Lịch tuần 29
14/07/2019 | 818 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 15/07/2019 ĐẾN NGÀY 21/07/2019
(Tuần thứ 29)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 15/7/2019  7h30 P.họp A Họp xét các danh hiệu
Thi đua - Khen thưởng
năm học 2018 - 2019
Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng
theo Quyết định
Đ/c Huy Đ/c Thủy
14h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Quán triệt
Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp; Triển khai kế hoạch số 53-KH/ĐU ngày 26/6/2019 của Đảng ủy ĐHTN về đại hội Đảng bộ các cấp
Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Ban Giám hiệu Trường; Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội sinh viên Nhà trường ĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
Thứ 3 16/7/2019            
Thứ 4 17/7/2019 8h00 Trường Đại học KTQD Hà Nội Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện
Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục
đại học 
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên, Hoàng Thị Thu,
Trần Đình Chúc
Bộ GD&ĐT BTC
14h00 Hội trường C1 Trường ĐHSP Dự lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm nhiệm kỳ 2019-2024 Đ/c Trần Quang Huy BTC BTC
Thứ 5 18/7/2019            
Thứ 6 19/7/2019 14h30 Hội trường Trung tâm
 Học liệu
Dự lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Nhà xuất bản thuộc ĐHTN nhiệm kỳ 2019-2024 Đ/c Trần Nhuận Kiên BTC BTC
Thứ 7 20/7/2019            
Chủ nhật 21/7/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
       
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 15/7/2019 ĐẾN NGÀY 21/7/2019
(Tuần thứ 29)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 15/7/2019             
Thứ 3 16/7/2019 8h00 P. họp B Thông qua luận án tại
khoa chuyên môn và xét điều kiện bảo vệ luận án
tiến sĩ cấp cơ sở cho
NCS Đỗ Đình Mỹ
Hội đồng theo QĐ,
đại biểu mời,
 BCN và lãnh đạo
các Bộ môn của
Khoa QL- LKT, các PGS, TS, NCS và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Long Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 4 17/7/2019            
Thứ 5 18/7/2019 8h00 P. họp B Seminar một số nội dung nghiên cứu của
NCS Hoàng Tuấn Anh
Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
14h00 P. họp B Seminar một số nội dung nghiên cứu của
NCS Hoàng Tuấn Anh
Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Vân Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 6  19/7/2019            
Thứ 7 20/7/2019             
Chủ nhật 21/7/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh