Lịch tuần 21
19/05/2018 | 1919 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 21/5/2018 ĐẾN NGÀY 27/5/2018
(Tuần thứ 21)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 21/5/2018 14h00 P.họp A Thông qua dự thảo
kết luận kiểm toán của
đoàn kiểm toán nhà nước về kiểm toán tiền và tài sản năm 2017 của Trường ĐHKT&QTKD
(1) Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước,
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại diện lãnh đạo ĐHTN;
 (2) Trường ĐHKT&QTKD:
Ban Giám hiệu;
Viện trưởng Viện NCKTX;
Trưởng các Phòng,
Trung tâm;
Kế toán Trưởng
Trưởng đoàn Kiểm toán Phòng KH-TC
15h30 P. họp B Hội nghị tập thể lãnh đạo
Trường lần thứ hai
thống nhất phương án
nhân sự đưa vào
quy hoạch chức danh
Bí thư Đảng ủy Trường
Ban Thường vụ Đảng ủy,
Ban Giám hiệu
Đ/c Thiện VP ĐU,
Tổ công tác
15h45 P. họp B Hội nghị Ban Chấp hành
Đảng bộ lấy ý kiến của các
Đảng ủy viên về nhân sự
dự kiến đưa vào bổ sung
quy hoạch chức danh
Bí thư Đảng ủy Trường
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện VP ĐU,
Tổ công tác
15h50 P. họp B Hội nghị Tập thể lãnh đạo
Trường lần thứ ba họp
thống nhất đề nghị đưa vào
quy hoạch chức danh
Bí thư Đảng ủy Trường
Ban Thường vụ Đảng ủy,
Ban Giám hiệu
Đ/c Thiện VP ĐU,
Tổ công tác
16h00 P. họp B Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (thảo luận, thông qua chủ trương,
số lượng và ra nghị quyết
về phương án nhân sự
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
Phó Trưởng Bộ môn thuộc các Khoa của Trường)
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Thiện VP ĐU,
Phòng HC-TC
Thứ 3  22/5/2018 8h00 P. họp số 1 ĐHTN Thông báo Kết luận của Kiểm toán nhà nước về tiền và tài sản năm 2017 của Đại học Thái Nguyên Đ/c Trần Quang Huy,
Trưởng phòng KH-TC,
Kế toán Trưởng
GS. TS
Đặng Kim Vui
ĐHTN
Thứ 3  22/5/2018 14h00 P. họp A Tổng kết công tác lấy
ý kiến người học trước khi
tốt nghiệp đánh giá
khóa học (Khóa 11)
Ban Chỉ đạo theo QĐ
số 173/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD
ngày 9/3/2018
Đ/c Tài Phòng
KT&ĐBCLGD
15h00 P.họp B Họp Hội đồng KH&ĐT
Nhà trường:
- Thông qua danh sách
NCS được cấp bằng
tiến sĩ năm 2018,
- Thông qua phương án
phân chuyên ngành K13
Hội đồng KH&ĐT
Nhà trường
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 4  23/5/2018 8h00 P. họp số 1 ĐHTN Tập huấn nghiệp vụ
công tác hợp tác quốc tế
năm 2018
Đ/c Đỗ Anh Tài,
lãnh đạo và chuyên viên
phụ trách công tác
hợp tác quốc tế
GS.TS Đặng Văn Minh Ban Hợp tác Quốc tế
8h30 P. 109
Khu
Hiệu bộ
Phát bằng tốt nghiệp
cho sinh viên hệ chính quy
các lớp K10 xét tốt nghiệp bổ sung tháng 3/2018
Đ/c Trần Nhuận Kiên,
lãnh đạo và chuyên viên
Phòng CT HSSV
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 5 24/5/2018            
Thứ 6 25/5/2018 8h45 P. họp số 1 ĐHTN Hội nghị tập thể lãnh đạo
mở rộng thực hiện
Quy trình bổ nhiệm
Giám đốc ĐHTN
nhiệm kỳ 2018-2023
Các đ/c:
Trần Chí Thiện,
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài
GS.TS Đặng Kim Vui Ban TCCB
14h00 Hội trường Trung tâm Học liệu Hội nghị lấy ý kiến của
cán bộ chủ chốt về nhân sự
thực hiện Quy trình
bổ nhiệm Giám đốc ĐHTN
nhiệm kỳ 2018-2023
Bí thư Đảng ủy Trường,
Ban Giám hiệu, Chủ tịch
Hội đồng Trường,
Chủ tịch Công đoàn,
Bí thư ĐTN, Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh
và các Phó Giáo sư
GS.TS Đặng Kim Vui Ban TCCB
Thứ 7 26/5/2018            
Chủ nhật 27/5/2018            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 
ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 21/5/2018 ĐẾN NGÀY 27/5/2018
(Tuần thứ 21)
Thứ, ngày T.gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 21/5/2018            
Thứ 3  22/5/2018 13h00 P. 101
GK1
Lớp bồi dưỡng
chuyên môn nghiệp vụ
"Nhận diện và đánh giá
rủi ro trong Kiểm toán"
Khách mời;
Ban Chủ nhiệm Khoa;
toàn thể CBGV
và đại diện sinh viên các Khóa K11,  K12, K13, K14 của Khoa Kế toán
Khoa Kế toán Bộ môn
Kiểm toán
Thứ 4  23/5/2018 8h00 P. 101
GK1
Hội nghị đổi mới
phương pháp giảng dạy
Khoa Kế toán
Khách mời;
Ban Chủ nhiệm Khoa;
toàn thể CBGV
và sinh viên các Khóa
 K12, K13, K14
của Khoa Kế toán
Đ/c Tuấn CĐ & HSV
Khoa Kế toán 
9h00 P. họp A  Lễ ra mắt Bộ phận
tình nguyện hỗ trợ
nữ sinh viên dân tộc
thiểu số, vùng sâu vùng xa
Khoa Quản trị Kinh doanh
GV Khoa QTKD và
các nữ sinh viên dân tộc
thiểu số, vùng sâu vùng xa Khoa QTKD K11,
K12, K13 và K14
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 5 24/5/2018            
Thứ 6 25/5/2018            
Thứ 7 26/5/2018            
Chủ nhật 27/5/2018 8h00 P. 101
GK1
Giao đề tài thực tập
tốt nghiệp lớp
TN15-LTKT-TC,
TN16-LTKT-TC
Theo Quyết định Khoa
Kế toán
Trung tâm
Đào tạo theo
nhu cầu xã hội
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 
ThS. Bùi Đức Linh