Lịch tuần 51
16/12/2017 | 3045 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 18/12/2017 ĐẾN NGÀY 24/12/2017
(Tuần thứ 51)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/12/2017            
Thứ 3  19/12/2017 8h00 (cả ngày) Trung tâm
học liệu
Tập huấn, bồi dưỡng
chế độ kế toán
Hành chính sự nghiệp
theo Thông tư mới
Kế toán trưởng,
các kế toán viên
BTC ĐHTN
Thứ 4  20/12/2017 8h00 P. họp A Hội nghị kiểm điểm tập thể
Ban Thường vụ Đảng ủy,
cá nhân các đồng chí
ủy viên BTV Đảng ủy
Đại biểu mời,
BTV Đảng ủy,
ủy viên BCH Đảng bộ,
Ban Giám hiệu
Đ/c Thiện VPĐU
15h00 P. 101
GK1
Trao đổi, giải đáp
thắc mắc của sinh viên
khi đi thực tập với
nhà tuyển dụng
Đại diện BCN
 các Khoa, các nhà tuyển dụng, sinh viên K11
và các cá nhân quan tâm
Đ/c Đức Trung tâm
Tư vấn
và Hỗ trợ SV
16h00 Sân Nhà LV-NC Khai mạc giải thi đấu
cầu lông, bóng bàn
chào mừng ngày Hội
Quốc phòng toàn dân
Đại biểu mời,
các vận động viên
Hội CCB,
Công đoàn
Hội CCB,
Công đoàn
Thứ 5 21/12/2017 8h00 Trung tâm
Học liệu
ĐHTN
Học tập, quán triệt,
triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị
lần thứ Sáu BCH
Trương ương Đảng,
Khóa XII
Ủy viên BCH Đảng bộ;
BGH Nhà trường;
Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường;
Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường;
Hội Sinh viên;
Hội Cựu chiến binh;
Bí thư, Phó Bí thư
Đoàn Thanh niên Trường
BTC VPĐU ĐHTN
10h00 P. họp
số 3
ĐHTN
Làm việc với Đại học
Khoa học Công nghệ
Quốc gia Seoul
Các đ/c:
Bùi Thị Minh Hằng,
Nguyễn Bích Hồng
ĐHTN Ban HTQT
13h00 Phòng 101
GK1
Hội nghị
cán bộ chủ chốt
lấy phiếu tín nhiệm
về việc bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại
Phó Hiệu trưởng
Trường ĐHKT&QTKD
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường;
Ban Giám hiệu;
các thành viên
Hội đồng Trường là
viên chức của Trường; BCH Công đoàn Trường;
Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Chủ tịch Hội
Cựu chiến binh Trường;
Trưởng, Phó các đơn vị;
Bí thư Chi bộ; Chủ tịch
Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó Bộ môn;
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Tổ
công tác
ĐHTN 
Phòng HC-TC
14h00 P. họp A Tiếp Đoàn kiểm tra ĐHTN
về việc thực hiện quy chế
công khai của Nhà trường
Ban Giám hiệu;
đại diện lãnh đạo
các đơn vị,
Đoàn kiểm tra ĐHTN
Trưởng đoàn
kiểm tra
Các đơn vị
14h30 P. họp B Hội nghị liên tịch
cấp ủy đơn vị
và Ban Giám hiệu
về việc bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại
Phó Hiệu trưởng
Trường ĐHKT&QTKD
BCH Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu Tổ
công tác
ĐHTN 
Phòng HC-TC
15h30 P. họp B Hội nghị Hội đồng
Trường, có sự tham gia
của Tổ công tác ĐHTN
về việc bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại
Phó Hiệu trưởng
Trường ĐHKT&QTKD
Thành viên Hội đồng Trường là CBVC
của Nhà trường;
Tổ công tác của ĐHTN
Đ/c Thu Phòng HC-TC
17h00 Sân Nhà LV-NC Bế mạc giải thi đấu
cầu lông, bóng bàn
chào mừng ngày Hội
Quốc phòng toàn dân
Đại biểu mời,
các vận động viên
Hội CCB,
Công đoàn
Hội CCB,
Công đoàn
Thứ 6 22/12/2017 8h00 P. họp A Họp triển khai Hội nghị
cố vấn học tập cấp Trường năm 2017
Đ/c Trần Quang Huy;
đdlđ các Phòng:
CT HSSV, Đào tạo,
KH-TC, KT&ĐBCLGD,
KHCN&HTQT,
Trung tâm TT-TV;
đd BCN các Khoa
chuyên môn;
các đ/c: Trần Đình Phái,
Phạm Thu Hương
Đ/c Huy Phòng CT HSSV
9h00 P. họp A Họp đánh giá, phân loại
chất lượng Chi bộ,
đảng viên và khen thưởng
năm 2017
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Thiện VPĐU
14h00 P. họp B Họp Ban Thường vụ
Đảng ủy Trường
nhận xét các đồng chí
thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học
Thái Nguyên quản lý
và các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ
Trường quản lý năm 2017
Ban Thường vụ
Đảng ủy Trường
Đ/c Thiện VPĐU
15h30 P. họp A Giao lưu văn nghệ
chào mừng ngày
Quốc phòng toàn dân,
ngày thành lập QĐND
Việt Nam 22/12
Bí thư Đảng ủy,
Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường;
đại diện lãnh đạo
các đơn vị, đoàn thể;
các đồng chí:
CCB, DQTV;
 LCĐ khối Phòng ban
Đ/c Nghiệp Đ/c Thủy,
LCĐ Phòng ban
Thứ 7 23/12/2017            
Chủ nhật 24/12/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 18/12/2017 ĐẾN NGÀY 24/12/2017
(Tuần thứ 51)
Thứ, ngày T.gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/12/2017 7h30 P. họp A Kiểm điểm tập thể, cá nhân
và đánh giá, phân loại
chất lượng đảng viên;
CBVC không phải là
đảng viên Chi bộ
Khoa Kinh tế năm 2017
Toàn thể đảng viên,
CBGV Khoa Kinh tế
Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
7h30
(cả ngày)
P. họp C Nghiệm thu đề tài KHCN
cấp cơ sở và đề tài
NCKH sinh viên
năm 2017 Khoa Kế toán
Hội đồng nghiệm thu
theo QĐ, các chủ nhiệm
đề tài và nhóm
nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Đ/c Thu hà
8h00 P. họp B Kiểm điểm tập thể, cá nhân
và đánh giá, phân loại
chất lượng đảng viên
Chi bộ Khoa NH-TC
năm 2017
Đ/c Tạ Thị Thanh Huyền;
toàn thể đảng viên
Khoa NH-TC
Đ/c Thu Chi bộ
Khoa NH-TC
14h00 P. họp A Kiểm điểm tập thể, cá nhân
và đánh giá, phân loại
chất lượng đảng viên
Chi bộ Khoa QL-LKT
năm 2017
Đ/c Đỗ Đình Long;
toàn thể đảng viên
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
14h00 P. họp B Họp Khoa NH-TC Toàn thể CBGV
Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa NH-TC
16h00 P. họp A Kiểm điểm cá nhân
và đánh giá, phân loại
CBGV Khoa QL-LKT
năm 2017
Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
Thứ 3  19/12/2017 8h00
(cả ngày)
P. họp A Nghiệm thu đề tài
cấp cơ sở và đề tài
NCKH của sinh viên
năm 2017
Hội đồng theo QĐ Chủ tịch
Hội đồng
Khoa Kinh tế
8h00 P. họp B Kiểm điểm tập thể, cá nhân
và đánh giá, phân loại
chất lượng đảng viên
Phòng TT-PC năm 2017
Đ/c Trần Nguyên Bình,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng
Thanh tra - Pháp chế
Đ/c Lâm Chi bộ Phòng
TT-PC
14h00 P. họp B Họp bổ sung phân loại
đảng viên và CBGV
Khoa QTKD
Toàn thể CBGV
Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h00 P. họp C Kiểm điểm tập thể, cá nhân
và đánh giá, phân loại
chất lượng đảng viên
Phòng Đào tạo năm 2017
Đ/c Trần Nhuận Kiên,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Kiên Phòng Đào tạo
Thứ 4  20/12/2017 8h00 P. họp C Nghiệm thu đề tài KHCN
cấp cơ sở năm 2017
Khoa KHCB
Hội đồng nghiệm thu
theo QĐ, các chủ nhiệm
đề tài và nhóm
nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Khoa KHCB
9h00 VP Khoa Marketing, TM&DL Họp Hội đồng khoa học
Khoa Marketing, TM&DL
Hội đồng khoa học
Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm Trợ lý KH&ĐT
14h00 P. họp B Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC
Phòng Đào tạo
Đ/c Kiên Phòng Đào tạo
Thứ 5 21/12/2017            
Thứ 6 22/12/2017 8h00 P. họp B Nghiệm thu đề tài
cấp cơ sở và đề tài NCKH
của sinh viên năm 2017
Hội đồng nghiệm thu
theo QĐ, các chủ nhiệm
đề tài và nhóm
nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Khoa QL-LKT
8h30 P. họp C Nghiệm thu đề tài KHCN
cấp cơ sở năm 2017
Khoa KHCB
Hội đồng nghiệm thu
theo QĐ, các chủ nhiệm
đề tài và nhóm
nghiên cứu
Chủ tịch
Hội đồng
Khoa KHCB
14h00 P. 101
GK1
Giao đề tài thực tập
tốt nghiệp K11
Khoa QTKD
BCN Khoa, các GV
có tên trong QĐ,
toàn thể sinh viên
các lớp K11
và các sinh viên khác
có tên trong QĐ
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h00 P. 401
GK1
Giao đề tài thực tập
tốt nghiệp K11 Khoa
Marketing, TM&DL
BCN Khoa, các GV
có tên trong QĐ,
toàn thể sinh viên
các lớp K11
và các sinh viên khác
có tên trong QĐ
Đ/c Gấm Khoa
Marketing, TM&DL
Thứ 7 23/12/2017 8h00 P. 101
GK1
Giao đề tài
thực tập tốt nghiệp
K11 Khoa Kế toán
BCN Khoa,
các giáo viên có tên
trong QĐ và toàn bộ
sinh viên các lớp K11
Khoa Kế toán
Đ/c Phương Đ/c Minh
9h30 P. 101
GK1
Giao đề tài
thực tập tốt nghiệp
Lớp TN16V-KTTH
BCN Khoa,
các giáo viên có tên
trong QĐ và toàn bộ
sinh viên lớp
TN16V-KTTH
Đ/c Phương Đ/c Minh
Chủ nhật 24/12/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh