Lịch tuần 19
02/05/2020 | 1158 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 04/05/2020 ĐẾN NGÀY 10/05/2020
(Tuần thứ 19)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/05/2020  08h00 P.họp A Họp triển khai công tác xây dựng Đề án thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tập thể Lãnh đạo Trường (Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường đương nhiệm); đại diện Đại học Thái Nguyên và các thành viên đương nhiên khác của Hội đồng trường (Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường, Đại diện BCH Đoàn TNCSHCM Trường là người học) Đ/c Thu Ban Soạn thảo
Đề án (theo Quyết định của Hiệu trưởng)
9h30 Căng-tin Trường ĐHKT
&QTKD
Tổ chức Khai trương chương trình
Siêu thị 0 đồng - Free TUEBA Mini Mart
CBVC, Sinh viên
TUEBA quan tâm
Đ/c Hoàng VP Đoàn TN
Thứ 3 05/05/2020 8h00 P.họp C Hội đồng nghiệm thu
đề tài KHCN cấp Cơ sở
E-Learning, đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2019,
Khoa Kinh tế
Theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 26/3/2020 Chủ tịch Hội đồng Trợ lý KH và Nhóm nghiên cứu
14h00 Hội đồng nghiệm thu
đề tài KHCN cấp Cơ sở
 E-Learning, đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2019,
Khoa Kế toán
Theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 26/3/2020 Chủ tịch Hội đồng Trợ lý KH và Nhóm nghiên cứu
14h00 P.họp A Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà trường Hội đồng theo Quyết định số 289/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 04/5/2020 Đ/c Huy Đ/c Thủy
Thứ 4 06/05/2020 8h30
(cả ngày)
P.họp C Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở
E-Learning, đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2019, Khoa NHTC và Khoa KHCB, Viện NCKT Xanh
Theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 26/3/2020 Chủ tịch Hội đồng Trợ lý KH và Nhóm nghiên cứu
Thứ 4 06/05/2020 14h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua 02 CTĐT trọng điểm trình độ đại học theo định hướng chất lượng cao Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường Đ/c Huy P. Đào tạo
Thứ 5 07/05/2020 8h00 P.họp A Báo cáo Chuyên đề
số 3 của NCS
Nguyễn Thị Thu
Hội đồng theo QĐ, BCN Khoa và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL - LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Tài Trợ lý
 KH & ĐT Khoa QL-LKT
8h30 P.họp C Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở
E-Learning, đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2019,
Khoa QTKD
Theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 26/3/2020 Chủ tịch Hội đồng Trợ lý KH và Nhóm nghiên cứu
14h00 Hội đồng nghiệm thu
đề tài KHCN cấp Cơ sở
E-Learning, đề tài KHCN
cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2019,
 Khoa QL-LKT
Theo Quyết định số 222/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN, ngày 26/3/2020 Chủ tịch Hội đồng Trợ lý KH và Nhóm nghiên cứu
Thứ 6 08/05/2020 8h00 P.họp A Hội nghị trực tuyến
về công tác tuyển sinh
đại học, cao đẳng 2020
Các đ/c: Trần Quang Huy, Đinh Hồng Linh,
Tạ Thị Thanh Huyền,
Trần Đình Chúc,
 Nguyễn Đức Hưng
Bộ GD&ĐT Đ/c Hưng
08h00 P.họp B Tổ chức bảo vệ
và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường
cho NCS. Đỗ Đình Mỹ
Hội đồng theo QĐ Đ/c Huy P. Đào tạo
Thứ 7 09/05/2020 07h30
(cả ngày)
GĐ GK2 Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Hội đồng theo QĐ Chủ tịch Hội đồng P. Đào tạo
09h00 P.họp B Tổ chức bảo vệ
và đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho
NCS. Nguyễn Hữu Thu
Hội đồng theo QĐ Đ/c Huy P. Đào tạo
Chủ nhật 10/05/2020 9h30 Trường TCCĐ Hà Nội - Phân hiệu tại Lạng Sơn Lễ Bế giảng và
trao bằng tốt nghiệp lớp TN17 - LKT hệ VLVH
Đ/c Trần Nhuận Kiên,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác HSSV
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 04/05/2020 ĐẾN NGÀY 10/05/2020
(Tuần thứ 19)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 04/05/2020  8h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
9h30 Họp Phòng KT&ĐBCLGD Toàn thể CBVC
Phòng KT&ĐBCLGD
Phòng KT&ĐBCLGD
9h00 P. 414 Nhà
LV-NC
Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa NH-TC Theo Quyết định Đ/c Thu Trợ lý KH&ĐT
15h00 P.họp B Họp Chi bộ và họp Phòng
Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Trần Quang Huy;
toàn thể đảng viên, CBVC Phòng KH-TC
Đ/c Trinh Chi bộ,
Phòng KH-TC
Thứ 3 05/05/2020 14h30 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài;
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể cán bộ, giảng viên
  Khoa QTKD 
Thứ 4 06/05/2020 14h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c Trần Nhuận Kiên,
toàn thể đảng viên
 Phòng QT-PV
Đ/c Ngọc Chi bộ Phòng QT-PV
14h30 Họp Phòng QT-PV Toàn thể CBVC
Phòng QT-PV
Phòng QT-PV
Thứ 5 07/05/2020 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Đỗ Anh Tài;
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa NH-TC
9h30 Họp Khoa NH-TC Toàn thể cán bộ, giảng viên
  Khoa NH-TC
14h00 P 101 GK1 Kết nạp đảng viên mới,
họp Chi bộ Khoa KHCB
Đại biểu mời,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB
Đ/c Trường Chi bộ
Khoa KHCB
Thứ 6 08/05/2020 13h30 Các phòng 303,304,
401,402,
403,404 GK1
Hội đồng chấm phản biện Báo cáo TTTN K13 Toàn thể giảng viên
 có tên trong Hội đồng Khoa QTKD (kể cả GV kiêm nhiệm)
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa NH-TC Theo Quyết định Đ/c Thu Trợ lý KH&ĐT
Thứ 7 09/05/2020            
Chủ nhật 10/05/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh