Lịch tuần 38
12/09/2020 | 1094 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 14/09/2020 ĐẾN NGÀY 20/09/2020
(Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 14/09/2020  7h30  Trung tâm GDQP&AN Dự lễ khai giảng
khóa học K29-KD1, YD1
Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, CT HSSV
BTC BTC
8h00 P.số 1 ĐHTN  Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên Đ/c Trần Quang Huy GĐ ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp A Hội nghị liên tịch bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020-2021 Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Kế toán trưởng, Trưởng phòng HC-TC, Trưởng phòng QT-PV, Trợ lý BGH Đ/c Huy VP Công đoàn
Thứ 3 15/09/2020 8h00 P. 101
GK1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy K13 Khoa Kế toán Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đdld các Phòng: Đào tạo, CT HSSV, QT-PV; BCN,  giảng viên, sinh viên tốt nghiệp Khoa Kế toán
Đ/c Kiên Phòng CT HSSV
Thứ 4 16/09/2020 7h30 (cả ngày) P.họp A Hội nghị tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi đáp ứng chuẩn đầu ra học phần, CTĐT Đ/c Đỗ Anh Tài,
đdlđ các Khoa, Bộ môn; đdlđ các Phòng, Viện:
Đào tạo, KT&ĐBCLGD, Viện Đào tạo quốc tế; các cá nhân quan tâm 
Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
8h00 P.họp B Họp Hội đồng thanh lý
thiết bị tài sản, CCDC
năm 2020
Các đ/c:
 Trần Nhuận Kiên,
Tạ Việt Anh,
Trần Lương Đức,
Trần Huy Ngọc,
Đoàn Mạnh Hồng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Văn Huy,
Nguyễn Thị Hồng
Đ/c Kiên Phòng QT-PV, Phòng KH-TC
8h00 P. 101
GK1
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy K13 các Khoa:
NH-TC, QTKD, Kinh tế, QL-LKT, Marketing TM &DL
Đ/c Trần Nhuận Kiên;
đdld các Phòng: Đào tạo, CT HSSV, QT-PV; BCN, giảng viên, sinh viên tốt nghiệp các Khoa: NH-TC, QTKD, Kinh tế, QL-LKT, Marketing TM &DL
Đ/c Kiên Phòng CT HSSV
Thứ 4 16/09/2020 14h00 P.số 1 ĐHTN  Hội nghị kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch
Đ/c Đỗ Anh Tài ĐHTN ĐHTN
Thứ 5 17/09/2020 8h00 P.họp A Hội nghị tổng kết công tác Khảo thí và ĐBCL
năm học 2019 - 2020 
Đ/c Đỗ Anh Tài;
Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Viện
Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 6 18/09/2020 13h30 P.101 GK1 Tổ chức Hội nghị
Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên năm học 2019-2020
Đại biểu mời, BCH Đoàn TN, Hội Sinh viên trường, BCH các Liên Chi đoàn, LCH, Chi đoàn, Chi hội Đ/c Hoàng VP ĐTN, HSV
Thứ 7 19/09/2020            
Chủ nhật 20/09/2020 7h30 Nhà Làm việc - Nghiên cứu Tiếp sinh K17 Ban Tiếp sinh theo
Quyết định
Đ/c Kiên Ban Tiếp sinh
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
     
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 14/09/2020 ĐẾN NGÀY 20/09/2020
(Tuần thứ 38)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 14/09/2020  8h30 P.họp C Họp Bộ môn Toán
Khoa KHCB
Toàn thể CBGV Bộ môn Toán Khoa KHCB Đ/c Mai Trưởng Bộ môn Toán 
Thứ 3 15/09/2020             
Thứ 4 16/09/2020            
Thứ 5 17/09/2020            
Thứ 6 18/09/2020 14h00 P.họp A Họp Chi bộ và họp khoa Khoa KHCB Toàn thể đảng viên, CBGV Khoa KHCB Đ/c Trường Khoa KHCB
14h00 P.hop C Sinh hoạt chuyên môn
Bộ môn Quản lý và
Chính sách công
Toàn thể CBGV Bộ môn Quản lý và Chính sách công Đ/c Thủy Bộ môn QL&CLC
Thứ 7 19/09/2020            
Chủ nhật 20/09/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh