Lịch tuần 15
06/04/2019 | 1402 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 08/04/2019 ĐẾN NGÀY 14/04/2019
(Tuần thứ 15)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/4/2019             
Thứ 3 09/4/2019 9h00 Sở KHCN tỉnh
Bắc Kạn
Làm việc với Sở KHCN
tỉnh Bắc Kạn
Đ/c Trần Quang Huy Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 4 10/4/2019 8h00 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh giáo trình
năm 2019
Theo Quyết định số 167/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN (Gửi qua phần mềm QLVB ngày 08/03/2019 Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
10h00 P.họp A Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Trường và Quyết định bổ nhiệm lại
Chủ tịch Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 
Đại biểu ĐHTN;
Các thành viên Hội đồng Trường; Trưởng các đơn vị, đoàn thể thuộc Trường
ĐHTN Phòng HC-TC
10h45 P.họp A Họp Hội đồng Trường
triển khai công tác bầu
Thư ký Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2017-2022
Thành viên Hội đồng Trường Đ/c Thu Phòng HC-TC
14h00 P.họp A Họp Ban chỉ đạo khám
sức khỏe sinh viên 
Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
 Tạ Việt Anh,
Trần Lương Đức,
Hoàng Thị Huệ,
 Đặng Quỳnh Trinh,
Hoàng Lê Lệ
Đ/c Kiên Phòng QT-PV
14h00 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở đặt hàng
năm 2019
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Văn Quyết,
Ngô Thị Hương Giang, Hoàng Thị Thu,
Nguyễn Thị Gấm,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Hải Quân
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT
Thứ 5  11/4/2019 8h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo xây dựng quy chế lương và thu nhập tăng thêm cho CBVC và NLĐ Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
Hoàng Thị Thu,
Nguyễn Quang Hợp,
Trần Lương Đức,
Hoàng Thị Huệ,
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Thị Kim Nhung, Đặng Quỳnh Trinh,
Phạm Thị Ngân
Đ/c Huy Phòng HC-TC
9h30 P.họp A Họp Tổ rà soát, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học KT&QTKD Các đ/c: Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Hoàng Thị Thu,
 Đinh Hồng Linh,
 Nguyễn Tiến Lâm,
Bùi Thị Trà Ly
Đ/c
Huy
Phòng HC-TC
10h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo
Quy định về sinh hoạt học thuật của Bộ môn thuộc các Khoa của Trường
Đại học KT&QTKD
Các đ/c: Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Hoàng Thị Thu,
 Đinh Hồng Linh,
 Nguyễn Tiến Lâm,
Bùi Thị Trà Ly 
Đ/c
Huy
Phòng HC-TC
14h00 P.họp A Xét hưởng thu nhập
tăng thêm quý I/2019
Hội đồng phân loại CBVC và NLĐ để hưởng thu nhập tăng thêm
ngoài lương
Đ/c Huy Đ/c Thủy
18h30 Nhà khách
Hồ Tây
Hà Nội
Tham dự lễ đón
"Tết năm mới" nhân dịp
Tết cổ truyền Bupimay 2019 do Đại sứ quán CHDCND Lào tổ chức
Các đ/c: Đỗ Anh Tài, Nguyễn Bích Hồng BTC Phòng KHCN&HTQT
Thứ 6 12/4/2019 8h00 Hội trường Trường ĐHSP Tham dự lễ đón Tết cổ truyền Bupimay 2019
do Hội Hữu nghị
Việt Nam - Lào tỉnh
Thái Nguyên tổ chức
Đ/c Đỗ Anh Tài BTC BTC
8h30 P.số 1 tầng 5 ĐHTN Hội nghị cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ chế chính sách KH&CN của Bộ GD&ĐT Theo Quyết định số 271/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC (Gửi qua phần mềm QLVB ngày 11/4/2019 ĐHTN ĐHTN
9h30 P.họp B Họp BCH Hội Sinh viên mở rộng BCH Hội Sinh viên,
Liên chi hội trưởng,
Chủ nhiệm các CLB
Đ/c Duy VP HSV
Thứ 6 12/4/2019 15h00 P.họp A Gặp mặt sinh viên khóa 14 - Chương trình đào tạo chất lượng cao trước khi tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Central Philippine Đại biểu mời, Trung tâm HTQT về ĐT&DH, sinh viên K14 chất lượng cao Đ/c Tài Trung tâm HTQT về ĐT&DH
15h00 P.họp Trường ĐHSP Họp Ban Chấp hành
Công đoàn ĐHTN
Các đ/c:
Trần Lương Đức,
Phạm Xuân Thủy
CĐ ĐHTN CĐ ĐHTN
Thứ 7 13/4/2019            
Chủ nhật 14/4/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 14/04/2019 đ/c Mai Việt Anh đi tập huấn tại Hà Nội;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 08/4/2019 ĐẾN NGÀY 14/4/2019
(Tuần thứ 15)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/4/2019  9h00 P.408 Nhà
LV-NC
Họp Chi ủy Chi bộ
 Khoa Kinh tế
Chi ủy Chi bộ
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
10h00 Họp Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Hội đồng Khoa học
Khoa Kinh tế
Thứ 3
09/4/2019
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Tạ Thị Thanh Huyền,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Linh
Chi bộ
Phòng Đào tạo
15h30 P.họp B Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC
 Phòng Đào tạo
Đ/c Linh Phòng Đào tạo
Thứ 4 10/4/2019 14h00 P.họp C Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên Khoa Kinh tế
năm 2018
Chủ nhiệm đề tài:
Ngô Hoài Thu K12 KTĐT
Hội đồng theo QĐ CTHĐ Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Thứ 5 11/4/2019 8h30 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Phạm Thị Ngọc Vân,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h00 P.họp B Họp Chi bộ
Khoa QL-LKT
Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QL-LKT
Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
14h30 P.họp B Họp Khoa QL-LKT Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 6  12/4/2019 8h00 P.414 Nhà
LV-NC
Họp Hội đồng Khoa học
rà soát các môn học
Khoa NH-TC
Ban Chủ nhiệm; Trưởng, Phó Bộ môn; Trợ lý KHĐT Khoa NH-TC CTHĐ Khoa NH-TC
9h00 P.họp B Nghiệm thu cấp Khoa giáo trình "Phân tích chính sách" Hội đồng theo thông báo CTHĐ Ban biên soạn
13h30 Các phòng 106,107,108,205,206,207 GK2 - Đơn nguyên 2 Chấm phản biện Báo cáo thực tập tốt nghiệp K12 QTKD Khoa QTKD Toàn thể giảng viên và
sinh viên K12
Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 7 13/4/2019            
Chủ nhật 14/4/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh