Lịch tuần 12
18/03/2017 | 1541 lượt xem

Nhấn để tải về bản PDF

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/03/2017 ĐẾN NGÀY 26/03/2017 (Tuần thứ 12)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/03/2017 9h30 P. họp A
Họp chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Nhà trường
nhiệm kỳ 2017 - 2022 
Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng Trường,
Chủ tịch Công đoàn Trường,
Bí thư Đoàn Thanh niên Trường,
Lãnh đạo Phòng Hành chính - Tổ chức,
Trưởng các đơn vị thuộc Trường
Đ/c N.T.Minh Phòng
 HC - TC
14h00 P. họp A Họp Hội đồng tự đánh giá Nhà trường
thông qua báo cáo tự đánh giá Cơ sở Đào tạo
Hội đồng tự đánh giá theo QĐ số 1087/QĐ-ĐHKT&QRKD-KT&ĐBCLGD Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
15h00 P. họp B Họp Ban tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi
năm 2017
Theo Quyết định Đ/c N.T.Minh VP Đoàn TN
16h00 P. họp A Họp tổng kết công tác lấy ý kiến người học
về hoạt động giảng dạy của giảng viên,
học kỳ 1, năm học 2016 - 2017
Ban chỉ đạo theo QĐ số 1101/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD
ngày 03/11/2016
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 3  21/03/2017 8h00 Hội trường Trung tâm Học liệu ĐHTN
Lễ Công bố Quyết định
 bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHKT&QTKD
 nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại diện Lãnh đạo các cơ sở giáo dục
thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHTN;
đại diện lãnh đạo các ban chức năng
của ĐHTN; đại biểu theo giấy mời;
toàn thể CBVC và người lao động
Trường ĐH Kinh tế & QTKD
ĐHTN Ban tổ chức;
các đơn vị và
cá nhân được
phân công
14h00 P. họp A Họp Hội đồng Thi đua,
Khen thưởng - Kỷ luật HSSV
Hội đồng theo Quyết định Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
14h00 Sân bóng chuyền  Khai mạc giải bóng chuyền hơi năm 2017
Chào mừng 86 năm thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đại biểu mời, Ban tổ chức,
các đội tham gia thi đấu
BTC BTC
15h00 P. họp A Họp hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện HSSV Hội đồng theo Quyết định Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
Thứ 4  22/03/2017 8h00 P. họp B Họp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, xem xét hồ sơ
xử lý kỷ luật đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đ/c
Tân Hương
UBKT
9h00 P. họp A Tổ chức Lễ bàn giao công tác quản lý
Nhà trường
Đ/c Đặng Văn Minh - nguyên Hiệu trưởng;
Ban Giám hiệu,
Trưởng các đơn vị thuộc Trường
BTC Các đơn vị
và cá nhân
được phân công
16h00 Sân bóng chuyền  Bế mạc giải bóng chuyền hơi năm 2017 Đại biểu mời, Ban tổ chức,
các đội tham gia thi đấu
BTC BTC
Thứ 5 23/03/2017 8h00 P. họp B Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Thiện VP ĐU
14h00 P. họp B Họp xét công nhận giảng viên hợp đồng
cho các giảng viên tạo nguồn Khoa Kế toán,
Khoa Khoa học Cơ bản
Hội đồng theo Quyết định Đ/c N.T.Minh Phòng
 HC - TC
Thứ 6 24/03/2017 8h00 P. họp A Họp Đảng ủy Trường Ban Chấp hành Đảng bộ Đ/c Thiện VP ĐU
9h00 Trường CĐ CN TN Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
lớp TN14-LTKT
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
Lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
15h00 Phòng họp trường ĐH Khoa Học Họp Ban Chấp hành Công đoàn
Đại học Thái Nguyên mở rộng
Các đ/c Trần Lương Đức,
Phạm Xuân Thủy
CĐ ĐHTN CĐ ĐHTN
19h00 P. 101-GK1 Tổ chức lễ mitting kỷ niệm 86 năm thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội thi cán bộ
Đoàn giỏi năm 2017
Đại biểu mời, Ban tổ chức,
các đội dự thi, toàn thể CBGV,
sinh viên TUEBA
BTC VP Đoàn TN
Thứ 7 25/03/2017            
Chủ nhật 26/03/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC


(Đã ký)


TS. Nguyễn Quang Hợp
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/03/2017 ĐẾN NGÀY 26/03/2017 (Tuần thứ 12)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/03/2017            
Thứ 3  21/03/2017 14h00 VP Khoa Kinh tế Họp Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Thư ký HĐ
14h00 P. họp B Họp xét phân loại đoàn viên LCĐ Phòng ban
học kỳ 1 (2016-2017)
BCH Liên chi đoàn
BCH các Chi đoàn trực thuộc
Đ/c Quân LCĐ Phòng ban
Thứ 4 22/03/2017 8h30 VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể cán bộ đảng viên
Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
9h00 VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp  Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
14h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Toàn thể cán bộ đảng viên Phòng Đào tạo Đ/c Kiên P. Đào tạo
15h00 P. họp B Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Đ/c Kiên P. Đào tạo
Thứ 5 23/03/2017 8h00 P. họp A Bảo vệ chuyên đề của NCS: Đỗ Thị Hòa Nhã Hội đồng theo Quyết định, người HDKH,
BCN Khoa, lãnh đạo các bộ môn
Khoa Kinh tế, các NCS, TS
và các đồng chí quan tâm
Chủ tịch
Hội đồng
Trợ lý KH-ĐT,
NCS
10h00 P. họp A Bảo vệ chuyên đề, bài tiểu luận tổng quan
của NCS: Hồ Lương Xinh
Hội đồng theo Quyết định, người HDKH,
BCN Khoa, lãnh đạo các bộ môn
Khoa Kinh tế, các NCS, TS
và các đồng chí quan tâm
Chủ tịch
Hội đồng
Trợ lý KH-ĐT,
NCS
Thứ 6 24/03/2017 14h00 P. họp A Thông qua giáo trình cấp Khoa BCN Khoa Kinh tế, lãnh đạo bộ môn
và toàn thể giảng viên bộ môn KTNN&PTNT
Đ/c
Hoàng Anh
Nhóm biên soạn
Thứ 7 25/03/2017            
Chủ nhật 26/03/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC


(Đã ký)


TS. Nguyễn Quang Hợp