Lịch tuần 13
23/03/2019 | 1476 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 25/03/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)
(Tuần thứ 13)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/3/2019  14h00 Quảng trường Thanh niên - Trường ĐH KT & QTKD Chương trình Kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –
Nhà Vô địch TEAM BUILDING năm 2019
Đại biểu mời;
Đ/c Trần Nhuận Kiên; BCH Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Toàn thể CBGV, Sinh viên TUEBA
Đ/c Kiên VP Đoàn TN, VP Hội SV
Thứ 3 26/3/2019 8h00 P.số 1 ĐHTN (tầng 5) Họp Ban chấp hành
Đảng bộ ĐHTN
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài
BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
9h30 Phòng họp 1TB Khoa Quốc tế Chương trình giới thiệu
học bổng Hoa Kỳ
Đ/c Nguyễn Bích Hồng,
cán bộ, giảng viên và
sinh viên có quan tâm
GĐ ĐHTN ĐHTN
14h00 Trung tâm Học liệu và CNTT- ĐHTN Học tập, quán triệt
triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận,
Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Trường;
Bí thư chi bộ trực thuộc 
ĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
15h00 P.số 1 ĐHTN (tầng 5) Trao giải thưởng hội nghị Khoa học và Sáng tạo trẻ ĐHTN lần thứ IV Các đ/c:
Phạm Minh Hoàng,
Đồng Đức Duy,
các tác giả đã gửi bài
tham dự hội nghị
Bí thư ĐTN ĐHTN Văn phòng ĐTN ĐHTN
Thứ 4 27/3/2019 9h00 P. họp A Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường lần thứ 1 xây dựng phương án đưa ra khỏi quy hoạch hoặc đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch; dự kiến phương án đưa vào quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý
năm 2019
Ban Thường vụ Đảng ủy,
Ban Giám hiệu
Đ/c Huy Ban Tổ chức
Đảng ủy,
VP ĐU
Thứ 4 27/3/2019 14h00 P. họp A Họp Hội đồng xét
phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2018
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Trần Nhuận Kiên,
Nguyễn Quang Hợp,
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Hoàng Thị Huệ,
Trần Lương Đức,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thị Kim Nhung
Đ/c Huy Phòng HC-TC
Thứ 5  28/3/2019 8h00 P. 101
GK1
Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp Trường lấy ý kiến về danh sách dự kiến đưa vào bổ sung quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2019 BCH Đảng bộ;
Ban Giám hiệu;
Viện trưởng,
Phó Viện trưởng Viện NCKT Xanh; Trưởng,
Phó các tổ chức
đoàn thể cấp Trường;
Bí thư, Phó bí thư
các Chi bộ trực thuộc; Trưởng, Phó Phòng, khoa,
Trung tâm; Trưởng,
Phó các bộ môn
Đ/c Huy Tổ công tác,
BTC Đảng ủy
14h00 P. họp A Hội nghị BCH Đảng bộ
lấy ý kiến của các Đảng ủy viên về danh sách nhân sự dự kiến đưa vào bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2019
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Huy Tổ công tác,
BTC Đảng ủy
15h00 P. họp A Xây dựng Nghị quyết
quý I/2019 và Nghị quyết
tháng 4 năm 2019
Ban Chấp hành
Đảng bộ Trường
Đ/c Huy VPĐU
16h00 P. họp A Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường lần thứ 2 lấy phiếu giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 Ban Thường vụ Đảng ủy,
Ban Giám hiệu
Đ/c Huy Tổ công tác,
BTC Đảng ủy
Thứ 6 29/3/2019 8h00 P. họp A Giao ban công tác
tháng 04 năm 2019
Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các Đoàn thể thuộc Trường;
Kế toán trưởng
Đ/c Huy Phòng KH-TC
10h00 P. họp A Xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt I năm 2019 Theo Quyết định  Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 6 29/3/2019 10h30 P. họp A Xét tốt nghiệp cho học viên trình độ Thạc sĩ đợt II
 năm 2018 lần 1
Theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
14h00 P.101 GK1 Chung kết cuộc thi
hướng dẫn viên tài năng
lần 2 năm 2019
Đ/c Đỗ Anh Tài; đại diện: BTV Đoàn TN, HSV Trường, lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, CT HSSV,
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội; toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Marketing,
TM & DL
Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 7 30/3/2019 7h30 Nhà thi đấu thể thao Trường ĐHSP Lễ khai mạc giải thể thao cán bộ viên chức và người lao động ĐHTN năm 2019 Ban thường Công đoàn trường; Đoàn vận động viên của Nhà trường BTC Giải
thể thao
Văn phòng Công đoàn ĐHTN
Chủ nhật 31/3/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 26/03/2019 đ/c Đỗ Anh Tài đi công tác tại Trường Đại học Queensland - Úc;
- Từ ngày 23/3/2019 đến ngày 31/3/2019 đoàn vận động viên CBVC Nhà trường tham dự giải thể thao CBVC Đại học Thái Nguyên năm 2019;
- Đề nghị các Ban xây dựng Đảng, các Chi bộ Phòng, Trung tâm và các tổ chức đoàn thể nộp Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2019; Phương hướng công tác tháng 4/2019 về Văn phòng Đảng ủy trước 10h00 thứ 3 (ngày 26/3/2019), bản mềm gửi về địa chỉ email: vpdanguy@tueba.edu.vn;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 25/3/2019 ĐẾN NGÀY 31/3/2019
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)
(Tuần thứ 13)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/3/2019  9h00 P.họp A Họp công khai các bản kê tài sản, thu nhập năm 2018 của CBVC và NLĐ thuộc đối tượng phải kê khai Phòng HC-TC Đ/c Đỗ Thị Tuyết Mai, toàn thể CBVC và NLĐ Phòng HC-TC Đ/c Hợp Phòng HC-TC
Thứ 3
26/3/2019
8h30 P.họp B Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Trung tâm Đào tạo theo
 nhu cầu xã hội
Đ/c Nguyễn T.Kim Anh; toàn thể CBVC
Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
Đ/c
Chúc
Trung tâm
Đào tạo theo nhu cầu xã hội
10h00 P.họp B Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Phòng KH-TC Đ/c Phạm Xuân Thủy;
toàn thể CBVC
Phòng KH-TC
Đ/c Huệ Phòng KH-TC
10h00 P.311
Nhà
LV-NC
Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Phòng KT&ĐBCLGD Đ/c Đỗ Thị Tuyết Mai; toàn thể CBVC
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c
Việt Anh
Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 4 27/3/2019 8h00 P.họp B Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Phòng TT-PC Đ/c Mai Việt Anh;
toàn thể CBVC
Phòng TT-PC
Đ/c Lâm Phòng TT-PC
8h00 P.họp C Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Trung tâm HTQT về ĐT&DH Đ/c Phạm Xuân Thủy;
toàn thể CBVC
Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Đ/c Hằng Trung tâm HTQT về ĐT&DH
8h30 Phòng đọc
 Thư viện
Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Trung tâm TT-TV Đ/c Đỗ Thị Tuyết Mai; toàn thể CBVC
Trung tâm TT-TV
Đ/c Hồng Trung tâm
TT-TV
9h30 P.họp B Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Phòng QT-PV Đ/c Đặng Kim Mai;
toàn thể CBVC
Phòng QT-PV
Đ/c
Việt Anh
Phòng QT-PV
13h30 P.họp B Xét lương nội bộ
 Quý I/2019 Khoa KHCB
Ban Chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, đại diện lãnh đạo các Bộ môn Khoa KHCB BCN Khoa Khoa KHCB
14h00 P.họp B Thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 cho các đồng chí thuộc diện kê khai tài sản Đ/c Nguyễn T. Mai Hiền; toàn thể CBGV
 Khoa KHCB
BCN Khoa Khoa KHCB
14h00 P.họp C Họp Chi bộ
Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Đỗ Anh Tài, toàn thể đảng viên Chi bộ
Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Quyết Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
15h00 P.họp C Thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 cho các đồng chí thuộc diện kê khai tài sản Đ/c Mai Việt Anh,
toàn thể CBVC và
người lao động
Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Quyết Phòng KHCN&HTQT
Thứ 5 28/3/2019 14h00 VPK QTKD Họp công khai các bản kê tài sản, thu nhập năm 2018 Khoa QTKD Đ/c Nguyễn Đức Thu,
 toàn thể CBVC
Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h00 P.họp B Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Phòng Công tác HSSV Đ/c Phạm Thị Nga;
toàn thể CBVC
Phòng Công tác HSSV
Đ/c Thắng Phòng
Công tác HSSV
16h30 P.họp B Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Phòng Đào tạo Đ/c Nguyễn Thị Kim Anh; toàn thể CBVC
Phòng Đào tạo
Đ/c Linh Phòng Đào tạo
Thứ 6  29/3/2019 14h00 P.họp B Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Khoa QL-LKT Đ/c Trần Thùy Linh;
toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế kết nạp đảng viên mới Đại biểu mời,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Chi bộ
Khoa Kinh tế
15h00 P.họp A Hội nghị tổng kết
nhiệm kỳ 2014-2019
Đại biểu mời,
toàn thể CBVC
Khoa Kinh tế (cả giảng viên kiêm nhiệm)
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
16h30 P.họp A Họp công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của Khoa Kinh tế Đ/c Nguyễn T. Phương Hảo, toàn thể CBGV
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
Thứ 7 30/3/2019            
Chủ nhật 31/3/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh