Lịch tuần 11
08/03/2019 | 1282 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 11/03/2019 ĐẾN NGÀY 17/03/2019
(Tuần thứ 11)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/3/2019  8h00 P.họp A Đoàn kiểm tra ĐHTN
kiểm tra
năm học 2018-2019
Đoàn kiểm tra,
Ban Giám hiệu,
Trưởng các đơn vị
Đoàn kiểm tra Phòng TT-PC
9h00 P.họp B Họp Hội đồng
 thẩm định giáo trình
“Kế toán tài chính 2”
Chủ biên:
 TS. Ma Thị Hường
Theo Quyết định Đ/c Tài Phòng
KHCN&HTQT Ban biên soạn
14h00 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định Thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở đặt hàng năm 2019 (xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-Learning) Hội đồng theo Quyết định Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
15h00 P.họp A Họp Ban chấp hành
Đảng bộ Trường
Ban Chấp hành Đảng bộ Đ/c Huy Văn phòng
Đảng ủy
16h00 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định Thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH Sinh viên năm 2019 Hội đồng theo Quyết định Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
Thứ 3 12/3/2019 8h00 Hà Nội Bảo vệ thuyết minh đề tài cấp Bộ tại Uỷ ban Dân tộc Đ/c Trần Nhuận Kiên Chủ tịch Hội đồng BTC
Thứ 4 13/3/2019 8h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Công đoàn Trường mở rộng
Ban Chấp hành
 Công đoàn Trường,
Chủ tịch Công đoàn
bộ phận
Đ/c Đức Văn phòng
Công đoàn
Thứ 5 14/3/2019 7h30 P. số 1 ĐHTN (Tầng 5) Dự hội nghị tổng kết
 hoạt động KHCN
 năm 2018 và triển khai
kế hoạch hoạt động
năm 2019
Đ/c Đỗ Anh Tài;
đại diện lãnh đạo
và chuyên viên
Phòng KHCN&HTQT
ĐHTN ĐHTN
8h00 (cả ngày) UBND tỉnh Bắc Ninh Hội thảo với chủ đề “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Phòng KHCN&HTQT, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu BTC Phòng KHCN&HTQT Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu
Thứ 5 14/3/2019 9h00 P.họp B Tổ chức họp xét chọn
sinh viên nhận học bổng Hessen CHLB Đức 
năm học 2018-2019
Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, đại diện BCN các Khoa chuyên môn, Bí thư Đoàn TN Trường
Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
13h30 P.họp A Hội thảo với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển bền vững các HTX ở khu vực trung du và miền núi phía bắc”, do Trường ĐH Kinh tế & QTKD và Tổ chức phát triển HTX quốc tế (Canada) đồng tổ chức Đ/c Đỗ Anh Tài;
 Đại diện: lãnh đạo Phòng KH-CN&HTQT; BCN các Khoa chuyên môn; các CBGV được cử tham gia, các nhà nghiên cứu và cá nhân quan tâm
Đ/c Tài Phòng KHCN&HTQT
14h30 P.họp B Họp Ban Tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Theo Quyết định Đ/c Kiên Văn phòng Đoàn TN
Thứ 6 15/3/2019 8h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và đào tạo thông qua đề án thực hiện chương trình thực tập kỹ năng cho sinh viên Nhà trường; Góp ý sửa đổi Quyết định số 76/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 23/01/2018 về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, phê duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường CTHĐ Phòng Đào tạo
8h30 Khách sạn Dạ Hương Dự lễ Kỷ niệm 10 năm
ngày thành lập
Hội Hữu nghị
Việt Nam - Lào
Đ/c Trần Nhuận Kiên BTC BTC
9h30 P.họp B Xác định mốc giới đất Đ/c Trần Nhuận Kiên,
đại biểu mời, lãnh đạo và chuyên viên Phòng QT-PV
Đ/c Kiên Phòng QT-PV
Thứ 7 16/3/2019            
Chủ nhật 17/3/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 11/3/2019 ĐẾN NGÀY 17/3/2019
(Tuần thứ 11)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 11/3/2019             
Thứ 3
12/3/2019
8h00 P.họp A Họp Chi bộ
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đ/c Trần Quang Huy; toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Huệ Chi bộ
Phòng KH-TC
8h30 P.họp A Họp Phòng
Kế hoạch - Tài chính
Toàn thể CBVC
Phòng KH-TC
Đ/c Huệ Phòng KH-TC
Thứ 4 13/3/2019 8h00 P.507,
508
 Đơn nguyên GK2
Chương trình phỏng vấn học bổng toàn phần TWINKLE STARS trong khuôn khổ hợp tác với Viện Kế toán Công chứng Anh & xứ Wales  Các đ/c:
Nguyễn Bích Hồng,
Dương Công Hiệp
(giảng viên khoa Kế toán); Các sinh viên đã nộp hồ sơ phỏng vấn học bổng toàn phần TWINKLE STARS
Đ/c
Bích Hồng
Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp A Họp Chi bộ
Khoa QL-LKT
Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Khoa QL-LKT
Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
14h30 P.họp A Họp Khoa QL-LKT Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 5 14/3/2019 8h00 P.họp A Gặp mặt
các nghiên cứu sinh
Khoa Kế toán
Ban Chủ nhiệm,
Trưởng, Phó các bộ môn và toàn thể các NCS của
Khoa Kế toán
Đ/c Tuấn Khoa Kế toán, các NCS
Thứ 6 15/3/2019 9h00 P. 101 GK1 Tư vấn chương trình đào tạo cho K14 Khoa Kế toán Ban Chủ nhiệm,
cố vấn học tập K14 và toàn thể sinh viên K14 Khoa Kế toán
Đ/c Phương  Khoa Kế toán
13h30 P. 301 GK1 Tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo cho K14 thuộc ngành Kinh tế Ban Chủ nhiệm các Khoa: Kinh tế, QL-LKT, Marketing, TM&DL;
toàn thể giảng viên và sinh viên K14 ngành Kinh tế
BTC BCN các Khoa liên quan, lãnh đạo các Bộ môn phụ trách các CTĐT: KTĐT, KTNN&PTNT, Thương mại quốc tế, QLKT
14h00 P. 101 GK1 Tư vấn chương trình đào tạo cho K14 Khoa QTKD Ban Chủ nhiệm,
giáo viên chủ nhiệm K14 và toàn thể sinh viên K14 Khoa QTKD
Đ/c Hạnh  Khoa QTKD
Thứ 7 16/3/2019 8h00 Khách sạn Melia, Hà Nội Chương trình “Ngày hội việc làm của mạng lưới toàn cầu các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ
 kiểm toán, thuế, pháp lý
 và tư vấn”
Các đ/c:
Nguyễn Bích Hồng,
Dương Công Hiệp
(giảng viên khoa Kế toán) và nhóm sinh viên đã đạt học bổng toàn phần TWINKLE STARS 
Đ/c
Bích Hồng
Phòng KHCN&HTQT
Chủ nhật 17/3/2019 14h30 P.101 GK 1 - Hướng dẫn sinh viên
kỹ năng viết CV và
 phỏng vấn xin việc.
'- Phát chứng chỉ lớp Kế toán thực hành cho sinh viên Khoa Kế toán
Đại diện Ban Chủ nhiệm và sinh viên Khoa Kế toán BCN
 Khoa Kế toán
Bộ môn
Hệ thống
TTKT
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh