Lịch tuần 23
30/05/2020 | 1297 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 01/06/2020 ĐẾN NGÀY 07/06/2020
(Tuần thứ 23)
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHKT&QTKD lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/06/2020  7h00 Sân phía trước Nhà
LV-NC
Chào cờ và sinh hoạt
chính trị dưới cờ 
Toàn thể đảng viên,
cán bộ, viên chức
 và người lao động
(ký hợp đồng từ 1 năm
 trở lên) của Nhà trường
Đ/c Tài BTG
ĐU Trường
8h00 P.họp B Họp Tiểu ban
Tổ chức - Phục vụ
Các đ/c: Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Minh Hoàng,
Bùi Đức Linh,
Trần Huy Ngọc
Đ/c Kiên Tiểu ban
 Tổ chức -
Phục vụ
14h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua các CTĐT trình độ đại học được rà soát, cập nhật Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà Trường Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 3 02/06/2020 14h00 P.họp B Bảo vệ đề cương
 Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Đông
Hội đồng theo Quyết định, BCN Khoa và lãnh đạo các Bộ môn thuộc
Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm
Đ/c Huy Trợ lý
 KH & ĐT Khoa QL-LKT
Thứ 4 03/06/2020 13h30 HT.101 GK1 Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu mời,
đại biểu được triệu tập
Lưu ý:
- Nam mặc sơ-mi trắng thắt cà-vạt; nữ mặc áo dài.
- Đại biểu được triệu tập nhớ mang theo thẻ đảng viên và thuộc bài Quốc ca, Quốc tế ca 
Đoàn Chủ tịch Các Tiểu ban, VPĐU
Thứ 5 04/06/2020 7h00 HT.101 GK1 Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu mời,
đại biểu được triệu tập
Lưu ý:
- Nam mặc sơ-mi trắng thắt cà-vạt; nữ mặc áo dài
- Đại biểu được triệu tập nhớ mang theo thẻ đảng viên và thuộc bài Quốc ca, Quốc tế ca
- 7h00-7h30: đón tiếp
 đại biểu
Đoàn Chủ tịch Các Tiểu ban, VPĐU
Thứ 6 05/06/2020 8h00 P.số 1 ĐHTN Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình giáo dục đào tạo tại ĐHTN Các đ/c: Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài
ĐHTN ĐHTN
8h00 (cả ngày) P.họp A Khóa tập huấn “Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập trong đào tạo Profession – Oriented Higher Education”   Đ/c Đỗ Anh Tài,
Điều phối viên dự án POHE, đdlđ Phòng KHCN&HTQT, các giảng viên được cử tham gia
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
Thứ 7 06/06/2020            
Chủ nhật 07/06/2020 7h30 Hội trường C1 Trường ĐHSP Dự Đại hội đại biểu
Đảng bộ trường Đại học Sư phạm lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Đỗ Anh Tài BTC BTC
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Đỗ Anh Tài;
- Thứ 3 ngày 02/06/2020 phát bằng tốt nghiệp đại học chính quy K12 tại Phòng 109, Nhà làm việc - Nghiên cứu;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 01/06/2020 ĐẾN NGÀY 07/06/2020
(Tuần thứ 23)
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHKT&QTKD lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/06/2020  7h30 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Đỗ Anh Tài;
toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
9h00 Họp Phòng KT&ĐBCLGD Toàn thể CBVC
Phòng KT&ĐBCLGD
Phòng KT&ĐBCLGD
8h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
Toàn thể đảng viên
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
9h00 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBVC
Khoa Kinh tế
10h00 Họp Hội đồng KH-ĐT cấp Khoa xét sáng kiến và giờ nghiên cứu khoa học Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa Kinh tế Trợ lý KH-ĐT
Thứ 3 02/06/2020 08h00 P.họp B Họp Chi bộ
Phòng Đào tạo
Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Linh Chi bộ
Phòng Đào tạo
09h00 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
16h00 P.họp B Seminar tổng thể của NCS Nguyễn Thị Thu  Đại biểu mời, BCN Khoa và lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c
Long
Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 4 03/06/2020            
Thứ 5 04/06/2020            
Thứ 6 05/06/2020 8h00 P.họp B Họp Chi bộ và họp
Khoa Kế toán
Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kế toán
Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00 P.họp C Họp Chi bộ và họp
Phòng KH-TC
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 7 06/06/2020            
Chủ nhật 07/06/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh