Lịch tuần 17
19/04/2019 | 1476 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 22/04/2019 ĐẾN NGÀY 28/04/2019
(Tuần thứ 17)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/4/2019  8h00
(cả ngày)
P. họp A Làm việc với
Đoàn Kiểm toán Nhà nước
Tổ kiểm toán Nhà nước,
 Phòng KH-TC
và các đơn vị có liên quan
Tổ
kiểm toán NN
Phòng KH-TC
8h00 P. họp B Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Kinh tế để lấy thư giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa
Khoa Kinh tế
nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tổ Công tác (theo QĐ); Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động (hợp đồng từ 01 năm trở lên) của Khoa Kinh tế (không bao gồm nhà giáo kiêm nhiệm là CBVC và người lao động cơ hữu của đơn vị khác) Tổ
Công
tác
Phòng HC-TC
10h00 P. họp B Hội nghị Liên tịch Chi ủy Khoa, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế để lấy phiếu tín nhiệm về nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Khoa Kinh tế
nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tổ Công tác (theo QĐ);  Chi ủy và Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Tổ
Công
tác
Phòng HC-TC
14h00 P. họp B Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường để thảo luận, nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm đối với nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Đại diện Tổ công tác (theo QĐ) Đ/c
Huy
Văn phòng ĐU;
 Phòng HC-TC
14h00 P.502 GK 1 Khai mạc phần thi online cuộc thi liên hoan tiếng Anh - Tueba English Champion 2019 Ban Chấp hành ĐTN,
Hội Sinh viên Nhà trường, các sinh viên đăng ký tham gia
ĐTN VP ĐTN
14h30 P.họp B Tiếp đón đoàn cán bộ lãnh đạo, thầy cô và học sinh các trường THPH huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang Ban Tổ chức theo
Quyết định số 296/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 12/4/2019; đại diện Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 3 23/4/2019 8h00
(cả ngày)
P. họp A Làm việc với
Đoàn Kiểm toán Nhà nước
Tổ kiểm toán Nhà nước,
 Phòng KH-TC
và các đơn vị có liên quan
Tổ
kiểm toán NN
Phòng KH-TC
Thứ 3 23/4/2019 14h00 P.họp B Xét tốt nghiệp cho học viên trình độ Thạc sĩ đợt II
 năm 2018 lần 2
Theo Quyết định  CTHĐ Phòng Đào tạo
15h00 Hội trường Trung tâm Hội nghị - ĐHTN Dự lễ công bố
Quyết định bổ nhiệm
Chủ tịch Hội đồng ĐHTN
và Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc ĐHTN
Bí thư Đảng ủy Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng,
Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn Trường;
Bí thư ĐTN Trường;
Chủ tịch Hội CCB Trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học,
giảng viên cao cấp và tương đương
ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 24/4/2019 8h00
(cả ngày)
P. họp A Làm việc với
Đoàn Kiểm toán Nhà nước
Tổ kiểm toán Nhà nước,
 Phòng KH-TC
và các đơn vị có liên quan
Tổ
kiểm toán NN
Phòng KH-TC
Thứ 5  25/4/2019 8h00
(cả ngày)
P. họp A Làm việc với
Đoàn Kiểm toán Nhà nước
Tổ kiểm toán Nhà nước,
 Phòng KH-TC
và các đơn vị có liên quan
Tổ
kiểm toán NN
Phòng KH-TC
8h00 P. họp B Làm việc với
Trung tâm Học liệu và CNTT
Đ/c Trần Nhuận Kiên; lãnh đạo Trung tâm
Thông tin - Thư viện
Đ/c Kiên Trung tâm
TT-TV
8h00
(cả ngày)
P. họp C Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên
năm 2018
Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng KHCN&HTQT, Trợ lý Khoa học và nhóm nghiên cứu
Thứ 6 26/4/2019 8h00
(cả ngày)
P. họp A Làm việc với
Đoàn Kiểm toán Nhà nước
Tổ Kiểm toán Nhà nước,
 Phòng KH-TC
và các đơn vị có liên quan
Tổ
Kiểm toán NN
Phòng KH-TC
8h00
(cả ngày)
P. họp C Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên
năm 2018
Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng KHCN&HTQT, Trợ lý Khoa học và nhóm nghiên cứu
Thứ 7 27/4/2019            
Chủ nhật 28/4/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
'- Từ ngày 24/04/2019 đến ngày 27/04/2019 (từ thứ Tư đến thứ Bảy) đ/c Trần Quang Huy đi thăm và làm việc với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào;
- Từ ngày 23/4 đến ngày 25/4/2019 (từ thứ Ba đến thứ Năm) tổ chức Khám sức khỏe cho sinh viên K12 tại Trạm y tế Nhà trường;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 4/2019; Phương hướng công tác tháng 5/2019 về Văn phòng Đảng ủy trước 14h00 thứ 5 (ngày 25/4/2019), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HC-TC


(Đã ký)


TS. Nguyễn Quang Hợp
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 22/4/2019 ĐẾN NGÀY 28/4/2019
(Tuần thứ 17)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/4/2019  14h00 P. 414 Nhà
LV-NC
Họp lãnh đạo Khoa và
Bộ môn Khoa NH-TC
triển khai Đề án vị trí
việc làm
Ban Chủ nhiệm;
Trưởng, Phó Bộ môn
Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa NH-TC
15h30 Họp Hội đồng Khoa học Khoa NH-TC rà soát các môn học thuộc
Khoa NH-TC
Ban Chủ nhiệm;
Trưởng, Phó Bộ môn; Trợ lý KHĐT Khoa NH-TC
Thứ 3
23/4/2019
           
Thứ 4 24/4/2019 14h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng KHCN&HTQT Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Thứ 5 25/4/2019 14h00 P.họp B Seminar Tổng thể của NCS Ngô Thị Huyền Trang Đại biểu mời, BCN và lãnh đạo các Bộ môn của Khoa QL-LKT, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
Thứ 6  26/4/2019            
Thứ 7 27/4/2019            
Chủ nhật 28/4/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HC-TC


(Đã ký)


TS. Nguyễn Quang Hợp