Lịch tuần 21
17/05/2019 | 1588 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/05/2019 ĐẾN NGÀY 26/05/2019
(Tuần thứ 21)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/5/2019  8h00 P. 101
GK1
Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Tuyên truyền một số văn bản của Đảng Toàn thể đảng viên,
cán bộ viên chức; các đảng viên là sinh viên và các sinh viên được
khen thưởng
Đ/c Huy Ban Tuyên giáo ĐU; VPĐU
14h00 P.họp A Hội nghị liên tịch bàn các công việc của Nhà trường Ban Giám hiệu;
BCH Công đoàn Trường; các Bí thư Chi bộ;
các Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Đ/c Đức Văn phòng Công đoàn
15h30 P. họp A Họp Ban Nữ công
Công đoàn Trường
Ban Nữ công Công đoàn Trường; Tổ trưởng
Nữ công các Công đoàn
bộ phận
Đ/c Hảo Văn phòng Công đoàn
Thứ 3 21/5/2019 15h00 P.họp A Họp BCH Đoàn TN Trường BCH Đoàn TN Trường Đ/c Hoàng VP ĐTN
Thứ 4 22/5/2019            
Thứ 5
23/5/2019
14h00 P.họp B Làm việc với Công ty
Grit Group Holdings -
Nhật Bản về việc giới thiệu việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên Nhà trường sau khi tốt nghiệp
Công ty
Grit Group Holdings -
Nhật Bản, Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Đ/c Hằng Trung tâm HTQT về ĐT&DH
15h00 P.họp A Họp sơ kết hoạt động tự đánh giá CTĐT Thành viên Hội đồng TĐG 6 CTĐT: Kế toán doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp, KTNN&PTNT, QLKT, QTKD TH, Quản trị Marketing theo các QĐ 347, 348, 349, 350, 351, 352; Ban Thư ký Hội đồng TĐG 2 CTĐT: Kế toán danh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 6 24/5/2019 8h30 P.họp A Họp đoàn CBGV, sinh viên tham gia sự kiện Tuần lễ Thể thao - Văn hóa các trường Đại học phía Nam và Đông Nam Châu Á
lần thứ 5 tại Côn Minh - Trung Quốc năm 2019
Đại diện: Phòng ANCT nội bộ CA tỉnh Thái Nguyên, Phòng KHCN&HTQT, các CBGV và sinh viên tham gia sự kiện Đ/c Quyết Phòng KHCN&HTQT
9h00 P.họp B Họp Ban chỉ đạo và các thành viên tham gia xây dựng đề án mô hình thực hành Kế toán - Tài chính - Ngân hàng mô phỏng Ban Chỉ đạo và các thành viên tham gia xây dựng đề án Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
9h00 Trường Cao đẳng KTKT Hòa Bình Lễ Bế giảng và trao bằng
tốt nghiệp các lớp:
K11-KTTH LTHB,
K11-KTTH TCLTHB, TN16V-KTTHHB
Đ/c Trần Nhuận Kiên;
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 7 25/5/2019            
Chủ nhật 26/5/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 20/5/2019 ĐẾN NGÀY 26/5/2019
(Tuần thứ 21)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/5/2019  7h00 P.308 GK2 Chương trình giảng dạy môn Tiêu chuẩn hóa -
Khoa Quản trị kinh doanh
Đại diện Ban QLKH;
Đại diện Trung tâm
Đào tạo và đại diện
Nhà trường; giảng viên Tổng cục TCĐLCL;
toàn thể CBGV
 Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h00 P.101 GK1 Triển khai kế hoạch học phần đề án môn học cho hệ đại học chính quy K13 và các khóa ghép K10, K11, K12 Khoa Kế toán Ban Chủ nhiệm, các giảng viên có tên trong Quyết định, toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy K13 và các khóa ghép K10, K11, K12
 Khoa Kế toán
Đ/c Phương Khoa Kế toán
Thứ 3
21/5/2019
           
Thứ 4 22/5/2019 8h00 P.301 GK1 Triển khai kế hoạch học phần đề án môn học cho hệ đại học chính quy K13 và các khóa ghép K10, K11, K12 Khoa NH-TC Ban Chủ nhiệm, các giảng viên có tên trong Quyết định, toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy K13 và các khóa ghép K10, K11, K12
 Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa NH-TC
15h00 P.202 GK2 Triển khai kế hoạch học phần đề án môn học cho sinh viên hệ đại học chính quy K13 Khoa QL-LKT Ban Chủ nhiệm, các giảng viên có tên trong Quyết định, toàn thể sinh viên hệ đại học chính quy K13
 Khoa QL-LKT
Đ/c Vân Khoa QL-LKT
16h00 P.họp A Lễ trao Huy hiệu Đảng cho đ/c Trần Tiến Dũng Đại biểu mời;
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC
Đ/c Hợp Chi bộ Phòng HC-TC
Thứ 5 23/5/2019            
Thứ 6  24/5/2019 8h00 P.họp B Seminar một số
 nội dung nghiên cứu của NCS Phạm Hoài Nam
Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c
Long
Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
14h00 P.họp B Seminar một số nội dung nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c
Long
Trợ lý
KH & ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 7 25/5/2019             
Chủ nhật 26/5/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh