Lịch tuần 45
01/11/2019 | 1744 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 10/11/2019
(Tuần thứ 45)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/11/2019  7h30 Sân phía trước Nhà
LV-NC
Chào cờ và sinh hoạt
chính trị dưới cờ 
Toàn thể đảng viên,
cán bộ, viên chức
 và người lao động
(ký hợp đồng từ 1 năm
 trở lên) của Nhà trường
Đ/c Tài BTG
ĐU Trường
14h00 P. họp A Họp Hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản “Tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường EU” của chủ biên PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh   Theo Quyết định số 1000/QĐ-ĐHKT&QTKD – KHCN  Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT và Ban biên soạn
15h00 Họp Hội đồng thẩm định tài liệu học tập đã xuất bản “Chuyên đề Triết học” của chủ biên TS. Ngô Thị Tân Hương  Theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHKT&QTKD – KHCN  Phòng KHCN&HTQT và Ban biên soạn
Thứ 3 05/11/2019 7h30 TT GDQP
&AN ĐHTN
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2019 Đ/c Trần Quang Huy BTC TT GDQP&AN
8h30 P.họp A Làm việc với VNPT
Thái Nguyên
Ban Giám hiệu;
Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường
Đ/c Huy
Phòng HC-TC
14h00 P.họp A Họp Ban chấp hành
Công đoàn mở rộng
Đại biểu mời:
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Đỗ Thị Thuý Phương,
 Nguyễn Thị Hà (Kinh tế),
Ban Chấp hành công đoàn Trường, Chủ tịch các CĐ bộ phận
Đ/c Đức VP Công đoàn
14h00 P. họp B  Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017:
 “Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay”
Mã số: ĐH2017-TN08-13 Chủ nhiệm đề tài:
TS. Nguyễn Quang Hợp
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Hoàng Thị Thu,
Bùi Đình Hòa,
Nguyễn Việt Dũng,
Hoàng Văn Dũng,
 Phạm Thị Ngọc Vân,
Mai Anh Khoa
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT và nhóm nghiên cứu
Thứ 3 05/11/2019 15h30 P. họp B  Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017: “Nghiên cứu tác động của tiêu dùng các dạng năng lượng vào tăng trưởng kinh tế và phát thải khí CO2 tại Việt Nam”
Mã số: ĐH2017-TN08-03
Chủ nhiệm đề tài: 
TS. Đinh Hồng Linh
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Đình Long,
Hà Quang Trung,
Nguyễn Bích Hồng,
 Tạ Ngọc Minh,
Nguyễn Quang Hợp,
Mai Anh Khoa
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT và nhóm nghiên cứu
Thứ 4 06/11/2019 07h40 P. 204 Nhà
LV-NC
Làm việc với BCN Khoa Ngân hàng - Tài chính Ban Giám hiệu;
Trưởng phòng
Hành chính - Tổ chức; BCN Khoa
Ngân hàng - Tài chính
Đ/c Huy
Phòng HC-TC
08h00 P. 204 Nhà
LV-NC
Làm việc với BCN Khoa Marketing, TM&DL Ban Giám hiệu;
Trưởng phòng
Hành chính - Tổ chức; BCN Khoa
Marketing, TM&DL
Đ/c Huy
Phòng HC-TC
8h00 P. họp B  Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017 “Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lào Cai”
 Mã số: ĐH2017-TN08-04 Chủ nhiệm đề tài:
TS. Nguyễn Thanh Minh
Các đ/c:
Đỗ Anh Tài,
Hoàng Thị Thu,
 Bùi Đình Hòa,
 Nguyễn Việt Dũng,
 Hà Quang Trung,
Nguyễn Thị Thúy Vân,
 Mai Anh Khoa 
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT và nhóm nghiên cứu
08h20 P. 204 Nhà
LV-NC
Làm việc với BCN Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Ban Giám hiệu;
Trưởng phòng HC-TC; BCN Khoa
Quản lý - Luật Kinh tế
Đ/c Huy
Phòng HC-TC
Thứ 4 06/11/2019 8h40 P. 204 Nhà
LV-NC
Làm việc với BCN
Khoa Kế toán
Ban Giám hiệu;
Trưởng phòng HC-TC; BCN Khoa Kế toán
Đ/c Huy
Phòng HC-TC
09h00 P. 204 Nhà
LV-NC
Làm việc với BCN
Khoa Khoa học Cơ bản
Ban Giám hiệu;
Trưởng phòng HC-TC; BCN Khoa
Khoa học Cơ bản
Đ/c Huy
Phòng HC-TC
Thứ 4 06/11/2019 9h30 P. họp B  Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017:
 “Tăng cường liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các hộ trồng chè ở tỉnh
Thái Nguyên”
Mã số: ĐH2017-TN08-12
Chủ nhiệm đề tài:
PGS.TS. Trần Chí Thiện
Các đ/c:
 Đỗ Anh Tài,
Ngô Thị Hương Giang,
Bùi Đình Hòa,
Trần Văn Quyết,
 Hoàng Thị Thu,
Vũ Thị Thu Hương,
 Mai Anh Khoa
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT và nhóm nghiên cứu
14h00 P. họp B  Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017 “Phân tích tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường liên minh châu Âu (EU)”
 Mã số: ĐH2017-TN08-07 Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Phạm Hoàng Linh
Các đ/c:
Đỗ Anh Tài,
Ngô Thị Mỹ,
 Đỗ Xuân Luận,
Trần Văn Quyết,
Bùi Thị Minh Hằng,
Hà Quang Vũ,
Mai Anh Khoa
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT và nhóm nghiên cứu
Thứ 5 07/11/2019 8h00 P.họp A Họp triển khai hoạt động đánh giá đồng cấp chương trình đào tạo Kế toán
doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp
Đ/c Trần Quang Huy; đdld các Phòng, Trung tâm; BCN, thành viên các Nhóm chuyên trách và Ban thư ký các Khoa:
Kế toán, NH-TC
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
9h00 P.họp A Đóng thầu, mở thầu: "Gói thầu Mua phân hữu cơ sinh học NTT năm 2019" Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Tạ Việt Anh,
Đặng Quỳnh Trinh,
Trịnh Thị Minh Hạnh,
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Đ/c Huy Phòng QT-PV
14h00 P.101 GK1 Hội nghị công tác Cố vấn học tập năm 2019-2020 và bàn giao sinh viên K16 cho các Khoa chuyên môn Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đại diện lãnh đạo các đơn vị; Bí thư ĐTN; Chủ tịch HSV; trợ lý QLSV các Khoa chuyên môn; cố vấn học tập các lớp hệ đại học chính quy
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 6 08/11/2019 8h00 P.số 1 ĐHTN Tập huấn chuẩn đầu ra và phát triển chương trình
đào tạo
- Đdlđ các Phòng: Đào tạo, KT&ĐBCLGD;
- Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng, Phó Bộ môn của 15 chương trình đào tạo thuộc danh mục CTĐT đã được Giám đốc ĐHTN phê duyệt;
- Thành viên Tổ  nghiên cứu, Tổ thư ký xây dựng Đề án phát triển CTĐT trọng điểm, chất lượng cao trình độ đại học  
ĐHTN ĐHTN
14h00  Sảnh Trung tâm
Hội nghị ĐHTN
Tổ chức các hoạt động tham quan không gian văn hóa Việt Nam - Lào và giao lưu văn hóa, văn nghệ
Việt Nam - Lào
Đ/c Trần Văn Quyết,
các sinh viên được triệu tập, các CBGV và sinh viên quan tâm
BTC BTC
14h00 P.họp B Đánh giá kết quả đề tài KHCN cấp Đại học
 năm 2017
Mã số B2017-TNA-49
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Dương Thị Tình
Các đ/c: Đỗ Anh Tài, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Bích Hồng Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
14h30 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017
Mã số B2017-TNA-49
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Dương Thị Tình
Các đ/c: Đỗ Anh Tài, Nguyễn Việt Dũng,
Đỗ Xuân Luận,
Hà Quang Vũ,
Nguyễn Bích Hồng,
Hoàng Văn Bình,
Mai Anh Khoa
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT và nhóm nghiên cứu
18h30 Trung tâm
Hội nghị ĐHTN
Chung kết toàn quốc
"Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho LHS Lào tại
Việt Nam năm 2019"
Đ/c Đỗ Anh Tài,
Bí thư ĐTN Trường,
Chủ tịch HSV Trường, các sinh viên được triệu tập, các CBGV và sinh viên quan tâm
BTC BTC
Thứ 7 09/11/2019 14h00 Nhà văn hóa Tổ 2 P. Tân Thịnh Dự ngày hội Toàn dân
đoàn kết
Đ/c Trần Nhuận Kiên BTC BTC
Chủ nhật 10/11/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 10/11/2019
(Tuần thứ 45)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/11/2019  8h00 P. họp B Kết nạp đảng viên mới,
họp Chi bộ Khoa NH-TC 
Đ/c Tạ Thị Thanh Huyền, đại biểu mời,
toàn thể đảng viên Khoa Ngân hàng - Tài chính
Đ/c Thu Chi bộ
Khoa NH-TC
8h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
9h30 P. họp B Họp Khoa NH-TC Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Khoa NH-TC
9h30 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Phòng KT&ĐBCLGD Toàn thể CBVC
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 P. 101 GK1 Hội nghị Hướng dẫn sinh viên Nghiên cứu khoa học Khoa Ngân hàng - Tài chính Đại  biểu mời,
Ban Chủ nhiệm khoa,
toàn thể CBGV và sinh viên Khoa NH-TC
Đ/c Hậu Trợ lý KH&ĐT
Khoa NH-TC
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Tạ Thị Thanh Huyền, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Linh Chi bộ Phòng Đào tạo
15h30 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
Thứ 3 05/11/2019            
Thứ 4 06/11/2019 8h00 P. họp A  Họp Chi bộ kết nạp
đảng viên mới và họp
Khoa Kế toán
Đại biểu mời,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kế toán
Đ/c Phương  Khoa Kế toán
14h00 P. 101 GK1 Hội nghị tư vấn và định hướng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Kinh tế Đại biểu mời;
Toàn thể CBGV
và sinh viên Khoa Kinh tế
Đ/c Long Khoa Kinh tế 
14h00 P. họp A Họp Chi bộ Phòng
Hành chính - Tổ chức
Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng HC-TC
Đ/c Hợp Chi bộ
Phòng HC-TC
14h00 P. họp C Họp Chi bộ
Trung tâm Đào tạo
theo NCXH
Đ/c Trần Nhuận Kiên,
 toàn thể đảng viên Chi bộ
Trung tâm Đào tạo
 theo NCXH
Đ/c Chúc Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
14h00 Văn phòng Viện NCKT Xanh Họp Chi bộ Viện
Nghiên cứu kinh tế Xanh
Toàn thể đảng viên Chi bộ
 Viện NCKT Xanh
Đ/c Quang Chi bộ Viện NCKT Xanh
Thứ 4 06/11/2019 15h30 P. họp A Họp Phòng
Hành chính - Tổ chức
Toàn thể CBVC và
 người lao động Phòng Hành chính - Tổ chức
Đ/c Hợp Phòng HC-TC
15h30 P. họp C Họp Chi bộ
Trung tâm Đào tạo
theo NCXH
Toàn thể CBVC
Trung tâm Đào tạo
 theo NCXH
Đ/c Chúc Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Thứ 5 07/11/2019 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QL-LKT Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QL-LKT
Đ/c Long  Chi bộ
Khoa QL-LKT
8h30 P.họp B Họp Khoa QL-LKT Toàn thể CBVC
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
14h00 P. họp B Sinh hoạt học thuật
Bộ môn Thông tin và
phân tích Kinh tế
Toàn thể giảng viên bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế (cả GV kiêm nhiệm) và những người quan tâm Đ/c Hảo Đ/c Hảo
Thứ 6 08/11/2020 8h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế  Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Chi bộ
Khoa Kinh tế
9h00 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBVC
Khoa Kinh tế
Khoa Kinh tế
14h00 P. họp C Sinh hoạt học thuật
Bộ môn Marketing
Toàn thể giảng viên
Bộ môn Marketing và các giảng viên quan tâm 
Đ/c  Hà Bộ môn Marketing
14h00 P. 204
GK2
Sinh hoạt học thuật Bộ môn Lý luận Chính trị Toàn thể CBGV
Bộ môn LLCT và các giảng viên quan tâm
Đ/c Nga Bộ môn LLCT
15h30 P. họp C Sinh hoạt học thuật Bộ môn Kinh tế quốc tế Toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh tế quốc tế và các giảng viên quan tâm  Đ/c Gấm  Bộ môn
Kinh tế quốc tế 
Thứ 7 09/11/2019             
Chủ nhật 10/11/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh