Lịch tuần 32
03/08/2019 | 1422 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 05/08/2019 ĐẾN NGÀY 11/08/2019
(Tuần thứ 32)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 05/8/2019  8h00 UBND
P. Thịnh Đán
Hội nghị đối thoại và tiếp xúc cử tri của lãnh đạo và đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Thái Nguyên Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Tạ Việt Anh
BTC BTC
9h00 P.họp A Họp Ban chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ công tác tổ chức các hoạt động
chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường 
Theo Quyết định số 439/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 23/5/2019 và Quyết định số 587/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 03/7/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường Đ/c Huy Phòng HC-TC
10h00 P.họp A Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 Theo Quyết định
số 166/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐTNCXH ngày 08/3/2019 của Hiệu trưởng Nhà trường
Đ/c Huy Tổ Thư ký
14h00 Trung tâm
Hội nghị ĐHTN
- Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Mười BCH TW Đảng khóa XII và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XII;
- Triển khai Kế hoạch số 50-KH/ĐU, Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 12/6/2019 của ĐU ĐHTN
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu Nhà trường; các Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Công đoàn Trường, Hội CCB Trường, Hội Sinh viên Trường; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đảng ủy ĐHTN VPĐU ĐHTN
15h00 P.họp A Làm việc với Trường Colegio De Los Banos, L.Bernardo Memorial High School Inc., Blessed Christian School De Sta.Rosa, Inc., Elyon Academia School, Holy Redeemer School of San Isidro, The Bridge Water School-Philippines Đ/c Đỗ Anh Tài;
đại diện
Phòng KH-CN&HTQT; Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Đ/c Tài Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Thứ 3 06/8/2019 7h30 (cả ngày) P.họp A Thẩm định tiêu chí thi đua khối năm học 2018-2019 Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó các Phòng, Trung tâm; Kế toán trưởng;
Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, VP Công đoàn, VP ĐTN-HSV và các chuyên viên có liên quan
ĐHTN Thường trực HĐTĐ
8h00 UBND tỉnh Thái Nguyên Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2018-2019,
 triển khai nhiệm vụ
năm học 2019-2020
Đ/c Trần Quang Huy BTC BTC
8h00 P.số 1,4 tầng 5 ĐHTN Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh (Đại học Thái Nguyên và các Trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai) - Thường trực HĐTS, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật Hội đồng tuyển sinh ĐHCĐ năm 2019 của ĐHTN
- Thường trực HĐTS, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật HĐTS ĐHCĐ năm 2019 của các trường đại học thanh viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu
Thường trực HĐTS ĐHTN Ban Đào tạo ĐHTN
14h00 P.họp B Làm việc với Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Canađa (SOCODEVI) Các đ/c:
Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Quang Hợp,
Đỗ Thị Thùy Linh,
Trần Thị Tuyết (Khoa Marketing, TM&DL);
đại diện
Phòng KH-CN&HTQT
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
Thứ 4 07/8/2019 8h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường Theo Quyết định;
Trưởng các Bộ môn:
Ngoại ngữ,
 Lý luận chính trị
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
8h00 P.số 1,4 tầng 5 ĐHTN Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh (Đại học Thái Nguyên và các Trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai) - Thường trực HĐTS, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật Hội đồng tuyển sinh ĐHCĐ năm 2019 của ĐHTN
- Thường trực HĐTS, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật HĐTS ĐHCĐ năm 2019 của các trường đại học thanh viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu
Thường trực HĐTS ĐHTN Ban Đào tạo ĐHTN
Thứ 5 08/8/2019 8h00 Trung tâm
Hội nghị ĐHTN
Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" Toàn thể đảng viên,
lãnh đạo các tổ chức đoàn thể không phải là đảng viên và một số
đại biểu quần chúng ưu tú ở đơn vị
Đ/c Huy BTG Đảng ủy;
VPĐU
Thứ 5 08/8/2019 8h00 P.số 1,4 tầng 5 ĐHTN Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh (Đại học Thái Nguyên và các Trường đại học thành viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai) - Thường trực HĐTS, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật Hội đồng tuyển sinh ĐHCĐ năm 2019 của ĐHTN
- Thường trực HĐTS, Ban Thư ký, Tổ Kỹ thuật HĐTS ĐHCĐ năm 2019 của các trường đại học thanh viên, khoa trực thuộc, Phân hiệu
Thường trực HĐTS ĐHTN Ban Đào tạo ĐHTN
8h30 Khách sạn Melia
Hà Nội
Tham dự diễn đàn Cấp cao CNTT truyền thông
 Việt Nam năm 2019
Đ/c Trần Nhuận Kiên BTC BTC
Thứ 6 09/8/2019 8h00 P.họp A Họp xây dựng phương án học phí năm học 2019-2020 Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Đinh Hồng Linh,
Trần Lương Đức,
Bùi Thị Minh Hằng,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh
Đ/c Kiên Phòng KH-TC
Thứ 7 10/8/2019            
Chủ nhật 11/8/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 05/8/2019 ĐẾN NGÀY 11/8/2019
(Tuần thứ 32)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 05/8/2019             
Thứ 3 06/8/2019 14h00 P.họp B Họp Phòng QT-PV Toàn thể CBVC
Phòng QT-PV
Đ/c
Việt Anh
Phòng QT-PV
14h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
15h30 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Phòng KT&ĐBCLGD Toàn thể CBVC
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 4 07/8/2019            
Thứ 5 08/8/2019 14h00 P.họp B Họp Chi bộ
Khoa QL-LKT
Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QL-LKT
Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
14h30 P.họp B Họp Khoa QL-LKT Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 6 09/8/2020 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Tạ Thị Thanh Huyền, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa NH-TC
8h30 P.họp C Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Nguyễn Thị Gấm, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm   Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL
9h00 P.họp C Họp Khoa
Marketing, TM&DL
Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm   Khoa Marketing, TM&DL
9h30 P.họp B Họp Khoa NH-TC Toàn thể CBGV
Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa NH-TC
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa QTKD Toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Chi bộ
Khoa QTKD
15h30 P.họp A  Trao đổi về phương pháp đào tạo cho người lớn tuổi Toàn thể giảng viên
Khoa QTKD
Đ/c Đạt Khoa QTKD
Thứ 7 10/8/2019             
Chủ nhật 11/8/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh