Lịch tuần 45
03/11/2018 | 1321 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 05/11/2018 ĐẾN NGÀY 11/11/2018
(Tuần thứ 45)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 05/11/2018 7h30 Sân phía trước Nhà
LV-NC
Chào cờ và sinh hoạt
chính trị dưới cờ 
Toàn thể đảng viên,
cán bộ, viên chức và người lao động
(ký hợp đồng từ 1 năm
 trở lên) của Nhà trường
BTC BTG
ĐU Trường
14h00 P.họp B Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học: 'Phân tích những nhân tố
ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế bền vững tại
khu vực Đông Bắc Bộ
Việt Nam'
Mã số: ĐH2015-TN08-14 Chủ nhiệm đề tài:
PGS.TS Hoàng Thị Thu
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài 
Đ/c Tài Phòng KHCN
& HTQT
Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
16h00 Sân bóng đá KTX- ĐHTN Khai mạc giải
 Bóng đá nam CBVC
năm 2018
Đại biểu mời;
Đd đạo các đơn vị;
BCH Công đoàn trường; các đội bóng tham dự;
các cổ động viên
Đ/c
Việt Anh
Ban văn thể Công đoàn
Thứ 3  06/11/2018 8h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị đánh giá tình hình triển khai đào tạo
E-learning kết hợp
với đào tạo truyền thống tại các đơn vị
Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Đào tạo ĐHTN ĐHTN
14h00 P. họp A Họp Ban Tổ chức
Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2018
Theo Quyết định Đ/c Kiên VP Đoàn TN
15h30 P. họp A Họp Ban Tổ chức
 Chương trình Mô hình
thực hành kinh doanh
Chợ quê 4.0
Theo Quyết định Đ/c Kiên VP Đoàn TN
Thứ 4  07/11/2018 14h00 P. họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường:
- Thông qua Quy định kiểm tra, xử lý hành vi sao chép và thể thức trình bày đối với luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp và báo cáo thực tập tốt nghiệp;
- Thông qua chương trình đào tạo ngành Kế toán 
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường Đ/c Huy Phòng
 Đào tạo
14h00 P.họp B Họp triển khai công tác Hội Sinh viên tháng 11/2018 Ban thư ký Hội sinh viên Đ/c Duy Văn phòng HSV
Thứ 5  08/11/2018 8h00 P.họp B Họp Hội đồng thanh lý
tài sản năm 2018
Theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng QT-PV
9h00 P.họp A Họp triển khai công tác thành lập Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017-2022 Phó Bí thư Đảng ủy
phụ trách Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu;
Chủ tịch CĐ Trường;
Bí thư ĐTN Trường
Hiệu trưởng Phòng HC-TC
10h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Ban Chấp hành Đảng bộ Đ/c Huy VP ĐU Phòng HC-TC
13h15 P.101 GK1 Hội nghị triển khai công tác
Cố vấn học tập
năm học 2018-2019
Đ/c Trần Nhuận Kiên;
đại diện BCN các Khoa, đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, KH-TC, QT-PV, CT HSSV,
KT & ĐBCLGD, KHCN&HTQT,
Trung tâm TT-TV;
Bí thư ĐTN Trường,
Chủ tịch HSV Trường;
cố vấn học tập các lớp ĐHCQ theo QĐ
số 909/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 05/9/2018
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 6 09/11/2018            
Thứ 7 10/11/2018 6h00
(cả ngày)
Trường Trung cấp ASEAN Bắc Giang Tổ chức thi tốt nghiệp lớp BG 15- LTKT-TC Theo Quyết định Đ/c Chúc Ban coi thi
7h30 Trung tâm
Giáo dục QP&AN
Tổ chức chương trình
“Ngày hội chiến sỹ TUEBA
năm 2018”
Đại biểu mời, Ban thư ký, BCH Hội Sinh viên, các câu lạc bộ sinh viên, Sinh viên K14 đang học tập tại Trung tâm GDQP&AN  Đ/c Duy Văn phòng HSV
Chủ nhật 11/11/2018 6h30
(cả ngày)
GĐ GK2 Tổ chức thi đánh giá học phần và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh
 cho học viên đào tạo
trình độ thạc sĩ
Theo Quyết định CTHĐ Phòng
Đào tạo
7h30 Trường Cao đẳng Kinh tế -Tài chính Thi đấu thể thao hữu nghị Việt Nam - Lào
 tỉnh Thái Nguyên
lần thứ II năm 2018
Đ/c Trần Nhuận Kiên;
đoàn tham gia giải
theo Quyết định, CBGV
 và sinh viên quan tâm
đến cổ vũ
Đ/c Kiên BTC
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Từ ngày 09/11-14/11/2018 Đoàn cán bộ của Nhà trường đi công tác tại Hàn Quốc;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 05/11/2018 ĐẾN NGÀY 11/11/2018
(Tuần thứ 45)
Thứ, ngày T.gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 05/11/2018 8h00 P. họp A  Họp Chi bộ Khoa Kinh tế  Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kinh tế 
Đ/c Hoàng Anh Chi bộ
Khoa Kinh tế
8h30 P. họp A Họp Khoa Kinh tế   Toàn thể CBGV
Khoa Kinh tế 
Khoa Kinh tế
14h00 P. họp A  Họp Chi bộ Khoa KHCB  Đ/c Ngô Thị Tân Hương;
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa KHCB 
Đ/c
Tân Hương
Chi bộ
Khoa KHCB
Thứ 3  06/11/2018 8h00 P. họp B Họp Chi bộ
Phòng Quản trị - Phục vụ
Đ/c Trần Quang Huy; toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng Quản trị - Phục vụ
Đ/c
 Việt Anh
Đ/c Ngân
9h00 P. họp B Họp Phòng QT-PV Toàn thể CBVC
Phòng Quản trị - Phục vụ
Đ/c Mai
9h00 P. họp A Họp Chi bộ
Phòng KH-TC
Đ/c Trần Quang Huy;
toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng KH-TC
Đ/c Huệ Chi bộ Phòng KH-TC
10h00 P. họp A Họp Phòng KH-TC Toàn thể CBVC
Phòng KH-TC
Phòng
KH-TC
Thứ 4  07/11/2018 8h30 P.họp B Báo cáo Seminar Tổng thể của NCS Nguyễn Vân Thịnh Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH & ĐT Khoa QL-LKT
Thứ 5 08/11/2018 8h00 P. họp A Kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đại biểu mời,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đ/c Hồng Chi bộ
TT TT-TV
14h00 P.họp A Báo cáo chuyên đề 3 của NCS Ngô Thị Huyền Trang Hội đồng theo quyết định, BCN và lãnh đạo các
Bộ môn của Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Tài Trợ lý KH & ĐT Khoa QL-LKT
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Tạ Thị Thanh Huyền;
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa NH-TC
Đ/c Thu Chi bộ
Khoa NH-TC
15h00 P.họp B Họp Khoa NH-TC Toàn thể CBGV
Khoa NH-TC
Khoa NH-TC
Thứ 6 09/11/2018 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Trung tâm
Đào tạo theo nhu cầu xã hội
Đ/c Trần Nhuận Kiên;
toàn thể đảng viên Chi bộ
Trung tân ĐT theo NCXH 
Đ/c Chúc Trung tâm ĐT theo NCXH
9h30 P.họp B Họp Trung tâm Đào tạo
 theo nhu cầu xã hội
Toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm ĐT theo NCXH 
Thứ 7 10/11/2018            
Chủ nhật 11/11/2018            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh