Lịch tuần 27
29/06/2019 | 992 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 01/07/2019 ĐẾN NGÀY 07/7/2019
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/7/2019  7h30 P. họp A Xây dựng Nghị quyết
tháng 7,8 năm 2019
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Huy VPĐU
9h00 P. họp A Giao ban công tác
tháng 7,8 năm 2019
Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các Đoàn thể thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng KH-TC
13h30 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017: "Giải pháp
cung ứng lao động cho
các doanh nghiệp FDI
tỉnh Thái Nguyên"
Mã số: ĐH2017-TN08-11
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Quyết Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
15h00 P.họp B Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2015: "Nghiên cứu mối quan hệ giữa cơ cấu vốn và mức độ cạnh tranh các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam"
Mã số: ĐH2015-TN08-11
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
16h30 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở
đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017: "Nghiên cứu
mô hình Kế toán quản trị
chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất cơ khí tỉnh Thái Nguyên"
Mã số: ĐH2017-TN08-09
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Quyết Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Thứ 3 02/7/2019 8h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017: "Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Lai Châu"
Mã số: ĐH2017-TN08-04
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
13h30 P. họp A Tổ chức cho sinh viên thi tuyển chương trình thực tập tại Singapore Trung tâm HTQT về ĐT&DH, Công ty TNHH Đào tạo và cung ứng nhân lực PAI,
sinh viên thi tuyển
Đ/c Hằng Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Thứ 4 03/7/2019            
Thứ 5 04/7/2019 8h00 P.họp 1,
Tầng 5 ĐHTN
Họp công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019 Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Đình Chúc
Đ/c Công Ban Đào tạo ĐHTN
Thứ 6 05/7/2019 8h00 P.họp B Họp Hội đồng xét tuyển LHS đăng ký hệ đào tạo chính quy năm 2019 Hội đồng theo QĐ số 588/QĐ -ĐHKT&QTKD-HTQT Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT và Trung tâm HTQT về ĐT và DH
Thứ 7 06/7/2019 7h30 Phòng họp số 1 – Tầng 5 ĐHTN Tọa đàm “Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du miền núi phía Bắc của Đại học Thái Nguyên Đại diện: BGH; Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT, Ban Chủ nhiệm các Khoa, PGS, Tiến sĩ khoa học, Giảng viên cao cấp và tương đương ĐHTN ĐHTN
Chủ nhật 07/7/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 01/7/2019 ĐẾN NGÀY 07/7/2019
(Tuần thứ 27)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/7/2019  15h00 P.họp B Họp nhóm khảo sát nhu cầu đào tạo ngành thạc sĩ  BCN Khoa Kinh tế và các đồng chí được
phân công
Đ/c Long Khoa Kinh tế
Thứ 3 02/7/2019            
Thứ 4 03/7/2019            
Thứ 5 04/7/2019            
Thứ 6  05/7/2019            
Thứ 7 06/7/2019             
Chủ nhật 07/7/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh