Lịch tuần 13
21/03/2020 | 934 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 23/03/2020 ĐẾN NGÀY 29/03/2020
(Tuần thứ 13)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 23/03/2020             
Thứ 3 24/03/2020 14h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo đề án đổi tên Viện NCKT Xanh Các đ/c: Trần Quang Huy,
Nguyễn Quang Hợp,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Bùi Thị Trà Ly
Đ/c Huy Viện NCKT Xanh
Thứ 4 25/03/2020            
Thứ 5 26/03/2020            
Thứ 6 27/03/2020 8h00 P.số 1 ĐHTN Họp phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên để xây dựng các hạng mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và mở rộng đến năm 2030 Các đ/c: Trần Nhuận Kiên,
Trần Huy Ngọc
ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp B Họp Ban Thường vụ
Đảng ủy
Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
15h00 Xây dựng Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 3 năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2020 của Đảng ủy Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Thứ 7 28/03/2020            
Chủ nhật 29/03/2020            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2020; Phương hướng công tác tháng 4/2020 về Văn phòng Đảng ủy trước 14h00 thứ 4 (ngày 25/3/2020), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn; Yêu cầu báo cáo khái quát, ngắn gọn, không quá 4 trang A4;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 23/03/2020 ĐẾN NGÀY 29/03/2020
(Tuần thứ 13)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 23/03/2020  8h00 P.311 Nhà
LV-NC
Sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Phòng KT&ĐBCLGD
9h00 Họp online Sinh hoạt học thuật và họp Bộ môn KTDN Toàn thể giảng viên
Bộ môn KTDN
Đ/c Nga  BM KTDN
Thứ 3 24/03/2020             
Thứ 4 25/03/2020 14h00 Họp Online Sinh hoạt chuyên môn và Họp Bộ môn HTTTKT Toàn thể CBGV Bộ môn Hệ thống TTKT Đ/c Hằng Bộ môn HTTTKT
Thứ 5 26/03/2020            
Thứ 6 27/03/2020 8h00
(cả ngày)
P. họp A Đánh giá chuyên đề và
Bài tiểu luận tổng quan
luận án tiến sĩ cho NCS Phan Thị Vân Giang
Hội đồng theo QĐ,
 tập thể người hướng dẫn khoa học, các NCS và những người quan tâm
Chủ tịch
Hội đồng
Khoa Kinh tế và NCS
Thứ 7 28/03/2020            
Chủ nhật 29/03/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh