Lịch tuần 18
28/04/2019 | 1039 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 29/04/2019 ĐẾN NGÀY 05/05/2019
Nhiệt liệt chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5
(Tuần thứ 18)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 29/4/2019  Nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Thứ 3 30/4/2019
Thứ 4 01/5/2019
Thứ 5  02/5/2019            
Thứ 6 03/5/2019 14h00 P. họp A Xây dựng Nghị quyết
tháng 5 năm 2019
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Huy VPĐU
15h30 P. họp A Giao ban công tác
tháng 05 năm 2019
Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các Đoàn thể thuộc Trường;
Kế toán trưởng
Đ/c Huy Phòng KH-TC
Thứ 7 04/5/2019 (Làm bù nghỉ lễ 30/4,1/5            
Chủ nhật 05/5/2019 9h00 P.101 - GK1 Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ Đ/c Trần Quang Huy;
đại diện Ban Chủ nhiệm các Khoa 
Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 29/4/2019 ĐẾN NGÀY 05/5/2019
Nhiệt liệt chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5
(Tuần thứ 18)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 29/4/2019  Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Thứ 3
30/4/2019
Thứ 4 01/5/2019
Thứ 5 02/5/2019 7h00 P.họp A Đánh giá bài tiểu luận
tổng quan và chuyên đề luận án Tiến sĩ ngành
Kinh tế nông nghiệp cho NCS Hồ Chí Diên
Hội đồng theo QĐ; người hướng dẫn khoa học; các GV có trình độ tiến sĩ của Khoa Kinh tế; các NCS và những người quan tâm CTHĐ Trợ lý KH-ĐT, nghiên cứu sinh
Thứ 6  03/5/2019 8h00 P.họp A Hội thảo khoa học (Seminar) ngành Kinh tế nông nghiệp của
NCS Nguyễn Văn Trọng
Ban Chủ nhiệm; lãnh đạo các Bộ môn Khoa Kinh tế; tập thể HDKH; giảng viên có trình độ tiến sĩ; các NCS và những người quan tâm Đ/c Hoàng Anh Trợ lý KH-ĐT, nghiên cứu sinh
Thứ 7 04/5/2019 (Làm bù nghỉ lễ 30/4,1/5            
Chủ nhật 05/5/2019 7h30 P.họp A Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu  ra năm 2019 Chương trình đào tạo  Luật Kinh tế Các chuyên gia
ngoài trường;
các đ/c: Trần Lương Đức, Đỗ Đình Long,
Nguyễn Thị Phương Thúy; sinh viên Luật K12
Đ/c Long Khoa QL-LKT
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh