hội Sinh viên phối hợp với Câu lạc bộ Sinh viên vận động hiến máu tình nguyện xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình "Tuổi Trẻ TUEBA Hiến Máu Nhân Đạo”:

Thời gian : Từ 7h00-12h00, ngày 6 tháng 11 năm 2016
Địa điểm : Phòng 103- Giảng đường GK1- ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Chương trình là một hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa vô cùng thiết thực và to lớn đối với cộng đồng. Ban Chấp hành Hội Sinh viên kính đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường xem xét và phê duyệt việc tổ chức chương trình./.

Trân trọng cảm ơn.

 

TM. BCH HỘI SINH VIÊN
CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Quang