Lịch tuần 27
26/06/2020 | 1481 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 29/06/2020 ĐẾN NGÀY 05/07/2020
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 29/06/2020  09h00 P.họp A Họp triển khai công tác góp ý cho Dự thảo
"Quy chế Tổ chức và
hoạt động" của Đại học Thái Nguyên 
Ban Giám hiệu,
Trưởng các đơn vị thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 3 30/06/2020 7h30 P.họp A Họp Ban Thường vụ
Đảng ủy mở rộng
Ban Thường vụ Đảng ủy;
Hiệu trưởng
Đ/c Tài VPĐU
8h00 Xây dựng Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 6 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
14h00 P.họp A Giao ban công tác
tháng 7 năm 2020
Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng,
Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các Đoàn thể
thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng KH-TC
15h30 P.họp A Họp Hội đồng xét
công nhận tốt nghiệp
đợt 2/2020 hệ ĐHCQ
Hội đồng theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
16h00 Họp Hội đồng xét
công nhận tốt nghiệp hệ
văn bằng 2
Hội đồng theo Quyết định
Thứ 4 01/07/2020 14h00 P.họp A Họp Ban Nữ công
Công đoàn Trường
Ban Nữ công Công đoàn Trường, Tổ trưởng nữ công các Công đoàn
bộ phận
Đ/c Tình VP Công đoàn
15h30 P.số 1 ĐHTN Dự Hội nghị đồng chí
Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài
BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
15h30 P.họp A Tổ chức lễ ký kết hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn Hừng Đông Đ/c Trần Nhuận Kiên;
Chủ tịch Hội đồng Trường;
đdlđ các Phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KT&ĐBCLGD; Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ SV; Trung tâm Đào tạo theo NCXH; đại diện BCN các Khoa chuyên môn
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 5 02/07/2020 8h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Công đoàn Trường
 mở rộng
Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, Tổ trưởng Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đ/c Đức VP Công đoàn
14h00 P.họp A Giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ĐHTN bằng hình thức trực tuyến Ban Giám hiệu,
Trưởng các đơn vị thuộc Trường
ĐHTN Phòng KH-TC, TT TT-TV
Thứ 6 03/07/2020            
Thứ 7 04/07/2020 9h30 P.101 GK1 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp lớp liên thông VLVH TN18-KTTH TCLTLS Theo Quyết định Khoa
Kế toán
Trung tâm ĐTTNCXH, Khoa Kế toán
10h00 Giao đề tài thực tập tốt nghiệp lớp liên thông VLVH TN18-KTDN LTSL Theo Quyết định
Chủ nhật 05/07/2020            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 29/06/2020 ĐẾN NGÀY 05/07/2020
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 29/06/2020  14h00 P.họp A Làm việc với Công ty Cybersoft  Công ty Cybersoft,
Phòng KH-TC 
Đ/c Trinh Phòng KH-TC
15h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Toàn thể đảng viên
Chi bộ KHCN&HTQT 
Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Thứ 3 30/06/2020  8h00 P.họp B Họp Chi bộ,
họp Khoa KHCB
Toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa KHCB; CBGV, người lao động Khoa KHCB
Đ/c Trường Chi ủy, BCN Khoa KHCB
Thứ 4 01/07/2020            
Thứ 5 02/07/2020            
Thứ 6 03/07/2020 8h00 P.họp A Họp Chi bộ và họp
Phòng KH-TC
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Chi bộ
Phòng KH-TC
Thứ 7 04/07/2020            
Chủ nhật 05/07/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh