Lịch tuần 22
23/05/2020 | 1544 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 25/05/2020 ĐẾN NGÀY 31/05/2020
(Tuần thứ 22)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/05/2020  8h00 P.họp A Họp Tiểu ban
Tổ chức - Phục vụ
Các đ/c: Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Minh Hoàng,
Bùi Đức Linh,
Trần Huy Ngọc
Đ/c Kiên Tiểu ban
 Tổ chức -
Phục vụ
Thứ 3 26/05/2020 7h30 P.họp B Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở đặt hàng năm 2019, CNĐT: PGS.TS. Đỗ Anh Tài Các đ/c: Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
Trần Văn Quyết,
Ngô Thị Hương Giang,
Đỗ Thị Thúy Phương
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT và nhóm nghiên cứu
9h30 Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở đặt hàng năm 2019, CNĐT: TS. Dương Thanh Hà Các đ/c: Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
 Trần Văn Quyết,
 Phạm Văn Hạnh,
Đinh Hồng Linh
16h00 P.họp 1
tầng 5
 ĐHTN
Hội nghị về công tác
văn bằng chứng chỉ
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Lương Đức
GĐ ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 27/05/2020 14h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua các CTĐT trình độ đại học được rà soát, cập nhật Hội đồng Khoa học và
Đào tạo Nhà trường
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
16h00 Phân CTĐT cho sinh viên K15 hệ đại học chính quy Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng:
Đào tạo, Công tác HSSV; Trưởng các Khoa
chuyên môn
Thứ 5 28/05/2020 8h00 Trung tâm
Học liệu
Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp Đại học Thái Nguyên  Các đ/c: Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài,
Trần Nhuận Kiên,
Phạm Xuân Thủy,
Đỗ Thị Thúy Phương,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Hoàng Thị Thu,
Vũ Thị Hậu,
Tạ Thị Thanh Huyền,
Nguyễn Thị Nga
GĐ ĐHTN Phòng TT-PC
Thứ 5 28/05/2020 8h40 P.họp A UBKT Đảng ủy ĐHTN làm việc với BTV Đảng ủy Trường về việc nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ sở Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy,
Ngô Thị Tân Hương
Đ/c Toàn VPĐU
14h00 P.họp A Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường (lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Tổ công tác (theo QĐ);
- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn TN Trường; Chủ tịch Hội CCB Trường; Trưởng các Khoa; Trưởng các Phòng chức năng và Trung tâm TT-TV, Trung tâm HTQT về ĐT&DH, Trung tâm Đào tạo theo NCXH,
Viện NCKT Xanh;
Kế toán trưởng;
- Nhân sự được giới thiệu thực hiện quy trình bổ nhiệm (TS. Mai Việt Anh)
Tổ
công
tác
Phòng HC-TC
15h00 P. họp A Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật HSSV Hội đồng Theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng CTHSSV
16h00 Họp Hội đồng Đánh giá điểm rèn luyện HSSV Hội đồng Theo Quyết định
Thứ 6 29/05/2020 7h30 P.họp A Họp Ban Thường vụ
Đảng ủy
Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
8h00 Xây dựng Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 5 năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020 của Đảng ủy Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
9h00 P.họp A Hội nghị chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV,
nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội (Văn kiện, Nhân sự và Tổ chức - Phục vụ); các Bí thư Chi bộ; Trưởng các Đoàn thể Đ/c Tài Các tiểu ban, VPĐU
Thứ 6 29/05/2020 9h30 P.số 1 ĐHTN Họp triển khai công tác quản lý, điều hành khu
nội trú sinh viên 
Đ/c: Trần Nhuận Kiên,
đại diện lãnh đạo các Phòng : CT HSSV, QT-PV
ĐHTN ĐHTN
10h00 P.họp A Hội nghị biểu dương,
khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
BTV Đảng ủy Trường;
Bí thư các chi bộ
Các cá nhân được khen thưởng 
Đ/c Tài BTG ĐU, VPĐU
14h00 P.họp A Giao ban công tác
tháng 6 năm 2020
Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng,
Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các Đoàn thể
thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng KH-TC
Thứ 7 30/05/2020 7h00 Trường THPT Sông Công Hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp
năm 2020
Các đ/c: Trần Nhuận Kiên,
Trần Đình Chúc
BTC BTC
Chủ nhật 31/05/2020            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Trần Quang Huy;
- Từ ngày 26/5 đến ngày 27/5/2020 Công đoàn Trường kiểm tra hoạt động của các Công đoàn Bộ phận và Bộ phận tài chính thuộc Văn phòng Công đoàn Trường;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 5/2020; Phương hướng công tác tháng 6/2020 về Văn phòng Đảng ủy trước 10h00 thứ 3 (ngày 26/5/2020), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn; Yêu cầu báo cáo khái quát, ngắn gọn, không quá 4 trang A4;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 25/05/2020 ĐẾN NGÀY 31/05/2020
(Tuần thứ 22)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/05/2020  08h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn Kinh tế học Toàn thể giảng viên
Bộ môn Kinh tế học và những người quan tâm
Đ/c
Lan Anh
Bộ môn
Kinh tế học 
Thứ 3 26/05/2020 09h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn
của Bộ môn Kiểm toán tháng 5/2020
Toàn thể giảng viên
Bộ môn Kiểm toán
Đ/c Thảo Bộ môn
Kiểm toán
14h00 P.họp B Seminar 1 của NCS Nguyễn Thị Thu Trang Đại biểu mời, BCN Khoa và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Thủy Trợ lý KH&ĐT Khoa QL-LKT
15h00 Seminar 2 của NCS Nguyễn Thị Thu Trang
15h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên
Chi bộ KHCN&HTQT 
Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Thứ 4 27/05/2020            
Thứ 5 28/05/2020 08h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn của Bộ môn Kinh tế ngành Toàn thể giảng viên
Bộ môn Kinh tế ngành
(cả GV kiêm nhiệm)
Đ/c
Thúy Vân
Bộ môn
Kinh tế ngành 
Thứ 6 29/05/2020 8h00 P.họp C Sinh hoạt học thuật và Họp Bộ môn Ngân hàng Toàn thể CBGV Bộ môn Ngân hàng Đ/c
Hà Nga
Bộ môn
Ngân hàng
Thứ 7 30/05/2020            
Chủ nhật 31/05/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh