Lịch tuần 33
09/08/2019 | 1303 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 12/08/2019 ĐẾN NGÀY 18/08/2019
(Tuần thứ 33)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 12/8/2019  7h30 P.họp A Họp BTV Đảng ủy BTV Đảng ủy Đ/c Huy VPĐU
8h00 P.họp A Họp BCH Đảng bộ Đại biểu mời;
BCH Đảng bộ
Đ/c Huy VPĐU
8h00
GK
Định hướng học tập cho sinh viên Philippines tham gia chương trình đào tạo chất lượng cao Đ/c Đỗ Anh Tài;
đại diện lãnh đạo
Phòng KH-CN & HTQT;
 lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm HTQT về ĐT&DH; lớp CLC K15 và sinh viên Philippines
Đ/c Tài Trung tâm HTQT về ĐT&DH
14h00 P.họp A Hội nghị tổng kết KHCN&HTQT
năm học 2018-2019; phương hướng,
giao nhiệm vụ KHCH&HTQT
năm học 2019-2020
Đại diện BGH, Trưởng các đơn vị, Phó Trưởng khoa phụ trách KHCN, Phòng KHCN&HTQT Đ/c Huy Phòng KHCN
&HTQT
Thứ 3 13/8/2019 8h00 P.họp A Họp giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động
Khảo thí & ĐBCLGD
năm học 2019 - 2020 của Nhà trường về các đơn vị
có liên quan
Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa,
TT Thông tin - Thư viện,
TT HTQT về ĐT&DH, TT Đào tạo TNCXH
Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 4 14/8/2019 7h30 (cả ngày) P.họp B Chấm thi tốt nghiệp lớp đại học VHVL TN14, 15,16-KTTH, QLKT, QTKD Theo Quyết định
số 655/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐTTNCXH ngày 31/7/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường
Đ/c Huy BTK Hội đồng thi tốt nghiệp
8h00 P.họp A Họp bán thanh lý tài sản, thiết bị Hội đồng Thanh lý tài sản Đ/c Kiên Phòng QT-PV
8h30 P.họp A Họp Tiểu ban Hậu cần chuẩn bị tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển
Nhà trường
Theo Quyết định
số 587/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 03/7/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường
Đ/c Kiên Các phòng:
QT-PV;
HC-TC;
KH-TC
Thứ 5 15/8/2019 7h30 Hội trường UBND TPTN Dự hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 Đ/c Đỗ Anh Tài BTC BTC
9h00 P.số 1 ĐHTN Thẩm tra báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đặng Quỳnh Trinh
ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Đ/c Hoàng VP ĐTN
Thứ 6 16/8/2019 7h30 P.họp A Tổng kết công tác
thi đua - khen thưởng
năm học 2018-2019;
triển khai công tác
thi đua - khen thưởng
năm học 2019-2020
Hội đồng TĐKT
Nhà trường
Đ/c Huy Đ/c Thủy
14h00 P.số 1 ĐHTN Xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ, cấp ĐHTN cho các tập thể, cá nhân trong toàn đại học Đ/c Trần Quang Huy ĐHTN ĐHTN
Thứ 7 17/8/2019            
Chủ nhật 18/8/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Từ ngày 15/8/2019 đến ngày 19/8/2019 Nhà trường tổ chức tiếp sinh hệ chính quy K16 nhập học đợt 2 năm 2019;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 12/8/2019 ĐẾN NGÀY 18/8/2019
(Tuần thứ 33)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 12/8/2019  8h00 P.414 Nhà
 LV-NC
Triển khai các công việc của Khoa NH-TC Ban Chủ nhiệm Khoa; Trưởng, Phó
các Bộ môn;
Chủ tịch Công đoàn;
Bí thư ĐTN
Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa
 NH-TC
8h30 P.họp B Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBVC
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
10h30 P.họp B Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Chi bộ
Khoa Kinh tế
Thứ 3 13/8/2019            
Thứ 4 14/8/2019            
Thứ 5 15/8/2019 09h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng
Hành chính - Tổ chức
Toàn thể Đảng viên
Chi bộ Phòng
Hành chính - Tổ chức
Đ/c Hợp
Chi bộ
Phòng HC-TC
10h00 P.họp A Họp Phòng
Hành chính - Tổ chức
Toàn thể CBVC và
 người lao động Phòng Hành chính - Tổ chức
Đ/c Hợp
Phòng HC-TC
Thứ 6 16/8/2020            
Thứ 7 17/8/2019             
Chủ nhật 18/8/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh