Lịch tuần 29
10/07/2020 | 823 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/07/2020 ĐẾN NGÀY 19/07/2020
(Tuần thứ 29)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/07/2020  9h00 P.họp A Hội nghị về việc việc góp ý dự thảo quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng theo Công văn số 1166/ĐHTN-ĐT ngày 07/7/2020 Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo; đại diện lãnh đạo Trung tâm TT-TV; Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa KHCB Đ/c Huy Phòng Đào tạo
15h00 P.họp A Hội nghị UBKT Đảng ủy UBKT Đảng ủy Đ/c Linh UBKT Đảng ủy
Thứ 3 14/07/2020 8h00 P.họp A Hội nghị Ban Chấp hành
 Đảng bộ Trường
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Tài VPĐU
9h00 P.họp B Làm việc với Công ty TNHH Luxshare Công ty Luxshare, Trung tâm HTQT về ĐT&DH Đ/c Hằng Trung tâm HTQT về ĐT&DH
15h30 P.họp A Họp xét tốt nghiệp lớp TN18-LKTLTLS Hội đồng theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
14h00 P.họp số 1 ĐHTN Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn ĐHTN
 (bước 2)
Các đ/c:
Trần Lương Đức,
Phạm Xuân Thủy
CTCĐ ĐHTN VPCĐ ĐHTN
15h00 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN mở rộng quý III năm 2020 Các đ/c:
Trần Lương Đức,
Phạm Xuân Thủy
16h30 Hội nghị lấy ý kiến Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công đoàn ĐHTN (bước 3) Đ/c Trần Lương Đức
Thứ 4 15/07/2020 9h00 P.họp B Thông qua luận án tại Khoa chuyên môn và xét điều kiện bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Thu Hội đồng theo Quyết định, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Tài Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 5 16/07/2020            
Thứ 6 17/07/2020            
Thứ 7 18/07/2020            
Chủ nhật 19/07/2020            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 13/07/2020 ĐẾN NGÀY 19/07/2020
(Tuần thứ 29)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/07/2020             
Thứ 3 14/07/2020             
Thứ 4 15/07/2020            
Thứ 5 16/07/2020 9h00 Hà Nội Tổ chức tham quan và làm việc với khách sạn Melia và Aeon Mall Giảng viên và sinh viên K14 Khách sạn và Du lịch; Marketing Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 6 17/07/2020            
Thứ 7 18/07/2020 9h00 P.101 GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp lớp Văn bằng 2 TN18V-LKT BG2 Theo Quyết định số 538/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐTTNCXH ngày 06/7/2020 Đ/c Long Trung tâm ĐTTNCXH, Khoa QL-LKT
Chủ nhật 19/07/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh