Lịch tuần 26
21/06/2019 | 1054 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 24/06/2019 ĐẾN NGÀY 30/06/2019
(Tuần thứ 26)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 24/6/2019             
Thứ 3 25/6/2019            
Thứ 4 26/6/2019            
Thứ 5 27/6/2019 8h00 Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên Hội thảo hướng dẫn việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ KHCN tỉnh Thái Nguyên Ban Chủ nhiệm các nhiệm vụ KHCN đang thực hiện và chuẩn bị thực hiện bao gồm: Chủ nhiệm, thư ký, kế toán, thành viên chính Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên
15h00 P. họp A Xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 2 năm 2019 và xét tốt nghiệp các lớp: TN17V-LKT,
TN17-LKT BG 
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
15h00 P. họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017: "Nghiên cứu tác động của tiêu dùng các dạng năng lượng vào tăng trưởng kinh tế và phát thải khí CO2 tại Việt Nam"
Mã số: ĐH2017-TN08-03
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Thứ 6 28/6/2019 9h30 P. họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017: "Cơ chế phối hợp giữa Nhà nước và Doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay"
Mã số: ĐH2017-TN08-13
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
14h00 P. họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2017: "Tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Thép
Việt Nam"
Mã số: ĐH2017-TN08-10
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Thứ 7 29/6/2019            
Chủ nhật 30/6/2019 6h30 (cả ngày) GĐ GK2 Tổ chức thi đánh giá học phần và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh
 cho học viên đào tạo
trình độ thạc sĩ
Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
16h00 P. họp B Nghiệm thu cấp cơ sở
đề tài KH&CN cấp
Đại học năm 2017: " Đánh giá tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến kinh tế Việt Nam"
Mã số: ĐH2017-TN08-15
Hội đồng theo QĐ;
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 6/2019; Phương hướng công tác tháng 7,8/2019 về Văn phòng Đảng ủy trước 14h00 thứ 3 (ngày 25/6/2019), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 24/6/2019 ĐẾN NGÀY 30/6/2019
(Tuần thứ 26)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 24/6/2019  14h00 P.họp B Họp xét thi đua khen thưởng Phòng Đào tạo
năm học 2018-2019 
Toàn thể CBVC và người lao động Phòng Đào tạo Đ/c Linh Phòng Đào tạo
Thứ 3 25/6/2019            
Thứ 4 26/6/2019            
Thứ 5 27/6/2019            
Thứ 6  28/6/2019 14h00 P.họp B Họp Phòng Đào tạo  Toàn thể CBVC và người lao động Phòng Đào tạo Đ/c Huyền Phòng Đào tạo
Thứ 7 29/6/2019  9h00 P.204 GK 2 Giao đề tài thực tập
tốt nghiệp cho lớp
TN18-KTDN LTSL
Theo Quyết định Khoa Kế toán Khoa Kế toán
Chủ nhật 30/6/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh