Lịch tuần 20
11/05/2019 | 1801 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/05/2019 ĐẾN NGÀY 19/05/2019
(Tuần thứ 20)
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/5/2019  10h00 P.số 2 ĐHTN Họp Ban nữ công
Công đoàn ĐHTN
Đ/c
Nguyễn Thị Phương Hảo
BNC CĐ ĐHTN ĐHTN
14h30 P.họp A Họp xây dựng chương trình Ý tưởng khởi nghiệp Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng các khoa
chuyên môn; Trưởng phòng KH-CN&HTQT; BTV ĐTN; BTK HSV
Đ/c Kiên VP ĐTN
Thứ 3 14/5/2019 8h00 P.101 GK1 Chương trình "Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019" Đ/c Trần Nhuận Kiên;
Đại biểu mời; đại diện lãnh đạo: Phòng CT HSSV, BCN các Khoa chuyên môn; sinh viên được triệu tập; các cá nhân quan tâm 
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
9h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị cung cấp thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí về hoạt động của ĐHTN và các đơn vị thành viên trong thời gian qua Đ/c Trần Quang Huy ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 15/5/2019 8h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo và
Tổ thư ký thực hiện
Đề án vị trí việc làm 
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Trần Lương Đức,
Hoàng Thị Thu,
Đinh Hồng Linh,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Mai Hương,
Trần Văn Hùng
Đ/c Huy Phòng HC-TC
13h00 P.họp A Hội nghị trực tuyến
triển khai các chuyên đề
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 do GS.TS Hoàng Chí Bảo
trình bày
BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường, BCH các Liên Chi đoàn, Liên Chi hội, BCN các Câu lạc bộ. Đ/c
 Huy Hoàng
VP Đoàn TN
Thứ 5  16/5/2019 8h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xét biểu dương các điển hình tiên tiến
năm 2019 
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Huy Ban Tuyên giáo ĐU; VPĐU
Thứ 6 17/5/2019 8h30 P. 101
GK1
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp K11-LTTC2 Đ/c Trần Nhuận Kiên;
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV;
toàn thể học viên lớp
K11-LTTC2
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
14h00 P. 101
GK1
Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Tuyên truyền một số văn bản của Đảng Toàn thể đảng viên,
cán bộ viên chức; các đảng viên là sinh viên và các sinh viên được
khen thưởng
Đ/c Huy Ban Tuyên giáo ĐU; VPĐU
19h30 Quảng trường Võ Nguyên Giáp Chương trình Nghệ thuật quần chúng các cơ quan
văn hóa TPTN lần thứ 10 năm 2019 chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh
Đoàn văn nghệ
Nhà trường
BTC VP Công đoàn,
VP ĐTN
Thứ 7 18/5/2019 9h30 P.101 GK1 Khai giảng các lớp đại học VLVH, liên thông hình thức VLVH năm 2019 Đại biểu mời;
đ/c Trần Nhuận Kiên;
đại diện lãnh đạo:
Phòng CT HSSV, Trung tâm Đào tạo theo NCXH,
Khoa QL-LKT
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Chủ nhật 19/5/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Đ/c Phạm Minh Hoàng tham dự Hội nghị ĐH Quốc gia - ĐH Vùng tại ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng từ ngày 15/5/2019 đến ngày 19/5/2019;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 13/5/2019 ĐẾN NGÀY 19/5/2019
(Tuần thứ 20)
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/5/2019  14h00 P.họp B Họp Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Hội đồng Khoa học
Khoa Kinh tế
CTHĐ Khoa Kinh tế
15h00 P.họp B Họp xét khen thưởng
điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Chi ủy Chi bộ
Khoa Kinh tế
Đ/c Nhung Khoa Kinh tế
15h00 VP BCN Khoa KHCB Họp Chi ủy mở rộng
Chi bộ Khoa KHCB
Chi ủy, Tổ trưởng các
Tổ đảng của Chi bộ
Khoa KHCB
Đ/c
Tân Hương
Chi bộ
Khoa KHCB
Thứ 3
14/5/2019
8h30 P.họp A Họp Chi bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Trần Quang Huy; toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Huệ Chi bộ
Phòng KH-TC
8h30 P. 205 GK2 Phổ biến triển khai
thực tập đề án môn học
 năm học 2018-2019 
Ban Chủ nhiệm, cố vấn học tập lớp K13, toàn thể sinh viên K13 Khoa  Marketing, TM&DL Đ/c Hà  Khoa Marketing, TM&DL
10h00 P.họp A Họp Phòng
Kế hoạch - Tài chính
Toàn thể CBVC
Phòng KH-TC
Đ/c Huệ Phòng KH-TC
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Nguyễn Thị Gấm, toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm   Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL
14h30 P.họp C Họp Khoa
Marketing, TM&DL
Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm   Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 4 15/5/2019 14h00 P.họp B Seminar tổng thể nội dung nghiên cứu của
NCS Nguyễn Hữu Thu
Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 5 16/5/2019 14h00 P. 101
GK1
Giao Quyết định và hướng dẫn Đề án môn học K13 Khoa QTKD Toàn thể CBGV và sinh viên Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h00 P.họp B Họp Chi bộ
Khoa QL-LKT
Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QL-LKT
Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
14h30 P.họp B Họp Khoa QL-LKT Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 6  17/5/2019 8h30 P.họp A Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn LLCT BCN Khoa KHCB; Bộ môn LLCT Trường ĐH CNTT&TT; toàn thể GV Bộ môn LLCT Đ/c Nga Bộ môn LLCT
Thứ 7 18/5/2019             
Chủ nhật 19/5/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh