Lịch tuần 30
18/07/2020 | 921 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/07/2020 ĐẾN NGÀY 26/07/2020
(Tuần thứ 30)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/07/2020  7h00 P.họp A Họp xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 Hội đồng Thi đua
khen thưởng Nhà trường
Đ/c Huy Đ/c Thủy
14h00 P.số 1 ĐHTN Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy,
Đỗ Đình Long,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Quang Hợp,
Đinh Hồng Linh,
Bùi Đức Linh,
Hoàng Công Tuấn
Đ/c Quang VPĐU ĐHTN
Thứ 3 21/07/2020 7h30
(cả ngày)
Giảng đường GK2 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Hội đồng theo QĐ CTHĐ Phòng Đào tạo
14h30 P.số 1 ĐHTN Tọa đàm khoa học về giải pháp đẩy mạnh hoạt động KH&CN trong các CSGDĐH Đ/c Đỗ Anh Tài;
lãnh đạo các Phòng: KHCN&HTQT, KH-TC
ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 22/07/2020 7h00 P. 101 GK1 Tổ chức Lễ ra quân
chiến dịch tình nguyện hè năm 2020
Đại biểu mời;
Ban Chấp hành Đoàn TN, Ban Chấp hành Hội SV, các tình nguyện viên
Đ/c Hoàng VP ĐTN,
Hội SV
14h00 P.họp A Hội thảo khoa học: "Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2019 và dự báo đến 2025, tầm nhìn 2030" PGS.TS. Đỗ Anh Tài;
Đại biểu được triệu tập và các nhà khoa học, học viên quan tâm
Đ/c Huy Ban Tổ chức;
Phòng
KH-CN
&HTQT
Thứ 5 23/07/2020 9h00 P.họp A Họp Ban bảo vệ và
chăm sóc trẻ em
Ban bảo vệ chăm sóc
trẻ em Nhà trường
Đ/c Kiên VPCĐ, VPĐTN
Thứ 6 24/07/2020 8h00 P.họp A Làm việc với Tạp chí Thương trường Đ/c Trần Nhuận Kiên Đ/c Kiên Trợ lý BGH
Thứ 7 25/07/2020            
Chủ nhật 26/07/2020 Từ 6h30
(cả ngày)
Giảng đường GK2 Tổ chức thi đánh giá
học phần và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học viên trình độ thạc sĩ
Ban Coi thi theo QĐ Trưởng Ban
Coi thi
Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2020; Phương hướng công tác tháng 8/2020 về Văn phòng Đảng ủy trước 10h00 thứ 6 (ngày 24/7/2020), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn; Yêu cầu báo cáo khái quát, ngắn gọn, không quá 4 trang A4;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 20/07/2020 ĐẾN NGÀY 26/07/2020
(Tuần thứ 30)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/07/2020             
Thứ 3 21/07/2020             
Thứ 4 22/07/2020            
Thứ 5 23/07/2020 8h00 P.họp B Báo cáo Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Cao Phương Nga Đại biểu mời, BCN Khoa và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT Khoa QL-LKT
Thứ 6 24/07/2020            
Thứ 7 25/07/2020 9h00 P.101 GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp lớp liên thông VLVH TN19-LKT-LTPT Theo Quyết định  Đ/c Long Trung tâm ĐTTNCXH, Khoa QL-LKT
Chủ nhật 26/07/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh