Lịch tuần 25
14/06/2019 | 1458 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 17/06/2019 ĐẾN NGÀY 23/06/2019
(Nhiệt liệt chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6)
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 17/6/2019  14h00 Trung tâm
Hội nghị ĐHTN
Tập huấn quy trình coi thi THPT Quốc gia năm 2019 Lưu ý: ĐHTN không phát tài liệu, cán bộ viên chức tham dự tập huấn tự in tài liệu mang đi (tài liệu là QĐ số 680/QĐ-SGDĐT ngày 14/5/2019 của
Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đã được gửi
qua phần mềm quản lý
văn bản tới Trưởng các đơn vị)
Toàn thể CBGV có tên
trong danh sách coi thi
BTC ĐHTN
Thứ 3 18/6/2019            
Thứ 4 19/6/2019 14h00 P.họp A Lễ Khai giảng lớp Kế toán tài năng và trao giải thưởng cuộc thi 'Tìm kiếm 100
sinh viên tài năng khu vực Đông Nam Á lĩnh vực
 kế toán, kiểm toán' do
Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales tổ chức
Đ/c Đỗ Anh Tài;
đại diện: lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, BCN Khoa Kế toán, BTV Đoàn TN Trường; các sinh viên lớp Kế toán tài năng và SV Nguyễn Thị Minh Hằng (Lớp K13 QTKDTH B)
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
Thứ 5 20/6/2019 8h00 P.số 1 ĐHTN Tọa đàm 'Vai trò của ĐHTN trong phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ' Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên;
các chủ nhiệm đề tài các cấp có liên quan
BTC ĐHTN
8h00 Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2019 Các đ/c:
Nguyễn Tiến Lâm,
Trần Đình Tuấn,
Đỗ Đình Long,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Phạm Hồng Trường,
Phạm Văn Hạnh,
Vũ Thị Hậu
BTC Sở GD&ĐT tỉnh
Thái Nguyên
Thứ 6 21/6/2019 15h00 P.họp A Họp bàn về chủ trương
tinh giản đội ngũ
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu; Thành viên Hội đồng trường là CBVC cơ hữu của Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Trưởng các đơn vị thuộc Trường; Kế toán trưởng Đ/c Huy Phòng HC-TC
16h00 P.họp A Họp Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường  Theo Quyết định số 439/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 23/5/2019  Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 7 22/6/2019            
Chủ nhật 23/6/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 17/6/2019 ĐẾN NGÀY 23/6/2019
(Nhiệt liệt chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6)
(Tuần thứ 25)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 17/6/2019             
Thứ 3 18/6/2019 8h00 P.414
Nhà
LV-NC
Họp xét thi đua khen thưởng Khoa NH-TC
năm học 2018 - 2019
Hội đồng TĐKT
Khoa NH-TC 
Đ/c Thu Khoa NH-TC 
8h00 P.họp B Chuyên đề 1 của NCS Nguyễn Thị Thu Hội đồng theo QĐ, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV
quan tâm
Đ/c Tài Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
9h30 P.họp B Chuyên đề 2 của NCS Nguyễn Thị Thu Hội đồng theo QĐ, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV
quan tâm
Đ/c Tài Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
10h00 P.414
Nhà
LV-NC
Họp xét xác định nhu cầu
sử dụng lao động
Khoa NH-TC 
Ban Chủ nhiệm;
Trưởng, Phó các Bộ môn
Khoa NH-TC 
Đ/c Thu Khoa NH-TC 
Thứ 4 19/6/2019 8h00 P.họp B Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c
Long
Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
9h30 P.họp A Kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đại biểu mời,
 toàn thể đảng viên
Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đ/c Hồng Chi bộ
TT TT-TV
14h00 P.họp C Họp xét TĐKT
năm học 2018 - 2019
 Khoa Marketing TM&DL
Toàn thể CBGV và người lao động Khoa Marketing TM&DL Đ/c Gấm Khoa Marketing TM&DL
Thứ 5 20/6/2019 8h00 P.họp A Họp xét thi đua khen thưởng Phòng KH-TC
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBVC và người lao động Phòng KH-TC Đ/c Huệ Phòng KH-TC
8h30 P.họp B Họp xét đánh giá,
phân loại và xét TĐKT CBVC và NLĐ
 Phòng KHCN&HTQT
năm học 2018 - 2019 
Toàn thể CBVC và
người lao động
Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Quyết Phòng KHCN&HTQT
9h00 P.họp A Họp xét thi đua khen thưởng Phòng CT HSSV năm học 2018 - 2019 Toàn thể CBVC và
người lao động
 Phòng CT HSSV
Đ/c Đức Phòng
CT HSSV
9h00 P.họp C Họp xét thi đua khen thưởng Phòng QT-PV năm học 2018 - 2019 Toàn thể CBVC và
người lao động
 Phòng QT-PV
Đ/c
Việt Anh
Phòng
QT-PV
Thứ 5 20/6/2019 14h00 P.họp A Họp xét thi đua khen thưởng Khoa KHCB
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBGV và người lao động Khoa KHCB Đ/c Trường Khoa KHCB
14h00 P.họp B Họp xét thi đua khen thưởng Khoa QTKD
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBGV và người lao động Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h00 P.họp C Họp xét thi đua khen thưởng Viện NCKT Xanh năm học 2018 - 2019 Toàn thể CBVC và
người lao động
 Viện NCKT Xanh
Đ/c Quang Viện NCKT Xanh
15h30 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Phạm Thị Ngọc Vân,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Chi bộ
Khoa QTKD
Thứ 6  21/6/2019 14h00 P.họp B Họp xét thi đua khen thưởng Khoa QL-LKT
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBGV và người lao động Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
16h00 P.họp B Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên
năm 2018
Các đ/c:
Phạm Thị Ngọc Vân, Nguyễn Hải Khanh,
Lê Ngọc Nương,
Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hương
Đ/c Vân Đ/c Khanh
Thứ 7 22/6/2019             
Chủ nhật 23/6/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh