Lịch tuần 51
17/12/2016 | 2945 lượt xem

Tải lịch tuần định dạng PDF

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 25/12/2016 (Tuần thứ 51)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 19/12/2016 S: 8h00
C: 13h30
VP Khoa
Kế toán
Làm việc với chuyên gia tư vấn kỹ năng
tự đánh giá Cơ sở đào tạo
Chuyên gia: Nguyễn Phương Nga,
nhóm chuyên trách số 1
(phụ trách tiêu chuẩn 1,2,5)
Chuyên gia
N.P.Nga
Nhóm
chuyên trách
số 1
S: 8h00
C: 13h30
VP Khoa
KHCB
Làm việc với chuyên gia tư vấn kỹ năng
tự đánh giá Cơ sở đào tạo
Chuyên gia: Ngô Doãn Đãi,
nhóm chuyên trách số 2,3
(phụ trách tiêu chuẩn 3,4,6)
Chuyên gia
N.D.Đãi
Nhóm
chuyên trách
số 2,3
S: 8h00
C: 13h30
P. họp B Làm việc với chuyên gia tư vấn kỹ năng
tự đánh giá Cơ sở đào tạo
Chuyên gia: Lê Đức Ngọc,
nhóm chuyên trách số 4,5,6,7
(phụ trách tiêu chuẩn 7,8,9,10)
Chuyên gia
L.Đ.Ngọc
Nhóm
chuyên trách
số 4,5,6,7
17h00 P. họp A Sơ kết công tác tư vấn đợt 1 Trung tâm CEA-AVU&C;
Hội đồng tự đánh giá;
Ban Giám hiệu
Trung tâm Kiểm định CLGD Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 3  20/12/2016 13h30 P. họp B Chấm thi tốt nghiệp lớp TN12 QLKT A Theo Quyết định Đ/c
Đ.V.Minh
Phòng Đào tạo
14h00 P. họp số 1 ĐHTN Rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô dôi dư và
mua sắm xe ô tô năm 2016
Các đ/c: Nguyễn Thanh Minh,
Tạ Việt Anh, Đặng Quỳnh Trinh,
Trương Thị Cương
Ban CSVC ĐHTN
14h00 P. họp A Họp Ban Thanh tra Nhân dân
nhiệm kỳ 2016 - 2018
Chủ tịch Công đoàn Trường,
các thành viên Ban Thanh Tra Nhân dân
Đ/c Đức VP Công đoàn
14h00 P. 101-GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp cho sinh viên
Khoa Kinh tế
Đại biểu mời, BCN Khoa Kinh tế,
các giảng viên được phân công,
các sinh viên K8, K9, K10 Khoa Kinh tế
đã đăng ký TTTN đợt 1
năm học 2016-2017
Đ/c Nhung Trợ lý Đào tạo,
Trợ lý Giáo vụ
16h00 P. họp A
Chuẩn bị công tác nhận xét, đánh giá, phân loại
Ủy viên BTV Đảng ủy và Ban Giám Hiệu
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đ/c Thiện VP Đảng ủy
Thứ 4 21/12/2016 8h00 P. họp A Kiểm điểm, nhận xét, đánh giá công tác
 năm 2016 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy
và Ban Giám hiệu
Đại biểu mời (Đảng ủy ĐHTN);
Đảng ủy, Ban Giám hiệu
Đ/c Thiện VP Đảng ủy
Thứ 4 21/12/2016 14h00 P. họp A Thông qua Kết quả phân loại chất lượng
tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016
Đảng ủy Trường Đ/c Thiện VP Đảng ủy
16h30 P. họp A Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường
Thông qua kế hoạch thực hiện công tác
Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Ban Giám hiệu,
Ban Thường vụ Đảng ủy
Đ/c
Đ.V.Minh
Phòng HC-TC
Thứ 5 22/12/2016 7h30 P. họp A - Dự thảo kết luận của Đảng ủy về kiểm tra
công tác chỉ đạo của Chi bộ Khoa KHCB
 và Chi bộ Trung tâm TT-TV đối với
các đại hội Công đoàn bộ phận;
- Dự thảo Kết luận của Đảng ủy về nội dung,
 mức độ vi phạm và dự kiến hình thức kỷ luật
 của Đảng viên vi phạm
Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Thiện Đ/c Tân Hương
(UBKTĐU)
9h30 P. họp A - Kết luận của Đảng ủy về kiểm tra công tác
chỉ đạo của Chi bộ Khoa KHCB và
Chi bộ Trung tâm TT-TV đối với
các đại hội Công đoàn bộ phận;
- Xét kỷ luật đối với đảng viên vi phạm
Đảng ủy Trường Đ/c Thiện UBKTĐU
9h00 P. họp B Họp xét tốt nghiệp lớp TN12 QLKT A Theo Quyết định Đ/c
Đ.V.Minh
Phòng Đào tạo
9h30 P. họp B Họp xét tốt nghiệp lớp SL12 KTTH Theo Quyết định Đ/c
Đ.V.Minh
Phòng Đào tạo
14h00 P. 101-GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp
cho sinh viên Khoa Marketing-TM-DL
Toàn thể CBGV Khoa Marketing-TM-DL,
sinh viên đăng ký TTTN năm 2016 - 2017
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing-TM-DL
15h00 P. họp A Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày
Quốc phòng toàn dân,
ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12
Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
Chủ tịch Hội đồng Trường;
đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể;
các đồng chí: CCB, DQTV;
 LCĐ khối Phòng ban
Đ/c Nghiệp Đ/c Thủy
15h00 TTHL, Khoa Quốc tế ĐHTN Chương trình gặp mặt nhân dịp
Giáng sinh 2016 và Năm mới 2017
Đại diện Ban Giám hiệu,
lãnh đạo và chuyên viên P. KHCN&HTQT,
các giảng viên, chuyên gia, tình nguyện viên
 và đại diện sinh viên người nước ngoài
ĐHTN ĐHTN
Thứ 6 23/12/2016 7h30 P. họp A Bảo vệ chuyên đề của NCS Vũ Quỳnh Nam
Hội đồng theo Quyết định, 
BCN Khoa QL-LKT, lãnh đạo 
các Bộ môn Khoa QL-LKT, các NCS, 
TS và các đồng chí quan tâm
Chủ tịch 
Hội đồng
Trợ lý đào tạo, 
NCS
8h30 P. 101-GK1 Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên
 đại học chính quy tốt nghiệp đợt 3 năm 2016
Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV Đ/c
N.T.Minh
Phòng CT HSSV
14h00 P. 101-GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp
cho sinh viên K10 Khoa QTKD
Toàn thể CBGV Khoa QTKD,
sinh viên đăng ký TTTN năm 2016 - 2017
BCN Khoa VP Khoa QTKD
15h00 P. họp A Tập thể lãnh đạo Trường rà soát quy hoạch
cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 - 2020
Ban Giám hiệu,
Ban Thường vụ Đảng ủy
Đ/c
Đ.V.Minh
Phòng HC-TC
Thứ 7 24/12/2016 8h00 P. 101-GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp
cho sinh viên K10 Khoa Kế toán
Ban Chủ nhiệm Khoa Kế toán,
các giảng viên hướng dẫn theo QĐ,
toàn thể sinh viên K10 Khoa Kế toán và
sinh viên K7, K8, K9 ghép
Đ/c Phương Đ/c Minh
Chủ nhật 25/12/2016 15h00 P. họp A Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
cho NCS Võ Thy Trang
Hội đồng  theo Quyết định Chủ tịch
hội đồng
Phòng Đào tạo
NCS
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
       

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Phạm Xuân Thủy

             
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 19/12/2016 ĐẾN NGÀY 25/12/2016 (Tuần thứ 51)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 19/12/2016            
Thứ 3  20/12/2016 8h00 P. họp B Tổng kết phương pháp đổi mới học kỳ I
năm học 2016 - 2017
Toàn thể CBGV Khoa QTKD Đ/c Hạnh VP Khoa QTKD
8h00 P. họp A
Họp Chi bộ Trung tâm TT-TV về việc xử lý 
Đảng viên vi phạm
Theo CVsố 121-CV/ĐU ngày 19/12/2016 Đ/c Hà
Chi Bộ 
TT TT-TV
9h00 P. họp B Triển khai kế hoạch tự đánh giá chương trình
đào tạo Quản trị Kinh doanh Tổng hợp
Ban thư ký và các nhóm chuyên trách Đ/c Hạnh VP Khoa QTKD
Thứ 4 21/12/2016 8h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng Quản trị - Phục vụ
Đ/c V.Anh Đ/c Ngân
9h00 P. họp B Họp Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC Phòng QT-PV Đ/c V.Anh Đ/c Hồng
Thứ 5 22/12/2016 16h00 VP Khoa Marketing-TM-DL Họp Hội đồng Khoa học
Khoa Marketting-TM-DL
Hội đồng Khoa học
Khoa Marketting-TM-DL
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing-TM-DL
Thứ 6 23/12/2016            
Thứ 7 24/12/2016            
Chủ nhật 25/12/2016            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
       

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Phạm Xuân Thủy