Lịch tuần 30
20/07/2019 | 1090 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 22/07/2019 ĐẾN NGÀY 28/07/2019
(Tuần thứ 30)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/7/2019  9h00 P.họp B Họp Hội đồng thanh lý
tài sản, thiết bị năm 2019
Theo Quyết định
số 359/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 09/5/2019
 của Hiệu trưởng
Đ/c Kiên Phòng QT-PV, Phòng KH-TC
Thứ 3 23/7/2019 8h00 P.họp A Hội nghị quán triệt Chỉ thị
số 35-CT/TW của
Bộ Chính trị, các Quy định, Hướng dẫn, Kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng
các cấp
Ban Chấp hành Đảng bộ trường; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ
trực thuộc
Đ/c Huy VPĐU
9h00 P.họp B Làm việc với Trường Juan Sumulong Memorial Philippines về chương trình đào tạo CLC  Đ/c Đỗ Anh Tài, Trung tâm HTQT về ĐT&DH, đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT  Đ/c Tài Trung tâm HTQT về ĐT&DH
14h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy ĐHTN Các đ/c:
Ngô Thị Tân Hương, Trần Nguyên Bình,
Bùi Đức Linh,
Mai Việt Anh,
Ngô T. Hương Giang
ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 24/7/2019 7h30 P.họp A Đại học Thái Nguyên kiểm tra thực hiện Quy chế Công khai và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 Đoàn kiểm tra;
Ban Giám hiệu; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm; đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa
Đ/c Tài Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 5 25/7/2019 8h00 P.họp A Làm việc với người lao động Khoa Kinh tế Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
 Nguyễn Quang Hợp,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Trần Lương Đức,
Nguyễn T. Phương Hảo,
Nguyễn Thị Kim Nhung và các đồng chí có tên theo Thông báo 683/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 22/7/2019
Đ/c Kiên Phòng HC-TC
Thứ 6 26/7/2019 8h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo và Ban Tiếp sinh K16 năm 2019 Theo Quyết định số 644,645/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 23/7/2019 Đ/c Kiên P.CTHSSV
Thứ 7 27/7/2019 8h00 Phân hiệu ĐHTN tại
Lào Cai
Hội nghị giao ban lãnh đạo ĐHTN  Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên
GĐ ĐHTN ĐHTN
Chủ nhật 28/7/2019 7h30 (cả ngày) GĐ GK2 Tổ chức bảo vệ luận văn
thạc sĩ đợt 1/2019
Theo Quyết định  CTHĐ Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Từ ngày 22/7-28/7/2019 Đoàn tình nguyện Trường Đại học Kinh tế và QTKD tổ chức chiến dịch tình nguyện hè địa phương tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 22/7/2019 ĐẾN NGÀY 28/7/2019
(Tuần thứ 30)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/7/2019             
Thứ 3 23/7/2019            
Thứ 4 24/7/2019 9h00 P.họp B Thông qua luận án tại khoa chuyên môn và xét điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Thu Đại biểu mời, Hội đồng theo QĐ, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Tài Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 5 25/7/2019            
Thứ 6 26/7/2020            
Thứ 7 27/7/2019             
Chủ nhật 28/7/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh