Lịch tuần 20
09/05/2020 | 1401 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 11/05/2020 ĐẾN NGÀY 17/05/2020
(Tuần thứ 20)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/05/2020  8h00 P.họp A Họp Tiểu ban
Tổ chức - Phục vụ
Các đ/c: Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Minh Hoàng,
Bùi Đức Linh,
Trần Huy Ngọc
Đ/c Kiên Tiểu ban
Tổ chức -
 Phục vụ
Thứ 3 12/05/2020 9h00 P.họp A Họp Tiểu ban Nhân sự Tiểu ban Nhân sự Đ/c Tài Tiểu ban
Nhân sự
13h30 P.họp A Họp Ban Thường vụ
Công đoàn Trường
Ban Thường vụ Công đoàn Đ/c Đức VP Công đoàn
14h00 Họp Ban Chấp hành
Công đoàn mở rộng
Ban Chấp hành
Công đoàn Trường,
Chủ tịch các Công đoàn
bộ phận
14h00 P.họp B Họp hội đồng thẩm định thuyết minh Biên soạn giáo trình năm 2020  Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Việt Dũng,
 Phạm Văn Hạnh,
Đặng Quỳnh Trinh,
Lưu Thị Phương Thảo
Đ/c Tài Phòng KH-CN& HTQT 
15h00 Họp hội đồng thẩm định giáo trình 'Quản lý tài chính công' Chủ biên
TS. Phạm Thị Ngọc Vân
 Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Việt Dũng,
Hoàng Thị Thu,
Vũ Văn Tùng,
Hoàng Trung Đức 
Đ/c Tài Phòng KH-CN& HTQT và Ban biên soạn
15h30 P.họp A Thường trực Đảng ủy ĐHTN Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 - Thường trực Đảng ủy ĐHTN, các Ban xây dựng Đảng, đại diện Văn phòng Đảng ủy ĐHTN
- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị
Đ/c Tài UBKT ĐU, Văn phòng Đảng ủy
Thứ 4 13/05/2020 8h00 P.số 1 ĐHTN Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHTN Đ/c Trần Quang Huy ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Đoàn Thanh niên Trường
 BCH Đoàn trường, Bí thư các Liên Chi, Chi đoàn Khoa KHCB Đ/c Hoàng VP Đoàn TN
Thứ 5 14/05/2020 09h00 P.họp B Tổ chức bảo vệ và
đánh giá luận án tiến sĩ
cấp Trường cho
NCS. Nguyễn Thu Thủy
Hội đồng theo QĐ CTHĐ P. Đào tạo
Thứ 5 14/05/2020 13h30 P.họp A Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ nhất thực hiện
quy trình giới thiệu nhân sự Đảng ủy, nhiệm kỳ
2020-2025 (bước 1)
Ban Thường vụ
Đảng ủy Trường
Đ/c Tài Tiểu ban
Nhân sự
15h00 Hội nghị Cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 2) Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng các Ban Đảng; Chủ tịch Hội đồng trường; Trưởng các tổ chức đoàn thể; Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường
Thứ 6 15/05/2020 9h00 P. 101 GK1 Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động Khoa Khoa học Cơ bản để lấy thư giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Khoa học Cơ bản, nhiệm kỳ 2020-2025 Tổ Công tác (theo Quyết định); toàn thể CBVC và NLĐ (hợp đồng từ 01 năm trở lên) của Khoa KHCB (không bao gồm nhà giáo kiêm nhiệm là CBVC và NLĐ cơ hữu của đơn vị khác); nhân sự được giới thiệu thực hiện quy trình Tổ
Công
tác
Phòng HC-TC
10h30 P. 101 GK1 Hội nghị liên tịch Chi ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa KHCB để lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa KHCB, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tổ Công tác (theo Quyết định); Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa KHCB Tổ
Công
tác
Phòng HC-TC
14h00 P.họp A Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần thứ nhất thực hiện quy trình
giới thiệu nhân sự
Đảng ủy, nhiệm kỳ
2020-2025 (bước 3)
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Tài Tiểu ban
Nhân sự
14h30 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Trường lần thứ hai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 4) Ban Thường vụ
Đảng ủy Trường
15h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lần thứ hai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 (bước 5) Ban Chấp hành 
Đảng bộ Trường
Thứ 7 16/05/2020 13h00 Hội trường Trường ĐHNL Dự Đại hội đại biểu
Đảng bộ Trường Đại học Nông lâm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Bùi Đức Linh
BTC BTC
Chủ nhật 17/05/2020 7h00 Hội trường Trường ĐHNL Dự Đại hội đại biểu
Đảng bộ Trường Đại học Nông lâm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Bùi Đức Linh
BTC BTC
15h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức Đại hội
 Đảng bộ cơ sở
Đ/c Đỗ Anh Tài BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 11/05/2020 ĐẾN NGÀY 17/05/2020
(Tuần thứ 20)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/05/2020  9h30 Văn phòng Viện NCKTX Họp Chi bộ
Viện NCKT Xanh
Toàn thể đảng viên
Chi bộ Viện NCKT Xanh
Đ/c Hợp Chi bộ Viện NCKT Xanh
10h30 Họp Viện NCKT Xanh Toàn thể CBVC
Viện NCKT Xanh
Viện NCKT Xanh
14h00 P. họp B Họp Chi bộ
Phòng Đào tạo
Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Linh Chi bộ Phòng Đào tạo
15h00 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
16h00 P.101 GK1 Hướng dẫn đăng ký chương trình đào tạo
cho sinh viên K15
Khoa NH-TC
Ban Chủ nhiệm, Trợ lý HSSV, Cố vấn học tập K15 và toàn thể sinh viên K15 Khoa NH-TC Đ/c Dư Trợ lý HSSV
Thứ 3 12/05/2020 8h00 P.họp C Họp xét khen thưởng
điển hình tiên tiến trong
học tập và làm theo
 tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Hội đồng Thi đua
Khen thưởng Khoa Kinh tế
Chủ tịch HĐ Khoa Kinh tế
14h00 Hộp Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Hội đồng Khoa học
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh LĐ BM Kinh tế ngành và Trợ lý KHĐT Khoa Kinh tế
Thứ 4 13/05/2020 8h00 P.họp A Họp Chi bộ và họp
Khoa Kế toán
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Kế toán
Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00 P. họp B Họp Chi bộ
Phòng HC-TC
Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC
Đ/c Huệ Chi bộ
Phòng HC-TC
9h30 Họp Phòng HC - TC Toàn thể CBVC và người lao động Phòng HC-TC Phòng HC-TC
14h00 P.họp B Hộp Hội đồng Khoa học Khoa NH-TC Hội đồng Khoa học
Khoa NH-TC
Đ/c Thu Trợ lý KH&ĐT
Thứ 5 14/05/2020 14h00 P.họp C Họp Chi bộ Trung tâm
Đào tạo theo NCXH
Đ/c Trần Nhuận Kiên, toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo
theo NCXH
Đ/c Chúc Chi bộ
TT Đào tạo theo NCXH
15h30 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể CBVC
Trung tâm ĐT theo NCXH
TT Đào tạo theo NCXH
Thứ 6 15/05/2020 8h00 P họp B Họp Chi bộ khoa QL-LKT mở rộng Toàn thể đảng viên, CBGV Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 6 15/05/2020 14h00 P.101 GK1 Tư vấn và đăng ký các chương trình đào tạo cho sinh viên các lớp K15
Kế toán 1, 2 ,3, 4
Khoa Kế toán
Ban Chủ nhiệm, Trưởng, Phó các Bộ môn, Trợ lý HSSV, Cố vấn học tập và toàn thể sinh viên K15
Kế toán 1, 2, 3, 4 
Đ/c Phương Khoa Kế toán
15h10 Tư vấn và đăng ký các chương trình đào tạo cho sinh viên các lớp K15
Kế toán 5, 6, 7, 8
Khoa Kế toán
Ban Chủ nhiệm, Trưởng, Phó các Bộ môn, Trợ lý HSSV, Cố vấn học tập và toàn thể sinh viên K15
Kế toán 5, 6, 7, 8 
14h00 P.301 GK1 Tư vấn đăng ký các chuyên ngành đào tạo cho sinh viên K15 Khoa QTKD Ban chủ nhiệm, các cố vấn học tập, toàn thể sinh viên K15 Khoa QTKD Đ/c Hoa Khoa QTKD
Thứ 7 16/05/2020            
Chủ nhật 17/05/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh