Lịch tuần 21
16/05/2020 | 1166 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 18/05/2020 ĐẾN NGÀY 24/05/2020
(Tuần thứ 21)
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/05/2020  15h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xét biểu dương các điển hình tiên tiến
năm 2020 
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Tài Ban
Tuyên giáo ĐU; VPĐU
Thứ 3 19/05/2020 9h00 P.họp B Họp hội đồng thẩm định giáo trình "Kinh doanh quốc tế" của chủ biên
TS. Đinh Hồng Linh
 Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Việt Dũng,
Đỗ Thị Vân Trang,
 Đỗ Thị Thùy Linh,
Phạm Thị Mai Yến  
Đ/c Tài Phòng KH-CN&HTQT và Ban biên soạn
14h00 P.họp B Họp Tiểu ban
Tổ chức - Phục vụ
Các đ/c: Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Minh Hoàng,
Bùi Đức Linh,
Trần Huy Ngọc
Đ/c Kiên Tiểu ban
Tổ chức -
 Phục vụ
15h00 Xét chọn sinh viên
nhận học bổng Hessen
năm học 2019-2020
Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đdlđ: Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo, BCN các Khoa chuyên môn, Bí thư Đoàn TN
Phòng CT HSSV
Thứ 4 20/05/2020 15h00 P.họp A Tiếp tục thực hiện quy trình nhân sự Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Tài Tiểu ban
Nhân sự, VPĐU
15h30 Ban Thường vụ Đảng ủy
16h00 Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Thứ 5 21/05/2020 8h30  P.họp C Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm 2019 (Khoa Kế toán,
Khoa NH-TC)
Theo Quyết định  CTHĐ Phòng KH-CN&HTQT và Trợ lý
Khoa học
13h30 P.số 1 ĐHTN Duyệt nội dung và nhân sự đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Quang Huy,
Ngô Thị Tân Hương
Đ/c Quang VPĐU
Thứ 6 22/05/2020 8h30  P.họp C Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2019 của các chủ nhiệm đề tài:
TS. Mai Việt Anh,
TS. Đoàn Quang Huy
Theo Quyết định  CTHĐ Phòng KH-CN&HTQT và Trợ lý
Khoa học
Thứ 7 23/05/2020 7h30
(cả ngày)
GĐ GK2 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1/2020 Hội đồng theo QĐ CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 24/05/2020 7h30
(cả ngày)
GĐ GK2 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1/2020 Hội đồng theo QĐ CTHĐ Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 18/05/2020 ĐẾN NGÀY 24/05/2020
(Tuần thứ 21)
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 18/05/2020  8h00 P.họp C Sinh hoạt học thuật và họp Bộ môn KTDN Toàn thể giảng viên của
Bộ môn  KTDN
Đ/c Nga  Bộ môn KTDN
14h30 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn
Bộ môn Kế toán tổng hợp 
Toàn bộ giảng viên
Bộ môn KTTH
Đ/c
Lan Anh
Bộ môn
KTTH
Thứ 3 19/05/2020 8h00 P.họp C Sinh hoạt học thuật và Họp Bộ môn HTTTKT Toàn thể CBGV Bộ môn HTTTKT Đ/c Hằng Bộ môn HTTTKT
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
14h30 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBVC
Khoa Kinh tế
Thứ 4 20/05/2020 08h00 P.họp C Họp triển khai hoạt động tư vấn tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 BCN Khoa, lãnh đạo các Bộ môn, Bí thư Liên chi,
Bí thư Chi đoàn GV, Trợ lý HSSV, Trợ lý giáo vụ
Đ/c Long Khoa Kinh tế
Thứ 5 21/05/2020            
Thứ 6 22/05/2020            
Thứ 7 23/05/2020            
Chủ nhật 24/05/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh