Lịch tuần 16
15/04/2017 | 1397 lượt xem

Nhấn để xem lịch tuần dưới dạng PDF

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 16/04/2017 ĐẾN NGÀY 23/04/2017 (Tuần thứ 16)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 17/04/2017 8h00 P. họp A Khai mạc: Khảo sát chính thức
đánh giá đồng cấp 
Đoàn đánh giá đồng cấp; Ban Giám hiệu;
Hội đồng tự đánh giá Nhà trường;
các Trưởng, Thư ký Nhóm chuyên trách; Trưởng, Phó các đơn vị.
Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
8h30 Kim Thành,
Hải Dương
Làm việc với công ty TNHH sản xuất giày
Chung Jye Việt Nam
Đ/c Đỗ Anh Tài;
Đại diện Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Tài Khoa Marketing, TM&DL
14h00 P.513 -Nhà
LV-NC
Họp Ban Chấp hành Hội sinh viên mở rộng BCH Hội sinh viên, Chủ nhiệm các CLB Đ/c Quang VP HSV
15h00 P. họp A Đoàn đánh giá đồng cấp phỏng vấn
Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá
Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường
Đoàn đánh giá đồng cấp; Ban Giám hiệu,
Hội đồng tự đánh giá Nhà trường,
Chủ tịch Hội đồng Trường
Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 3  18/04/2017 13h30 P. họp A Đoàn đánh giá đồng cấp phỏng vấn sinh viên Đoàn đánh giá đồng cấp;
các sinh viên được phân công
Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
15h00 P. họp A Đoàn đánh giá đồng cấp phỏng vấn
học viên cao học, NCS
Đoàn đánh giá đồng cấp; các học viên
cao học, NCS được phân công
Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 4  19/04/2017 8h00 Giảng đường,
các đơn vị, Thư viện, phòng thực hành, KTX
Đoàn đánh giá đồng cấp:
- Quan sát các hoạt động giảng dạy
và học tập trên lớp
- Thăm, trao đổi, quan sát tại các khoa,
phòng, ban liên quan
- Thăm và quan sát Thư viện, phòng thực hành,
ký túc xá, câu lạc bộ sinh viên,
các hoạt động ngoại khoá
Đoàn đánh giá đồng cấp; các cán bộ
Nhà trường được phân công đi cùng Đoàn
Đoàn đánh giá đồng cấp Các đơn vị
8h00 P. họp A Kiểm tra việc triển khai Nghị định
số 06/2013/NĐ-CP về việc bảo vệ
cơ quan, doanh nghiệp
Đoàn kiểm tra, Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
lãnh đạo Phòng HC-TC,
các đ/c: Trần Lương Đức,
Phạm Minh Hoàng, Đặng Tất Thắng,
Ninh Duy Lăng, Phạm Văn Phượng
Đ/c Minh Phòng CT HSSV
10h00 P. họp A Đoàn đánh giá đồng cấp phỏng vấn giảng viên Đoàn đánh giá đồng cấp,
giảng viên được phân công
Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
13h30 P. họp A Đoàn đánh giá đồng cấp phỏng vấn đội ngũ
chuyên viên, kỹ thuật viên
Đoàn đánh giá đồng cấp, các chuyên viên, kỹ thuật viên được phân công Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
14h30 P. họp A Đoàn đánh giá đồng cấp phỏng vấn đội ngũ
lãnh đạo phòng, khoa, bộ môn
Đoàn đánh giá đồng cấp;
các cán bộ quản lý được phân công
Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 5 20/04/2017 8h00 P. họp A Chấm thi tốt nghiệp lớp TN14-LTKTTC,
TN12-QLKTB
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
8h00 P. 211-Nhà  LV-NC Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách
năm 2016 Trường ĐHKT&QTKD
Đoàn theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN
ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN,
đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KH-TC
ĐHTN Phòng KH-TC
8h30 P. 203-Nhà LV-NC Làm việc với Tạp chí Vietnam Business Forum Tạp chí Vietnam Business Forum,
đ/c Trần Quang Huy
Đ/c Huy Đ/c Linh
14h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ  Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện VP ĐU
15h45 P. họp A - Họp báo cáo kết quả khảo sát chính thức
- Trưởng đoàn và lãnh đạo Trường ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát
Đoàn đánh giá đồng cấp; Ban Giám hiệu;
Hội đồng tự đánh giá Nhà trường;
các Trưởng, Thư ký Nhóm chuyên trách; Trưởng, Phó các đơn vị
Trưởng đoàn đánh giá đồng cấp Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 6 21/04/2017 8h00 P. họp A Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách
năm 2016 Trường ĐHKT&QTKD
Đoàn theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHTN
ngày 21/02/2017 của Giám đốc ĐHTN,
đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KH-TC
ĐHTN Phòng KH-TC
8h00 P. họp B Đánh giá chất lượng công tác Thông tin, Thư viện Đoàn đánh giá ĐHTN, đại diện BGH,
đại diện Ban Giám đốc và chuyên viên
Trung tâm TT-TV, Đ/c Trần Công Nghiệp,
Đ/c Tạ Việt Anh
Đ/c Minh Trung tâm
TT-TV
14h00 P. họp B Họp các thành viên dự kiến tham gia
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường
nhiệm kỳ 2017 - 2022
Theo Giấy mời Đ/c Huy Phòng HC-TC
15h00 P. họp B Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo
thống nhất một số nội dung về đào tạo
đại học và sau đại hoc
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Thứ 7 22/04/2017 7h30
(cả ngày)
Nhà
LV-NC
Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017
(đợt 1 - lần 1)
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
Chủ nhật 23/04/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Từ ngày 15/4/2017 toàn Trường thực hiện giờ làm việc mùa hè như sau: buổi sáng: từ 7h00' đến 11h00', buổi chiều: từ 13h30' đến 17h30';
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 17/04/2017 ĐẾN NGÀY 23/04/2017 (Tuần thứ 16)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 17/04/2017            
Thứ 3  18/04/2017            
Thứ 4 19/04/2017            
Thứ 5 20/04/2017            
Thứ 6 21/04/2017            
Thứ 7 22/04/2017            
Chủ nhật 23/04/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh