Lịch tuần 10
04/03/2017 | 1473 lượt xem

Nhấn để tải file PDF

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 06/03/2017 ĐẾN NGÀY 12/03/2017 (Tuần thứ 10)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 06/03/2017            
Thứ 3  07/03/2017 8h00 P. họp A Họp Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá sinh viên
tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2017
Ban chỉ đạo theo QĐ số 122/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD
ngày 14/2/2017
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
8h00 P. họp B Họp Ban tổ chức giải thể thao
Trường ĐHKT&QTKD chào mừng 86 năm
thành lập Đoàn TN CSHCM
Theo Quyết định Đ/c N.T.Minh VP ĐTN
8h40 P. họp A Họp Ban Chỉ đạo công tác lấy ý kiến người học trước khi tốt nghiệp đánh giá Khóa học (Khóa 10) Ban chỉ đạo theo QĐ số 186/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD
ngày 06/3/2017
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
14h00 P. họp A Họp triển khai công tác rà soát
Đề án vị trí việc làm năm 2017 cho các Khoa
Đại diện Ban Giám hiệu,
Chủ tịch Hội đồng trường,
Lãnh đạo Phòng HC-TC,
Tổ thư ký rà soát Đề án vị trí việc làm,
Ban Chủ nhiệm các Khoa,
Trưởng, Phó các bộ môn
Đ/c Tài Phòng HC-TC
15h00 P. họp A Họp triển khai công tác rà soát
Đề án vị trí việc làm năm 2017 cho các Phòng,
Trung tâm thuộc Trường và Viện NCKTX
Đại diện Ban Giám hiệu,
Chủ tịch Hội đồng trường,
Lãnh đạo phòng HC-TC,
Tổ thư ký rà soát Đề án vị trí việc làm,
Trưởng các Phòng, Giám đốc TT. TT-TV,
Viện trưởng Viện NCKTX
Đ/c N.T.Minh Phòng HC-TC
Thứ 4  08/03/2017 8h00 P.101-GK 1 Lễ Mit - tinh kỷ niệm 107 năm ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3
Hội nghị tập huấn công tác nữ công năm 2017
Đại biểu mời;
Bí thư Đảng ủy; Ban Giám hiệu;
Chủ tịch Hội Đồng trường,
BCH CĐ trường; đd lđ các đơn vị, đoàn thể;
 toàn thể nữ CBVC, CBGV Nhà trường
(Nữ mặc áo dài truyền thống)
Công đoàn
Trường
Ban nữ công Trường
Thứ 5 09/03/2017 8h00 P. họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Đ/c Thiện Văn phòng
Đảng ủy
9h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng
 nhiệm vụ công tác tháng 03/2017
Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Thiện Văn phòng
Đảng ủy
14h00 P. họp A Họp giao ban công tác tháng 03/2017 Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm,
Viện NCKT Xanh;
 Trưởng các đoàn thể thuộc Trường
Đ/c
Đ.V.Minh
Phòng HC-TC
15h00 P. họp B Họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu
 giải Cầu lông LCĐ Phòng ban mở rộng
lần thứ V năm 2017
Ban tổ chức; Trưởng các đội tham dự Ban
Tổ chức
LCĐ Phòng ban
           
Thứ 6 10/03/2017 7h30
(cả ngày)
P. họp A Bảo vệ luận án Tiến sĩ chương trình đào tạo
Tiến sĩ liên kết giữa Đại học Thái Nguyên
và Đại học Central Philippine
Hội đồng theo Quyết định,
Nghiên cứu sinh
Đ/c Tài Trung tâm HTQT về ĐT&DH
           
9h00 Trường CĐ VH-NT
Tây Bắc
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
lớp HB13-LTKTTC
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
15h00 Sân bóng đá cỏ nhân tạo Thanh niên Khai mạc giải Bóng đá Sinh viên
Trường ĐHKT&QTKD
 lần thứ 8 năm 2017
Đại biểu mời, Ban Tổ chức,
các đội bóng tham dự giải
Ban
Tổ chức
VP ĐTN
16h00 Sân cầu lông Nhà
Điều hành
Khai mạc giải Cầu lông LCĐ Phòng ban
 mở rộng lần thứ V năm 2017
Đại biểu mời, Ban Tổ chức,
 các vận động viên tham dự giải
Ban
Tổ chức
LCĐ Phòng ban
Thứ 7 11/03/2017 7h30
(cả ngày)
P. họp A Bảo vệ luận án Tiến sĩ chương trình đào tạo
Tiến sĩ liên kết giữa Đại học Thái Nguyên
và Đại học Central Philippine
Hội đồng theo Quyết định,
Nghiên cứu sinh
Đ/c Tài Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Chủ nhật 12/03/2017 9h00 Trường CĐ Thống kê
Bắc Ninh
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp
lớp BN14-LTKTTC
Đ/c Nguyễn Thanh Minh,
lãnh đạo và chuyên viên Phòng CT HSSV
Đ/c N.T.Minh Phòng CT HSSV
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Nguyễn Thanh Minh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp
 
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 06/03/2017 ĐẾN NGÀY 12/03/2017 (Tuần thứ 10)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 06/03/2017 15h30 P. họp A Họp Khoa Khoa học Cơ bản Toàn thể CBGV của Khoa KHCB Đ/c Trường VP Khoa
KHCB
Thứ 3  07/03/2017 7h30
(cả ngày)
VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp rà soát minh chứng đánh giá chương trình
đào tạo Quản trị Marketing
Thành viên theo quyết định trong
các nhóm thuộc chương trình đánh giá
chương trình đào tạo Quản trị Marketing 
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
Thứ 4 08/03/2017 7h30
(cả ngày)
VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp rà soát minh chứng đánh giá chương trình
đào tạo Quản trị Marketing
Thành viên theo quyết định trong
các nhóm thuộc chương trình đánh giá
chương trình đào tạo Quản trị Marketing 
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
Thứ 5 09/03/2017            
Thứ 6 10/03/2017 14h00 P. họp A Họp Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Linh Phòng HC-TC
15h00 P. họp A Họp Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể CBVC Phòng HC-TC Đ/c Hợp Phòng HC-TC
Thứ 7 11/03/2017            
Chủ nhật 12/03/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp